Zakladajúci členovia

O členstvo v krajskej organizácii môže požiadať oblastná organizácia cestovného ruchu pôsobiaca na území Banskobystrického samosprávneho kraja podľa zákona o podpore cestovného ruchu.

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.