Novinky

Súťaž na jednotný mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu

9.8. 2019, Región GRON. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlásila v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov pre...

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751