Rok 2020

dátum zverejnenianázov zmluvydodávateľsumalink
2020-04-30Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OZ Špaňodolinská historická školasúbor .pdf
2020-04-27Zmluva o balíkovom účteKOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-04-13Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Včelí kRaj súbor .pdf
2020-04-02Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Andrea Kortišovásúbor .pdf
2020-03-04Zmluva o dieloKOCR - Enikő Tóthovásúbor .pdf
2020-03-15Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - WM AKTIV REISEN s.r.o.súbor .pdf
2020-03-04Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie (dodatočný účet 1)KOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-03-04Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie (dodatočný účet 2)KOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-03-02Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Občianske Združenie Omnis Terrasúbor .pdf
2020-02-25Rámcová zmluva o spolupráciKOCR - Janka Slávikovásúbor .pdf
2020-02-25Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Medové týždne s.r.o. registrovaný sociálny podniksúbor .pdf
2020-02-17Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraKOCR - Šouc Kosťovásúbor .pdf
2020-02-10Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Region Horehroniesúbor .pdf
2020-02-10Mandátna zmluvaKOCR - Jaroslav Jagošsúbor .pdf
2020-01-30Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronomsúbor .pdf
2020-01-25Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OOCR Stredné Slovensko36súbor .pdf
2020-01-25Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - PEAR permaculture s.r.o.175.5súbor .pdf
2020-01-25Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OZ Lišov Múzeumsúbor .pdf
2020-01-24Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Region Horehroniesúbor .pdf
2020-01-22Autorská zmluvaKOCR - Marek Poliaksúbor .pdf
2020-01-20Zmluva o nájmeKOCR - RABBSK1súbor .pdf
2020-01-20Zmluva o preprave vecíKOCR - Sťahovanie PRIMAsúbor .pdf
2020-01-15Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestuKOCR - Zuzana Jóbovásúbor .pdf
2020-01-15Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestuKOCR - Eva Macuľovásúbor .pdf
2020-01-15Zmluva o dieloKOCR - Jiří Bindersúbor .pdf
2020-01-09Zmluva o dieloKOCR - Pavol Hudecsúbor .pdf
2020-04-16Autorská zmluvaKOCR - Dodo Dobríksúbor .pdf
2020-01-02Zmluva o nájmeKOCR - SAFETRONICS a.s.súbor .pdf
2020-01-20Zmluva o nájme, dodatok č.1KOCR - SAFETRONICS a.s.súbor .pdf
2020-05-28Zmluva o spolupráciKOCR - OOCR Región Banská Štiavnicasúbor .pdf
2020-05-27Autorská zmluvaKOCR - Pavel Albertsúbor .pdf
2020-06-02Zmluva o dieloKOCR - Martin Polák zaqsúbor .pdf
2020-06-09Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Mgr. Andrea Miškufová - EduTrekSlovakiasúbor .pdf
2020-06-10Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Olej Hont, s.r.o.súbor .pdf
2020-06-15Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Ing. Lucia Vágnerovásúbor .pdf
2020-06-18Zmluva o dieloKOCR - bot.media, s.r.o.súbor .pdf
2020-06-04Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Triad, s.r.o.súbor .pdf
2020-06-23Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - RINGBÜRGER, s.r.o. súbor .pdf
2020-06-25Kúpna zmluvaKOCR - RABBSKsúbor .pdf
2020-06-25Zmluva o podnájme NPKOCR - RABBSKsúbor .pdf
2020-06-25Kúpna zmluva v spojení s licenčnou zmluvouKOCR - RABBSKsúbor .pdf
2020-07-02Zmluva o balíkovom účte, Dodatok k zmluve o účte, VOP SLSPKOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-04-24Rámcová zmluvaKOCR - OZ Omnis Terrasúbor .pdf
2020-04-16Autorská zmluvaKOCR - Idesovásúbor .pdf
2020-06-01Zmluva o spolupráciKOCR - Egomotion s.r.o.súbor .pdf
2020-06-11Rámcová zmluvaKOCR - Mestské služby Jelšavasúbor .pdf
2020-06-15Mandátna zmluvaKOCR - Martin Poláksúbor .pdf
2020-06-19Obchodná zmluva 120020 / Región HorehronieKOCR - RádioServicessúbor .pdf
2020-06-22Obchodná zmluva 120720 / Región Horehronie KOCR - RádioServicessúbor .pdf
2020-06-24Rámcová zmluvaKOCR - OOCR Stredné Slovenskosúbor .pdf
2020-06-24Rámcová zmluvaKOCR - OOCR Stredné Slovenskosúbor .pdf
2020-06-24Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniekKOCR - TIC BREZNOsúbor .pdf
2020-06-25Rámcová zmluvaKOCR - Beljak, Pažinovásúbor .pdf
2020-06-25Zmluva o dieloKOCR - Hitzingerovásúbor .pdf
2020-06-30Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronomsúbor .pdf
2020-07-01Zmluva o poskytnutí služiebKOCR - OZ VLAKY.netsúbor .pdf
2020-07-01Zmluva o poskytnutí služiebKOCR - OZ Zubačkasúbor .pdf
2020-07-07Zmluva o spolupráciKOCR - OZ Krnofeľsúbor .pdf
2020-07-22Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Horehronské múzeumsúbor .pdf
2020-07-24Zmluva o Platobnej karteKOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-02-20Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Predná Hora s.r.o.súbor .pdf
2020-02-25Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Detvianske ľudové umenie Iveta Smilekovásúbor .pdf
2020-07-24Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republikyKOCR - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikysúbor .pdf
2020-08-11Kúpna zmluva č.1/2020KOCR - Nunofia, s.r.o.súbor .pdf
2020-08-13Zmluva o poskytnutí služiebKOCR - RABBSKsúbor .pdf
2020-09-14Zmluva o spolupráci KOCR - Slovenský zväz cyklistiky, o.z. súbor .pdf
2020-09-14Autorská zmluvaKOCR - M – ART – IN REZBÁRSTVO Martin Kalmansúbor .pdf
2020-01-02Autorská zmluva KOCR - Boris Michalíčeksúbor .pdf
2020-01-15Obchodná zmluva 7720 / Stredné SlovenskoKOCR - Rádio Servicessúbor .pdf
2020-03-16Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovKOCR - Fond na podporu umenia súbor .pdf
2020-05-02Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Región Horehronie súbor .pdf
2020-05-14Zmluva o spolupráci KOCR - Región Banská Štiavnica súbor .pdf
2020-06-20Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Združenie na záchranu hradu Revište súbor .pdf
2020-06-16Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Bazilika sv. Benedikta súbor .pdf
2020-06-16Zmluva o spolupráciKOCR - Ján Fiala súbor .pdf
2020-06-24Zmluva o spolupráciKOCR - Rastislav Uhrovič súbor .pdf
2020-07-01Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Obec Bušince súbor .pdf
2020-07-10Autorská zmluva KOCR - Tomkuljaksúbor .pdf
2020-07-10Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek KOCR - Región Horehronie súbor .pdf
2020-07-13Zmluva o spolupráci KOCR - Maliniak súbor .pdf
2020-07-13Zmluva o spolupráci KOCR - Šimkovicsúbor .pdf
2020-07-15Obchodná zmluva 132520 / Región Horehronie KOCR - Rádio Servicessúbor .pdf
2020-07-16Obchodná zmluva 134520 / Stredné Slovensko KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-07-16Zmluva o spolupráci KOCR - Bučinová súbor .pdf
2020-07-24Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Mosnýsúbor .pdf
2020-07-27Obchodná zmluva č. 116/2020KOCR - Mark Media s.r.o. / Rádio Košice súbor .pdf
2020-07-31Obchodná zmluva 14330KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-08-01Autorská zmluva KOCR - Michal Beráksúbor .pdf
2020-08-01DODATOK k Zmluve o poskytovaní služieb KOCR - VLAKY.netsúbor .pdf
2020-08-03Zmluva o zabezpečení výroby a vysielaní reklamných spotov a iných reklamných produktov v rozhlasovom vysielaníKOCR - Rádio Čassúbor .pdf
2020-08-04Autorská zmluva KOCR - Daniel Hruška súbor .pdf
2020-08-05Zmluva o poskytnutí dotácie KOCR - MINDOPsúbor .pdf
2020-08-10Licenčná zmluva KOCR - Akad. maliar Stanislav Lajda súbor .pdf
2020-08-12Zmluva o spolupráci KOCR - Martin Miňosúbor .pdf
2020-08-20Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Jozef Sklenár súbor .pdf
2020-08-21Autorská zmluva KOCR - Michal Beráksúbor .pdf
2020-08-25Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Gotická cesta súbor .pdf
2020-09-01Autorská zmluva KOCR - Michal Berák súbor .pdf
2020-09-02Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb KOCR - O2 Slovakia súbor .pdf
2020-09-03Autorská zmluva KOCR - Michal Berák súbor .pdf
2020-09-04Zmluva o prenájme KOCR - ZEPPELIN SKsúbor .pdf
2020-09-04Zmluva o prenájme KOCR - ZEPPELIN SKsúbor .pdf
2020-09-04Zmluva o spolupráci KOCR - Rytieri Vir Fortis súbor .pdf
2020-09-08Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Senior Klub Zamatka súbor .pdf
2020-09-14Zmluva o dielo KOCR - Igor Brossmann - Embassy of the sun súbor .pdf
2020-09-14Zmluva o spolupráci KOCR - Združenie PO Geopark Novohrad Nógradsúbor .pdf
2020-09-21Zmluva o využívaní elektronických služieb KOCR - Union zdravotná poisťovňa súbor .pdf
2020-09-22Obchodná zmluva 174520 /Stredné Slovensko KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-09-24Zmluva o spolupráci KOCR - IMET, a.s.súbor .pdf
2020-09-25Autorská zmluva KOCR - Michal Berák súbor .pdf
2020-09-30Zmluva o poskytovaní mediálnych služiebKOCR - RABBSK, n.o.súbor .pdf
2020-10-02Zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Stredoslovenské osvetové stredisko súbor .pdf
2020-08-06Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Komunikačné centrum Detva, n.o.súbor .pdf
2020-08-25Autorská zmluva KOCR - Barbora Idesovásúbor .pdf
2020-10-30Obchodná zmluva 7720 / Stredné Slovensko KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-11-04Zmluva o dielo o poskytovaní služieb KOCR - Alpdest CEE s.r.o.súbor .pdf
2020-06-01Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prezentácie BBSK na podujatiach KOCR - Región Horehronie súbor .pdf
2020-07-21Autorská zmluva KOCR - Barbora Idesová súbor .pdf
2020-08-14Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Hiadlovec s.r.o.súbor .pdf
2020-11-02Zmluva o dielo KOCR - Ing. Anna Hríbiková súbor .pdf
2020-11-10Zmluva o dielo KOCR - Ing. Anna Hríbiková súbor .pdf
2020-11-20Zmluva o platobnej karte KOCR - Slovenská sporiteľňa, a.s.súbor .pdf
2020-11-11Kúpna zmluva KOCR - Obecný Úrad Štiavnické Bane súbor .pdf
2020-11-23Kúpna zmluva KOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom súbor .pdf
2020-11-25Obchodná zmluva 217120 / Stredné SlovenskoKOCR - Radio Services súbor .pdf
2020-11-26Obchodná zmluva č. 218220KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-11-26Obchodná zmluva č. 218230KOCR - Rádio Servicessúbor .pdf
2020-11-27Dodatok č. 1 k Autorskej zmluve zo dňa 25. 9. 2020 KOCR - Michal Berák súbor .pdf
2020-10-13Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Obnovy cykloturistického značenia KOCR - Slovenský cykloklubsúbor .pdf

Rok 2019

17.12.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, OOCR Stredné Slovensko (súbor .pdf)
16.12.2019 Autorská zmluva, Tomáš Belko (súbor .pdf)
13.12.2019 Rámcová zmluva o spolupráci, Jozef Kučera (súbor .pdf)
11.12.2019 Autorská zmluva, Martin Hiadlovský (súbor .pdf)
11.12.2019 Autorská zmluva, Jozef Kučera (súbor .pdf)
04.12.2019 Zmluva o komisionálnom predaji, RA BBSK, n.o. (súbor .pdf)
14.11.2019 Autorská zmluva, Martin Hiadlovský (súbor .pdf)
30.10.2019 Zmluva o spolupráci, ViP BB (súbor .pdf)
24.10.2019 Autorská/licenčná zmluva, Juraj Genčanský (súbor .pdf)
24.10.2019 Autorská/licenčná zmluva, Ing. Patrícia Pavlovská, DPD (súbor .pdf)
19.10.2019 Zmluva o spolupráci, Ing. Rastislav Uhrovič (súbor .pdf)
19.10.2019 Zmluva o spolupráci, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. (súbor .pdf)
12.10.2019 Zmluva o spolupráci, PhDr. Pavol Maliniak, PhD. (súbor .pdf)
12.10.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, Združenie na záchranu hradu Revište (súbor .pdf)
30.08.2019 Autorská zmluva, Ing. Boris Michaliček, Dodatok č.1 (súbor .pdf)
02.08.2019 Autorská zmluva, Ing. Boris Michaliček (súbor .pdf)
30.07.2019 Autorská zmluva, Ing. Boris Michaliček, Dodatok č.1 (súbor .pdf)
25.07.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Banská Štiavnica (súbor .pdf)
23.07.2019 Zmluva o poskytovaní reklamných zlužieb, Atmosfera OZ, Hontianske Nemce (súbor .pdf)
05.07.2019 Autorská zmluva, Ing. Boris Michaliček (súbor .pdf)
03.07.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie (súbor .pdf)
30.06.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Stredné Slovensko (súbor .pdf)
28.06.2019 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe, Lucia Sliacka (súbor .pdf)
25.06.2019 Zmluva o preprave vecí, Sťahovanie PRIMA (súbor .pdf)
20.06.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Gron (súbor .pdf)
20.06.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Dudince (súbor .pdf)
12.06.2019 Kúpna zmluva Región Horehronie (súbor .pdf)
30.05.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Horehronie (súbor .pdf)

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751