Rok 2022

dátum zverejnenianázov zmluvydodávateľsumalink
2022-01-03Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Horehronské múzeum 4,50 Eur/dosp. os.
1,80 Eur/deti 6-18r., študenti všetkých stupňov škôl, seniori nad 63 r. a ZŤP
súbor .pdf
2022-01-03Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Iveta Smileková Detvianske ľudové umenie 10,80 Eur/dosp. os./ 2-hod. kurz pre začiatočníkov
22,5 Eur/dosp. os. 4-hod. kurz vyši si opasok
súbor .pdf
2022-01-07Zmluva o spolupráciKOCR - Igor Hovoričkurz bežkársky tréning na trase Bielej stopy 23 Eur/os.;
kurz bežkovanie pod hviezdami 13,50 Eur/os.
súbor .pdf
2022-01-10Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Mgr. Andrea Miškufová - EduTrek Slovakia 9,- Eur/dosp. os.
4,50 Eur/študent, senior
súbor .pdf
2022-01-10Zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Ing. Anna Hríbiková 10 Eur/hodina prác, max. 300Eur/mesiac, spolu max. 3600 Eur/roksúbor .pdf
2022-01-10Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Ing. Viliam Pischko 15 Eur/hodina prác, max. 540Eur/mesiac, spolu max. 6000 Eur/rok súbor .pdf
2022-01-10Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - OZ Veľkokrtíšska vínna cesta 13,50 Eur/os. súbor .pdf
2022-01-10Rámcová zmluva o spolupráciKOCR - Margita Javorská kurz Paličkovaná Banícka čipka: 10,80 Eur/začiatočník a
21,60 Eur/pokročilý; Kurz vyšívanie krivou ihlou: 10,80 Eur/začiatočník a 21,60 Eur/pokročilý
súbor .pdf
2022-01-12Obchodná zmluva KOCR - JUDr. Vladimír Urblík VALIGA480 Eur/mesiac, spolu 5760 Eur/rok súbor .pdf
2022-01-12Rámcová zmluva o poskytnutí služieb KOCR - Ing. Michal Gonda, VŠETKO na BEH13,50 Eur/os. začiat. a 16,20 Eur/ os. pokr. súbor .pdf
2022-01-14Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR Lišov Múzeum Občianske združenie 2,70 Eur/dosp. os., 1,80 Eur/senior a ZŤP a 1,35 Eur/deti od 6 do 18 r. súbor .pdf
2022-01-18Rámcová zmluva o spolupráciKOCR - Jozef Kučera 7,20 Eur/dosp.os.,
5,40 Eur/dieťa
súbor .pdf
2022-01-20Rámcová zmluva o poskytnutí služieb KOCR - Podpolianske osvetové stredisko 45,- Eur/os./20 hod. kurz tkania a 36,- Eur/os./10 hod. kurz cínovaniasúbor .pdf
2022-01-21Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Stredoslovenské osvetové strediskosúbor .pdf
2022-01-21Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 03.01.2022KOCR - Horehronské múzeum 4,50 Eur/dosp.os.,
2,70 Eur/dieťa 6-18 r., študent, senior nad 63 r., ZŤP
dieťa do 6 r. bezpl.
súbor .pdf
2022-01-25Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti KOCR - DOUBLE WILLOW DESIGN s.r.o.40,- Eur s DPH/hod. prác, max. 500 Eur s DPH/rok
súbor .pdf
2022-01-27Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Občianske združenie kRajJeden deň včelárom: 9 Eur/os.
8 hod. voštinársky kurz: 90 Eur/os.
Workshop spracovania vosku: 20 Eur/os.
Bellbeeing: 180 Eur/os.
súbor .pdf
2022-01-27Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - RINGBURGER, s.r.o.15,- Eur/dosp. os.; 8,10 Eur/dieťa od 4 do 8 r.;
9,- Eur/os. od 10 r. - zážitok expres špeciál
súbor .pdf
2022-01-28Zmluva o poskytnutí služieb KOCR - Vomo,s.r.o.6 600,- Eur/roksúbor .pdf
2022-02-01Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Filip Kramla 12,50 Eur/ os. kurzsúbor .pdf
2022-02-02Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Ing. Dušan Vajda18,- Eur/klient/kurz exteriér; 13,50 Eur/os./kurz interiér súbor .pdf
2022-02-03Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - OZ Špaňodolinská historická škola 11,70 Eur/dosp. os.
9,- Eur/dieťa 5-14 r.
súbor .pdf
2022-02-09Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 4,50 Eur/dosp.os
3,60 Eur/os. od 3 do 18 r.
2,70 Eur/os. ZŤP a senior nad 62 r.
27,-Eur/ skupina do 6 os.
súbor .pdf
2022-02-11Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Marína a Sládkovič, n.o.5000,- Eursúbor .pdf
2022-02-11Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - ms-keramik s.r.o.30,60 Eur/klient/kurzsúbor .pdf
2022-02-14Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Ing. Jerguš Tesák 13,50 Eur/klient
98,00 Eur/služba
súbor .pdf
2022-02-14Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Pohronské osvetové stredisko36,00 Eur/klient súbor .pdf
2022-02-15Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Alžbeta Knappová 90 Eur/klient/kurz 1
81 Eur/klient/kurz 2
72 Eur/klient/kurz 3
súbor .pdf
2022-02-17Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Senior klub Zamatka 9,00 Eur/klient/kurzsúbor .pdf
2022-02-21Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestuKOCR - Mgr. Petra Šuhajdovásúbor .pdf
2022-02-28Zmluva o spolupráciKOCR - ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK, n.o. 0,-súbor .pdf
2022-02-28Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 100,- Eur s DPH/mesačne súbor .pdf
2022-02-28Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 11.1.2022KOCR - OZ Veľkokrtíšska vínna cesta 13,50 Eur/klient súbor .pdf
2022-03-04Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Hiadlovec, s.r.o.15,00 Eur/ klient súbor .pdf
2022-03-04Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom 80,- Eur/termín súbor .pdf
2022-03-07Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Katarína Bučinová9,00 Eur/klient
7,20/ Eur/klient
súbor .pdf
2022-03-08Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Ing. Jerguš Tesák 13,50 Eur/klient
98,- Eur/služba
súbor .pdf
2022-03-10Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 18.1.2022KOCR - Jozef Kučera 7,20 Eur/klientsúbor .pdf
2022-03-21Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Július Pavelko13,50 Eur/dosp. klient, 9,- Eur/dieťa od 10.-15. r., študenti s ISIC, seniori nad 65 r., ZŤPsúbor .pdf
2022-03-23Zmluva o správe, prevádzke a užívaní majetku KOCR - OOCR Gron 0,-súbor .pdf
2022-03-29Zmluva o spolupráci KOCR - OOCR Dudince 21 600,- súbor .pdf
2022-03-31Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Miroslav Bahna 16,20 Eur/klientsúbor .pdf
2022-04-07Zmluva o spolupráciKOCR - Banskobystrický samosprávny kraj 0,- súbor .pdf
2022-04-07Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Veľkokrtíšska vínna cesta3500,-súbor .pdf
2022-04-14Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Punkt o.z.6000,-súbor .pdf
2022-04-14Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko Kurz ušime si háby: 18,00 Eur/dosp. a 13,50 Eur/senior;
Kurz paličkovanej čipky: 4,50 Eur/klient
súbor .pdf
2022-04-14Zmluva o spolupráci KOCR - Outdoor Nemecká s.r.o. 300,-súbor .pdf
2022-04-14Rámcová zmluva o spolupráci KOCR22012KOCR - Slovenský zväz biatlonu 0,-súbor .pdf
2022-05-02Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Ján Fiala 63 EUR / kurz súbor .pdf
2022-05-03Zmluva o spolupráci KOCR - Banskobystrický samosprávny kraj 0,-súbor .pdf
2022-05-05Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR -
Mgr. Andrea Miškufová - EduTrek Slovakia
9,- Eur/dosp.os;
4,50 Eur/študent, senior
súbor .pdf
2022-05-06Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - AGROSEV, spol. s r.o. 1000,-súbor .pdf
2022-05-06Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 27.1.2022KOCR - Občianske združenie kRajJeden deň včelárom: 9,-/os.
Voštinársky kurz: 18,-/os.
súbor .pdf
2022-05-06Zmluva o účinkovaní KOCR - Mgr. Martin Pliešovský 90,-súbor .pdf
2022-05-06Zmluva o účinkovaní KOCR - Miroslav Bračo 90,-súbor .pdf
2022-05-06Zmluva o účinkovaní KOCR - Peter Brádňanský 90,-súbor .pdf
2022-05-06Zmluva o účinkovaní KOCR - Štefan Zajak 90,-súbor .pdf
2022-05-06Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb KOCR - Marek Gandžala - GRYC.SK9600,-súbor .pdf
2022-05-12Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu 8000,-súbor .pdf
2022-05-19Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron 0,-súbor .pdf
2022-05-19Zmluva o spolupráci KOCR - Ing. Rastislav Uhrovič 50,-/termín súbor .pdf
2022-05-19Zmluva o spolupráci KOCR - Mgr. Peter Mosný 50,-/termín súbor .pdf
2022-05-19Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - OZ Ľalia združenie detí a rodičov 9,- Eur/dosp. os.
6,30 Eur/dieťa do 13 r.
súbor .pdf
2022-05-26Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Združenie na záchranu hradu Revište 50,- Eur/termín súbor .pdf
2022-05-27Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád5,40 Eur/dosp. os.
1,80 Eur/deti od 16 r., seniori nad 65 r.
súbor .pdf
2022-05-31Zmluva o spolupráci KOCR - SITOUR, spol. s r.o.4200,-súbor .pdf
2022-05-31Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Rozpočtová organizácia LUKUS1000,-súbor .pdf
2022-06-01Zmluva o dielo a licenčná zmluva KOCR - Respect APP s.r.o.9 960,- súbor .pdf
2022-06-03Zmluva o spolupráci KOCR - PhDr. Matúš Martinák50,- Eur/termín súbor .pdf
2022-06-03Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliína Hella v Žiari nad Hronom 4,- Eur/os. súbor .pdf
2022-06-03Zmluva o spolupráci KOCR - PhDr. Ján Beljak, PhD50,- Eur/termín súbor .pdf
2022-06-03Zmluva o spolupráci KOCR - Mgr. Miloš Čierny 50,- Eur/termín súbor .pdf
2022-06-06Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - SpeedwayClub Žarnovica, o.z.2000,-súbor .pdf
2022-06-10Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Katarína Bučinová súbor .pdf
2022-06-16Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 18,- Eur/klient súbor .pdf
2022-06-16Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek KOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie súbor .pdf
2022-06-17Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení súhlasu na jeho použitie KOCR - Ing. Boris Michaliček 1900,-súbor .pdf
2022-06-17Zmluva o poskytnutí služieb KOCR - Spolok výhrevne Vrútky 3360,-súbor .pdf
2022-06-17Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Knapeková Nadežda 12,60 Eur/klientsúbor .pdf
2022-06-21Zmluva o spolupráci a propagáciiKOCR - Jasiv, občianske združenie800,-súbor .pdf
2022-06-22Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - In Motion s.r.o. súbor .pdf
2022-06-24Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Janiga - Záhradníctvo s.r.o. 50,- Eur/klientsúbor .pdf
2022-06-24Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Cinobaňa 800,-súbor .pdf
2022-06-28Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Veľké Zlievce 1000,-súbor .pdf
2022-06-28Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OZ Srdcom Strehovčania 500,-súbor .pdf
2022-06-30Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky KOCR - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 131 513,45 €súbor .pdf
2022-06-30Smlouva o poskytování obchodních a mediálních služeb KOCR - BigMedia, spol. s r.o. 103 975,- Kčsúbor .pdf
2022-06-30Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Olej Hont s.r.o. 3,60 Eur/dosp. os.;
1,80 Eur /deti a študenti od 6 do 18 r.; ZŤP a deti do 6 r. zadarmo
súbor .pdf
2022-06-30Rámcová zmluva o spolupráci
KOCR - Ján Gordan5,40 Eur/dosp.os.;
3,60 Eur/dieťa
súbor .pdf
2022-06-30Zmluva o účinkovaní KOCR - Alžbeta Horecká 80,-súbor .pdf
2022-06-30Zmluva o účinkovaní KOCR - Sofia Rakotová 80,-súbor .pdf
2022-07-04Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Oblastná organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko 0,-súbor .pdf
2022-03-24Darovacia zmluva KOCR - Obec Šumiac 0,-súbor .pdf
2022-07-06Zmluva o vnútroštátnej a exportnej zásielkovej službe balíkov KOCR - GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.súbor .pdf
2022-07-06Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 3,60 Eur/dosp. os.; 1,80 Eur/deti do 6r., dôchod. nad 65r. a ZŤP súbor .pdf
2022-07-07Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Knapeková Nadežda 12,60/klientsúbor .pdf
2022-07-08Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva) KOCR - Mgr. Lukáš Volentier, PhD.198€ bruttosúbor .pdf
2022-07-08Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva) KOCR - PhDr. Martin Kubuš, PhD.297€ bruttosúbor .pdf
2022-07-08Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OZ Coburgovci na Slovensku 31, 50 Eur/dosp. os.;
22,50 Eur/dieťa do 15 r.
súbor .pdf
2022-07-11Z m l u v a č. N-09/2022 o nájme nebytových priestorovKOCR - AMT, spol. s r.o. súbor .pdf
2022-07-12Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Obec Bušince18,00 EUR na jeden deň na osobusúbor .pdf
2022-07-12Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - OOCR Stredné Slovensko 4,50 € na dospelú osobu,
2,70€ na deti do 6 do 15 rokov, na študentov
s preukazom ISIC, dôchodcov nad 65 rokov a ZŤP
Deti do 6 rokov zdarma
súbor .pdf
2022-07-14Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Ing. Peter Varga, PhD.15,30 Eur dospelá osoba;
9,00 Eur deti od 10 do 15 rokov
súbor .pdf
2022-07-14Zmluva o účinkovaníKOCR - Nina Rybáková
(ďalej
80 EUR/ jazda súbor .pdf
2022-07-14Zmluva o účinkovaníKOCR - Sara Surovčíková80 EUR / jazda súbor .pdf
2022-07-15Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Ing. Jerguš Tesák 13,50 EUR na osobu;
98,00 EUR na službu
súbor .pdf
2022-07-19Zmluva o spolupráci KOCR - Barbora Paulínyová50,- /súbor .pdf
2022-07-21Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Hiadlovec s.r.o. 15,- EUR na klienta súbor .pdf
2022-07-27ZMLUVA
NA VYKONÁVANIE ÚLOH V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRÁCI A OCHRANY PRED POŽIARMI
KOCR - RB – BTS, spol. s r.o.36 EUR / mesačne súbor .pdf
2022-07-27ZMLUVA O SPOLUPRÁCIKOCR - OOCR Gemer1500súbor .pdf
2022-07-28Zmluva o účinkovaní KOCR - Ema Poliaková80 EUR / jazda súbor .pdf
2022-07-28Zmluva o účinkovaní KOCR - Jozef Pantlík320 EUR / jazda súbor .pdf
2022-08-05Zmluva o účinkovaní KOCR - Mgr. Štefan Chrastina 80,-súbor .pdf
2022-08-05Zmluva o účinkovaní KOCR - Peter Greksa 80,-súbor .pdf
2022-08-05Zmluva o účinkovaní KOCR - Jozef Málik 80,-súbor .pdf
2022-08-05Zmluva o poskytnutí služieb KOCR - OZ VLAKY.NET2580,-súbor .pdf
2022-08-08Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Ing. Magdaléna Krchňáková13,50 EUR na 30 min
18,- EUR na 60 min
súbor .pdf
2022-08-08Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - ERIMIK s.r.o.13,50 EUR na dospelú osobu na splav
9 EUR na dieťa do 15 rokov
40 EUR za prenájom raftu
súbor .pdf
2022-08-09Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a propagácii uzatvorenej dňa 11. 02. 2022KOCR - Marína a Sládkovič, n.o. 0,-súbor .pdf
2022-08-09Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Crazy Women Active Planet o.z. 2000,-súbor .pdf
2022-08-11Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Halič800,-súbor .pdf
2022-08-10Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Mikušovce500,-súbor .pdf
2022-08-08Zmluva o spolupráci KOCR - PhDr. Silvia Čatayová 50,-súbor .pdf
2022-08-12Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Podrečany 500,- súbor .pdf
2022-08-18Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Ladislav Bláha - Požičovňa lodí a raftov22,50 EUR kanoe C2
27,00 EUR kanoe C3
45,00 EUR raft
súbor .pdf
2022-08-18Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen1200,-súbor .pdf
2022-08-18Zmluva o účinkovaní KOCR - Nina Rybáková95,-súbor .pdf
2022-08-18Zmluva o účinkovaní KOCR - Sara Surovčíková95,-súbor .pdf
2022-08-18Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Coburgovci na Slovensku2500,-súbor .pdf
2022-08-18Zmluva o účinkovaní KOCR - Klaudia Chomisteková 80,-súbor .pdf
2022-08-18Zmluva o účinkovaní KOCR - Veronika Gašperanová 80,-súbor .pdf
2022-08-22Zmluva o dielo a licenčná zmluva KOCR - Michal Gedeon 6 200,- súbor .pdf
2022-08-23Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko max. 13 500 Eur s DPH súbor .pdf
2022-08-25Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko súbor .pdf
2022-08-25Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Dolná Strehová 1000,-súbor .pdf
2022-08-25Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Občianske združenie pre rozvoj obce Tuhár 300,-súbor .pdf
2022-08-25Zmluva o spolupráci KOCR - Pohronské osvetové stredisko 200,-súbor .pdf
2022-08-25Zmluva o účinkovaní KOCR - Július Balkovský 80,-súbor .pdf
2022-08-26Zmluva o poskytnutí služby KOCR - Johana Jašková50,-súbor .pdf
2022-08-26Zmluva o poskytnutí služby KOCR - PhDr. Ján Beljak, PhD50,-súbor .pdf
2022-08-26Zmluva o poskytnutí služby KOCR - Mgr. Miloš Čierny 50,-súbor .pdf
2022-08-26Zmluva o poskytnutí služby KOCR - Mgr. Mária Putško50,-súbor .pdf
2022-08-31Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Letisko Boľkovce 80,00 EUR na klienta 40 min let
60,00 EUR na klienta 30 min let
40,00 EUR na klienta 20 min let
súbor .pdf
2022-08-31Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Mesto Žarnovica 1000,-súbor .pdf
2022-09-09Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš800,-súbor .pdf
2022-09-09Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 8.8.2022 KOCR - PhDr. Silvia Čatayová 50,-súbor .pdf
2022-09-19Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 12.7.2022KOCR - Ing. Peter Varga, PhD.15,30 Eur dospelá osoba;
9,00 Eur deti od 10 do 15 rokov
súbor .pdf
2022-09-20Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Podpolianske osvetové stredisko 36,00 EUR na osobusúbor .pdf
2022-09-22Zmluva o dielo a o poskytnutí služiebKOCR - Big & BIGGER s.r.o.Cena diela: 15 504€ s DPH, Cena za poskytnutie Služieb za mesiac: 360€ s DPHsúbor .pdf
Stiahnúť súbor PDF
Stiahnúť súbor PDF

Rok 2021

dátum zverejnenianázov zmluvydodávateľsumalink
2021-01-04Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Kordícky hrebenák, o.z.0,-súbor .pdf
2021-01-15Obchodná zmluva 210020KOCR - Media RTVS, s.r.o. 348,82súbor .pdf
2021-01-15Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - REMAJA, s.r.o.22,50 Eur/os.súbor .pdf
2021-01-29Dohoda o spolupráciKOCR - Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.0,-súbor .pdf
2021-02-01Zmluva o poskytnutí služieb KOCR - Ing. Viliam Pischko15 Eur/hod.
(max. 540 Eur/36h/mes.)
súbor .pdf
2021-01-14Rámcová zmluva o tvorbe tematického obsahu KOCR - Ing. Anna Hríbiková10 Eur/hod.
(max. 300 Eur/30h/mes.)
súbor .pdf
2021-02-03Autorská zmluvaKOCR - Ing. Boris Michalíček1 200,- súbor .pdf
2021-02-01Zmluva o spolupráci a propagácii č. ZoS/2021/2KOCR - Slovenský zväz biatlonu 5 000,-súbor .pdf
2021-02-05Zmluva o poskytnutí služiebKOCR - BIG & BIGGER s.r.o.5 148,-súbor .pdf
2021-02-05Rámcová zmluva o poskytnutí fotografických služieb KOCR - Miroslav Trimay3,20 Eur/1 ks (max. 1 600 Eur/500 ks) súbor .pdf
2021-02-19Zmluva o dielo a licenčná zmluva KOCR - Light Vision s.r.o. 5 500,-súbor .pdf
2021-02-03Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Mgr. Ján Kubiš, PhD.20,- Eur / os.súbor .pdf
2021-02-10Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Ing. Dušan Vajda 18,- Eur / klient kurz v exteriéri, 13,50 Eur / klient kurz v interiérisúbor .pdf
2021-01-18Rámcová zmluva o spolupráciKOCR - Jozef Kučera 7,20 Eur / dospelý klient; 5,40 Eur /dieťasúbor .pdf
2021-02-15Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Ing. Michal Gonda, VŠETKOna BEH13,50 Eur /začiatočník;16,00 Eur mierne pokročilísúbor .pdf
2021-02-26Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb KOCR - Marek Gandžala - GRYČ.SK20,- Eur/hod. spolu max. 8 000,- Eursúbor .pdf
2021-03-05Autorská zmluva KOCR - Michal Gedeon 405,- Eur súbor .pdf
2021-03-05Z m l u v a o d i e l o
pri realizácii projektu „Ochtinská aragonitová jaskyňa (Jelšava Hrádok) - Lubeník, Chyžné- vybudovanie cykloturistického značenia“
KOCR - Jozef Giertli1900,60 Eursúbor .pdf
2021-03-05Zmluva o dielo pri realizácii projektu "cyklotrasa Pokútskou dolinou"KOCR - Cyklo Adventure Slovakia, združenie 1550,- Eur súbor .pdf
2021-03-15Zmluva o dielo pri realizácii projektu "Slovenská Ľupča - Hrad Slovenská Ľupča - Podkonice časť I. - vybudovanie cykloturistického značenia
KOCR - Cyklo Adventure Slovakia, združenie 542,25 Eur súbor .pdf
2021-02-23Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - WM AKTIV REISEN s.r.o.9,- Eur / dospelá os.; 6,30 Eur / dieťa do 13 r. súbor .pdf
2021-03-04Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 4,- Eur / dospelá osoba, 75,- Eur / termín firma súbor .pdf
2021-03-11Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Senior klub Zamatka 9,- Eur / klientsúbor .pdf
2021-03-18Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - BAHNA Trade, s.r.o. 13,50 Eur / klient súbor .pdf
2021-03-03Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OZ Špaňodolinská historická škola 11,70 Eur / dospelá os., dieťa do 14 r.
9,- Eur / dieťa od 5 do 14 r.
súbor .pdf
2021-03-23Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Detvianske ľudové umenie, Iveta Smileková10,80 Eur / klientsúbor .pdf
2021-02-01Zmluva o spolupráciKOCR - Igor Hovorič13,50 Eur / klient kurz bežkovanie
27,- Eur / klient bežkársky tréning
súbor .pdf
2021-04-12Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Ladislav Bláha - Požičovňa lodí a raftov 22,50 Eur /kanoe 2 os.; 27,- Eur /kanoe 3 os.; 45,- Eur /raft 4-6 os. súbor .pdf
2021-03-31Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Ringburger, s.r.o.15,00 Eur / klientsúbor .pdf
2021-04-06Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Združenie na záchranu hradu Revište 50,- Eur / prednáškasúbor .pdf
2021-04-09Zmluva o spolupráciKOCR - PhDr. Matúš Martinák50,- Eur / termínsúbor .pdf
2021-04-15Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 80,- Eur / termínsúbor .pdf
2021-04_23Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Hiadlove,s.r.o.15,- Eur / klientsúbor .pdf
2021-04-08Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Komunikačné centrum Detva, n.o. 72,- Eur /1-2 os.; 144,- Eur /3-4 os.; 216,- Eur /5-6 os. (fotenie), 3,60 Eur / dospelý, deti do 10 rokov zadarmo (návšteva Lazníckeho dvora)súbor .pdf
2021-05-03Obchodná zmluva 21321KOCR - Rádio Services / OOOCR Región Horehronie 6 000,- Eur súbor .pdf
2021-05-03Obchodná zmluva 21421KOCR - Rádio Services / OOCR Stredné Slovensko 6 000,- Eur súbor .pdf
2021-05-03Rámcová zmluva o spolupráciKOCR - Ján Fiala 63,- Eur / termín súbor .pdf
2021-05-03Dodatok č. 1 k Zmluve o Nájme zo dňa 20.1.2020KOCR - RABBSK, n.o.1,- Eur / ročne súbor .pdf
2021-04-23Rámcová zmluva o spolupráciKOCR - Katarína Bučinová9,- Eur / klient (Pastiersko-zbojnícke chodníčky, Prastaré korene Poľany, 7,20 Eur / klient (Po stopách medveďa)súbor .pdf
2021-05-11Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - In Motion, s.r.o.63,- Eur / raft (1 - 6 os.)súbor .pdf
2021-03-25Zmluva o spolupráci KOCR - Ing. Rastislav Uhrovič50,- Eur / termín súbor .pdf
2021-04-23Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - WM AKTIV REISEN s.r.o. 9,- Eur / dospelá os.
6,30 Eur / dieťa do 13 r.
súbor .pdf
2021-04-26Zmluva o spolupráci KOCR - PhDr. Pavol Maliniak, PhD. 50,- Eur / termínsúbor .pdf
2021-05-05Zmluva o spolupráci KOCR - prof.PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.50,- Eur / termín súbor .pdf
2021-05-18Zmluva o realizácii malého projektuKOCR - Patrik Galdík1000,- Eur súbor .pdf
2021-05-18Zmluva o realizácii malého projektuKOCR - Alžbeta Chmelková (v zast. Gabriela Antalová)750,- Eur súbor .pdf
2021-05-18Zmluva o realizácii malého projektuKOCR - Mária Baťková1000,- Eur súbor .pdf
2021-05-18Zmluva o realizácii malého projektuKOCR - Jana Buková1000,- Eur súbor .pdf
2021-04-23Zmluva o spolupráciKOCR - Mgr. Peter Mosný
30,- Eur / termín súbor .pdf
2021-05-13Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - KAVINOS, s.r.o. 18,- Eur / klient súbor .pdf
2021-05-26Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Rozpočtová organizácia LUKUS1000,-súbor .pdf
2021-05-28Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Samuel Uhrin vz. Andrea Jágerová250,-súbor .pdf
2021-05-28Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Filip Holinda 1000,-súbor .pdf
2021-05-28Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Nina Majerová1000,- súbor .pdf
2021-05-28Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Šimon Kapusta 1000,- súbor .pdf
2021-05-28Zmluva o spolupráci KOCR - Banskobystrický samosprávny kraj 0,- súbor .pdf
2021-04-20Autorská zmluva KOCR - Klaudia Némethová60,-súbor .pdf
2021-04-26Zmluva o spolupráci KOCR - Mgr. Martin Miňo50,- / termín súbor .pdf
2021-05-05Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - ERIMIK s.r.o. 10,80 Eur / dospelá os.
9,- Eur / dieťa do 15 r.
súbor .pdf
2021-03-15Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Olej Hont, s.r.o.3,60 Eur / dospelá os.; 1,80 Eur / deti a študenti od 6 do 18 r.; ZŤP a deti do 6 r. zadarmosúbor .pdf
2021-05-28Zmluva o spolupráciKOCR - SITOUR, spol. s.r.o.4200,- Eur súbor .pdf
2021-05-21Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov KOCR - Fond na podporu umenia 3000,-súbor .pdf
2021-06-07Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Občianske združenie Lišov2,70 Eur/dospelá os.; 1,80 Eur/seniori a ZŤP; 1,35 Eur/deti od 6 do 18 r. súbor .pdf
2021-06-15Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Katarína Sekerková1000,-súbor .pdf
2021-06-21Zmluva o balíkovom účte KOCR - Slovenská sporiteľňa, a.s. súbor .pdf
2021-06-21Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o Balíkovom účte zo dňa 21.6.2021KOCR - Slovenská sporiteľňa, a.s. súbor .pdf
2021-06-21Sadzobník k Zmluve o Balíkovom účte zo dňa 21.6.2021KOCR - Slovenská sporiteľňa, a.s. súbor .pdf
2021-06-21Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Michaela Krnáčová 1000,-súbor .pdf
2021-06-21Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Oliver Zachar 1000,-súbor .pdf
2021-06-21Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Norbert Dominik Hindulák 1000,-súbor .pdf
2021-06-21Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Lenka Moravčíková 1000,-súbor .pdf
2021-06-21Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Lenka Bubelínyová 250,- súbor .pdf
2021-06-01Rámcová zmluva o poskytnutí fotografických služieb KOCR - Peter Hlinka - FOTO VIDEOmax. 3500,- súbor .pdf
2021-06-23Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OOCR Región Gron max. 3000,- súbor .pdf
2021-06-29Zmluva o komisionálnom predajiKOCR - Signis, s.r.o.súbor .pdf
2021-06-29Autorská zmluvaKOCR - Martin Kubušsúbor .pdf
2021-06-29Autorská zmluvaKOCR - Lukáš Volentiersúbor .pdf
2021-07-01Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OZ srdcom Strehovčania500,-súbor .pdf
2021-06-21Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OOCR Stredné Slovensko 4,50 Eur / dosp. os.; 2,70 Eur / deti od 6 do 15 r., študenti, dochodcovia nad 65 r., ZŤP + sprievod, zdarma / deti do 6 r. súbor .pdf
2021-06-29Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Obec Bušince 18 Eur / osoba kanoesúbor .pdf
2021-07-01Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - OOCR Stredné Slovensko 3,60 Eur / dosp. os.; 1,80 Eur / deti do 6 r., dôchodcovia nad 65 r., ZŤPsúbor .pdf
2021-06-21Autorská zmluva KOCR - Michal Berak150,- Eur bruttosúbor .pdf
2021-06-30Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Mgr. Andrea Miškufová - EduTrek Slovakia 9 Eur / dosp. os.; 4,50 Eur / študent a senior; exkurzie mimo NP: 7,80 Eur / dosp. os.; 3,60 Eur / študent, senior súbor .pdf
2021-06-25Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OZ Coburgovci na Slovensku 550,-súbor .pdf
2021-07-15Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - OOCR Stredné Slovensko4,75 Eur / dosp. os.; 3,85 Eur / študentisúbor .pdf
2021-07-15Zmluva o spolupráciKOCR - Základná umelecká škola Banská Štiavnica0,-súbor .pdf
2021-07-12Zmluva o účinkovaníKOCR - Maximilián Bellov80,- Eur / termín súbor .pdf
2021-07-12Zmluva o účinkovaní KOCR - Tomáš Gašpar 80,- Eur / termín súbor .pdf
2021-07-12Zmluva o účinkovaní KOCR - Alžbeta Horecká 80,- Eur / termín súbor .pdf
2021-07-15Zmluva o realizácii malého projektu KOCR - Alex Čuchran1000,-súbor .pdf
2021-07-20Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 4,50 EUR/dosp. osoba; 3,60 EUR/ deti a mládež od 3 do 18 rokov, 2,70 EUR/ osoby ZŤP a seniorov nad 62 r., 27,00 EUR/ individuálny vstup pre skupinu do 6 osôbsúbor .pdf
2021-07-20Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - LK Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 800,-súbor .pdf
2021-07-05Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - OZ Coburgovci na Slovensko 31,50 EUR/dosp. osoba; 22,50 EUR/dieťa do 15 r. súbor .pdf
2021-07-26Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Malá Lehota 420,-súbor .pdf
2021-07-27Zmluva o poskytnutí služieb KOCR - iFocus s.r.o.1260,- súbor .pdf
2021-07-29Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky KOCR - Ministerstvo dopravy a výstavby SR106 300,-súbor .pdf
2021-07-20Zmluva o účinkovaníKOCR - Emma Poliaková80,- Eur / termínsúbor .pdf
2021-07-20Zmluva o účinkovaníKOCR - Radka Vreštiaková 80,- Eur / termínsúbor .pdf
2021-07-20Zmluva o účinkovaníKOCR - Vanesa Šanková 80,- Eur / termínsúbor .pdf
2021-07-20Zmluva o účinkovaníKOCR - Veronika Gašperanová80,- Eur / termínsúbor .pdf
2021-07-20Zmluva o účinkovaníKOCR - Simon Juhász80,- Eur / termínsúbor .pdf
2021-08-05Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OZ Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen1200,- súbor .pdf
2021-08-05Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OZStará škola Kokava230,-súbor .pdf
2021-08-05Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OOCR Región Horehronie 710,-súbor .pdf
2021-08-10Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Crazy Woman Active Planet o.z.2500,-súbor .pdf
2021-08-11Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OOCR Región Horehronie 710,-súbor .pdf
2021-08-12Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Halič500,-súbor .pdf
2021-08-02Autorská zmluva KOCR - Michal Berák 720,- bruttosúbor .pdf
2021-08-04Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.3.2021KOCR - Ringburger, s.r.o.súbor .pdf
2021-08-09Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 25.3.2021KOCR - Ing. Rastislav Uhrovič súbor .pdf
2021-08-18Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OOCR Región Banská Štiavnica 1420,-súbor .pdf
2021-08-19Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OOCR Dudince 1420,-súbor .pdf
2021-08-17Zmluva o poskytnutí služiebKOCR - Big&Bigger s.r.o. 1320,-súbor .pdf
2021-08-18Zmluva o spolupráci pri spolufinancovaní projektuKOCR - OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie480,-súbor .pdf
2021-02-08Zmluva o dielo KOCR - DIBB, s.r.o. 8500,-súbor .pdf
2021-08-04Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Podpolianske osvetové stredisko 49,50 Eur / os. súbor .pdf
2021-08-17Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Speedway Club Žarnovica2500,-súbor .pdf
2021-08-23Sprostredkovateľská zmluvaKOCR - UNIQA poisťovňa, a.s. súbor .pdf
2021-08-24Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - OOCR Stredné Slovensko súbor .pdf
2021-08-25Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Gemersko-malohontské osvetové stredisko 1000,-súbor .pdf
2021-08-26Zmluva o spolupráci a propagáciiKOCR - OZ Gotická cesta750,-súbor .pdf
2021-08-26Zmluva o umeleckom vystúpeníKOCR - Rytieri Vir Fortis 11 700,-súbor .pdf
2021-06-21Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek KOCR - OOCR Región Horehronie súbor .pdf
2021-08-06Autorská zmluvaKOCR - Michal Berák95,-súbor .pdf
2021-08-25Autorská zmluvaKOCR - Michal Berák95,-súbor .pdf
2021-07-16Autorská zmluva KOCR - Michal Berák 50,-súbor .pdf
2021-04-30Zmluva o spolupráci KOCR - OOCR Dudince 31884,-súbor .pdf
2021-08-05Kúpna zmluva KOCR - OOCR Región Horehronie140,10súbor .pdf
2021-09-07Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Mesto Žarnovica1000,-súbor .pdf
2021-09-14Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Obec Ábelová
2000,-súbor .pdf
2021-04-25Zmluva o spolupráci KOCR - Mgr. Michal Šimkovič50,- / prednáška súbor .pdf
2021-08-21Autorská zmluva KOCR - Miroslav Sekela 99,- Eur bruttosúbor .pdf
2021-09-13Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Slovenský zväz biatlonu 0,-súbor .pdf
2021-07-20Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád4,50 Eur / dospelá os.; 1,80 Eur dieťa do 16 r. a dôchodca nad 65 r. súbor .pdf
2021-08-23Sprostredkovateľská zmluva č. 1201600406 pre inkasných partnerov KOCR - UNIQA poisťovňa, a.s.súbor .pdf
2021-09-27Zmluva o poskytnutí služieb KOCR - BIG&BIGGER s.r.o. 948,-súbor .pdf
2021-09-10Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Pohronské osvetové stredisko36 Eur / os. / kurzsúbor .pdf
2021-09-15Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 3.5.2021KOCR - Ján Fiala 27 Eur / os. / kurzsúbor .pdf
2021-10-13Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - VÍNO NATURAL Domin & Kušický s.r.o.1000,-súbor .pdf
2021-10-08Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Pohronské osvetové stredisko 9,00 Eur / os. súbor .pdf
2021-10-11Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Horehronské múzeum 4,50 Eur/dospelá os.; 1,80 Eur/deti od 6 do 18 r. študenti; seniori nad 63 r. a ZŤP; deti do 6 r. zadarmo súbor .pdf
2021-07-21Rámcová zmluva o spolupráciKOCR - Ing. Eva Belanová9,00 Eur / os. súbor .pdf
2021-10-27Zmluva o poskytnutí služieb KOCR - BIG&BIGGER s.r.o. 780,-súbor .pdf
2021-04-26Zmluva o spolupráci KOCR - PhDr. Silvia Čatayovásúbor .pdf
2021-10-22Rámcová zmluva o spolupráci KOCR - Július Pavelko13,50 Eur/ dosp. os., 9 Eur deti od 10 do 15 r., študenti, seniori nad 65 a ZŤP súbor .pdf
2021-11-12Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Alžbeta Knappovásúbor .pdf
2021-11-04Zlmluva o spolupráciKOCR - Branislav Medveď 50,- Eur / termín súbor .pdf
2021-05-26Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Hradné múzeum vo Fiľakove 5,- Eur / os. súbor .pdf
2021-05-18Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Včelí kRaj9,- Eur / os. súbor .pdf
2021-10-29Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Ing. Boris Michalíček 1000,- Eur brutto súbor .pdf
2021-11-02Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Stredoslovenské osvetové stredisko 4,50 Eur / kurz výroby vianočných ozdôb, 3,60 Eur / kurz pečenia vianočných ozdôbsúbor .pdf
2021-01-14Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Občianske združenie kRaj 90,- Eur / kurz voštinársky, 20,- Eur kurz spracovanie vosku súbor .pdf
2021-11-25Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky KOCR - Ministerstvo dopravy a výstavby SR12500,-súbor .pdf
2021-11-29Rámcová zmluva o poskytnutí fotografických služieb KOCR - Miroslav Trimay max. 2240 Eur / max. 700 ks fotografiísúbor .pdf
2021-12-14Darovacia zmluva KOCR - OZ Kordícky Hrebenák súbor .pdf
2021-12-15Darovacia zmluva KOCR - Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica súbor .pdf
2021-12-22Zmluva o spolupráci KOCR - Región Horehronie, oblastná organizácia cestovného ruchu 28 800 Eur súbor .pdf
2021-12-15Poistenie zájazdu pre prípad úpadku Cestovnej kancelárie KOCR - UNIQA pojišťovne, a.s. 400,- Eur súbor .pdf
2021-11-26Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky KOCR - Ministerstvo dopravy a výstavby SRsúbor .pdf
2021-12-31Obchodná zmluva KOCR - JUDr. Vladimír Urblík, VALIGA480,- Eur/mesačnesúbor .pdf
2021-12-08Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko (1) kurz „Ušime si háby“ jednodňový 18,00 € dospelí, 13,50€ seniori; dvojdňový 36,00€ dospelí, 27,00€ seniori
(2) Kurz „upleťme si slameníke“ jednodňový 13,50€ dospelí, 9€ seniori; dvojdňový 27,00€, 18,00€ seniori;
(3) Kurz „paličkovanej čipky“ jednodňový 4,5€ na osobu , dvojdňový 8,00€ na osobu
súbor .pdf
Stiahnúť súbor PDF
Stiahnúť súbor PDF

Rok 2020

dátum zverejnenianázov zmluvydodávateľsumalink
2020-04-30Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OZ Špaňodolinská historická školasúbor .pdf
2020-04-27Zmluva o balíkovom účteKOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-04-13Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Včelí kRaj súbor .pdf
2020-04-02Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Andrea Kortišovásúbor .pdf
2020-03-04Zmluva o dieloKOCR - Enikő Tóthovásúbor .pdf
2020-03-15Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - WM AKTIV REISEN s.r.o.súbor .pdf
2020-03-04Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie (dodatočný účet 1)KOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-03-04Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie (dodatočný účet 2)KOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-03-02Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Občianske Združenie Omnis Terrasúbor .pdf
2020-02-25Rámcová zmluva o spolupráciKOCR - Janka Slávikovásúbor .pdf
2020-02-25Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Medové týždne s.r.o. registrovaný sociálny podniksúbor .pdf
2020-02-17Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraKOCR - Šouc Kosťovásúbor .pdf
2020-02-10Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Region Horehroniesúbor .pdf
2020-02-10Mandátna zmluvaKOCR - Jaroslav Jagošsúbor .pdf
2020-01-30Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronomsúbor .pdf
2020-01-25Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OOCR Stredné Slovensko36súbor .pdf
2020-01-25Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - PEAR permaculture s.r.o.175.5súbor .pdf
2020-01-25Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - OZ Lišov Múzeumsúbor .pdf
2020-01-24Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Region Horehroniesúbor .pdf
2020-01-22Autorská zmluvaKOCR - Marek Poliaksúbor .pdf
2020-01-20Zmluva o nájmeKOCR - RABBSK1súbor .pdf
2020-01-20Zmluva o preprave vecíKOCR - Sťahovanie PRIMAsúbor .pdf
2020-01-15Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestuKOCR - Zuzana Jóbovásúbor .pdf
2020-01-15Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestuKOCR - Eva Macuľovásúbor .pdf
2020-01-15Zmluva o dieloKOCR - Jiří Bindersúbor .pdf
2020-01-09Zmluva o dieloKOCR - Pavol Hudecsúbor .pdf
2020-04-16Autorská zmluvaKOCR - Dodo Dobríksúbor .pdf
2020-01-02Zmluva o nájmeKOCR - SAFETRONICS a.s.súbor .pdf
2020-01-20Zmluva o nájme, dodatok č.1KOCR - SAFETRONICS a.s.súbor .pdf
2020-05-28Zmluva o spolupráciKOCR - OOCR Región Banská Štiavnicasúbor .pdf
2020-05-27Autorská zmluvaKOCR - Pavel Albertsúbor .pdf
2020-06-02Zmluva o dieloKOCR - Martin Polák zaqsúbor .pdf
2020-06-09Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Mgr. Andrea Miškufová - EduTrekSlovakiasúbor .pdf
2020-06-10Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Olej Hont, s.r.o.súbor .pdf
2020-06-15Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Ing. Lucia Vágnerovásúbor .pdf
2020-06-18Zmluva o dieloKOCR - bot.media, s.r.o.súbor .pdf
2020-06-04Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Triad, s.r.o.súbor .pdf
2020-06-23Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - RINGBÜRGER, s.r.o. súbor .pdf
2020-06-25Kúpna zmluvaKOCR - RABBSKsúbor .pdf
2020-06-25Zmluva o podnájme NPKOCR - RABBSKsúbor .pdf
2020-06-25Kúpna zmluva v spojení s licenčnou zmluvouKOCR - RABBSKsúbor .pdf
2020-07-02Zmluva o balíkovom účte, Dodatok k zmluve o účte, VOP SLSPKOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-04-24Rámcová zmluvaKOCR - OZ Omnis Terrasúbor .pdf
2020-04-16Autorská zmluvaKOCR - Idesovásúbor .pdf
2020-06-01Zmluva o spolupráciKOCR - Egomotion s.r.o.súbor .pdf
2020-06-11Rámcová zmluvaKOCR - Mestské služby Jelšavasúbor .pdf
2020-06-15Mandátna zmluvaKOCR - Martin Poláksúbor .pdf
2020-06-19Obchodná zmluva 120020 / Región HorehronieKOCR - RádioServicessúbor .pdf
2020-06-22Obchodná zmluva 120720 / Región Horehronie KOCR - RádioServicessúbor .pdf
2020-06-24Rámcová zmluvaKOCR - OOCR Stredné Slovenskosúbor .pdf
2020-06-24Rámcová zmluvaKOCR - OOCR Stredné Slovenskosúbor .pdf
2020-06-24Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniekKOCR - TIC BREZNOsúbor .pdf
2020-06-25Rámcová zmluvaKOCR - Beljak, Pažinovásúbor .pdf
2020-06-25Zmluva o dieloKOCR - Hitzingerovásúbor .pdf
2020-06-30Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronomsúbor .pdf
2020-07-01Zmluva o poskytnutí služiebKOCR - OZ VLAKY.netsúbor .pdf
2020-07-01Zmluva o poskytnutí služiebKOCR - OZ Zubačkasúbor .pdf
2020-07-07Zmluva o spolupráciKOCR - OZ Krnofeľsúbor .pdf
2020-07-22Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Horehronské múzeumsúbor .pdf
2020-07-24Zmluva o Platobnej karteKOCR - SLSPsúbor .pdf
2020-02-20Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Predná Hora s.r.o.súbor .pdf
2020-02-25Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Detvianske ľudové umenie Iveta Smilekovásúbor .pdf
2020-07-24Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republikyKOCR - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikysúbor .pdf
2020-08-11Kúpna zmluva č.1/2020KOCR - Nunofia, s.r.o.súbor .pdf
2020-08-13Zmluva o poskytnutí služiebKOCR - RABBSKsúbor .pdf
2020-09-14Zmluva o spolupráci KOCR - Slovenský zväz cyklistiky, o.z. súbor .pdf
2020-09-14Autorská zmluvaKOCR - M – ART – IN REZBÁRSTVO Martin Kalmansúbor .pdf
2020-01-02Autorská zmluva KOCR - Boris Michalíčeksúbor .pdf
2020-01-15Obchodná zmluva 7720 / Stredné SlovenskoKOCR - Rádio Servicessúbor .pdf
2020-03-16Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovKOCR - Fond na podporu umenia súbor .pdf
2020-05-02Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Región Horehronie súbor .pdf
2020-05-14Zmluva o spolupráci KOCR - Región Banská Štiavnica súbor .pdf
2020-06-20Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Združenie na záchranu hradu Revište súbor .pdf
2020-06-16Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Bazilika sv. Benedikta súbor .pdf
2020-06-16Zmluva o spolupráciKOCR - Ján Fiala súbor .pdf
2020-06-24Zmluva o spolupráciKOCR - Rastislav Uhrovič súbor .pdf
2020-07-01Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Obec Bušince súbor .pdf
2020-07-10Autorská zmluva KOCR - Tomkuljaksúbor .pdf
2020-07-10Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek KOCR - Región Horehronie súbor .pdf
2020-07-13Zmluva o spolupráci KOCR - Maliniak súbor .pdf
2020-07-13Zmluva o spolupráci KOCR - Šimkovicsúbor .pdf
2020-07-15Obchodná zmluva 132520 / Región Horehronie KOCR - Rádio Servicessúbor .pdf
2020-07-16Obchodná zmluva 134520 / Stredné Slovensko KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-07-16Zmluva o spolupráci KOCR - Bučinová súbor .pdf
2020-07-24Rámcová zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Mosnýsúbor .pdf
2020-07-27Obchodná zmluva č. 116/2020KOCR - Mark Media s.r.o. / Rádio Košice súbor .pdf
2020-07-31Obchodná zmluva 14330KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-08-01Autorská zmluva KOCR - Michal Beráksúbor .pdf
2020-08-01DODATOK k Zmluve o poskytovaní služieb KOCR - VLAKY.netsúbor .pdf
2020-08-03Zmluva o zabezpečení výroby a vysielaní reklamných spotov a iných reklamných produktov v rozhlasovom vysielaníKOCR - Rádio Čassúbor .pdf
2020-08-04Autorská zmluva KOCR - Daniel Hruška súbor .pdf
2020-08-05Zmluva o poskytnutí dotácie KOCR -Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikysúbor .pdf
2020-08-10Licenčná zmluva KOCR - Akad. maliar Stanislav Lajda súbor .pdf
2020-08-12Zmluva o spolupráci KOCR - Martin Miňosúbor .pdf
2020-08-20Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Jozef Sklenár súbor .pdf
2020-08-21Autorská zmluva KOCR - Michal Beráksúbor .pdf
2020-08-25Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Gotická cesta súbor .pdf
2020-09-01Autorská zmluva KOCR - Michal Berák súbor .pdf
2020-09-02Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb KOCR - O2 Slovakia súbor .pdf
2020-09-03Autorská zmluva KOCR - Michal Berák súbor .pdf
2020-09-04Zmluva o prenájme KOCR - ZEPPELIN SKsúbor .pdf
2020-09-04Zmluva o prenájme KOCR - ZEPPELIN SKsúbor .pdf
2020-09-04Zmluva o spolupráci KOCR - Rytieri Vir Fortis súbor .pdf
2020-09-08Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - Senior Klub Zamatka súbor .pdf
2020-09-14Zmluva o dielo KOCR - Igor Brossmann - Embassy of the sun súbor .pdf
2020-09-14Zmluva o spolupráci KOCR - Združenie PO Geopark Novohrad Nógradsúbor .pdf
2020-09-21Zmluva o využívaní elektronických služieb KOCR - Union zdravotná poisťovňa súbor .pdf
2020-09-22Obchodná zmluva 174520 /Stredné Slovensko KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-09-24Zmluva o spolupráci KOCR - IMET, a.s.súbor .pdf
2020-09-25Autorská zmluva KOCR - Michal Berák súbor .pdf
2020-09-30Zmluva o poskytovaní mediálnych služiebKOCR - RABBSK, n.o.súbor .pdf
2020-10-02Zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Stredoslovenské osvetové stredisko súbor .pdf
2020-08-06Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Komunikačné centrum Detva, n.o.súbor .pdf
2020-08-25Autorská zmluva KOCR - Barbora Idesovásúbor .pdf
2020-10-30Obchodná zmluva 7720 / Stredné Slovensko KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-11-04Zmluva o dielo o poskytovaní služieb KOCR - Alpdest CEE s.r.o.súbor .pdf
2020-06-01Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prezentácie BBSK na podujatiach KOCR - Región Horehronie súbor .pdf
2020-07-21Autorská zmluva KOCR - Barbora Idesová súbor .pdf
2020-08-14Rámcová zmluva o poskytovaní služiebKOCR - Hiadlovec s.r.o.súbor .pdf
2020-11-02Zmluva o dielo KOCR - Ing. Anna Hríbiková súbor .pdf
2020-11-10Zmluva o dielo KOCR - Ing. Anna Hríbiková súbor .pdf
2020-11-20Zmluva o platobnej karte KOCR - Slovenská sporiteľňa, a.s.súbor .pdf
2020-11-11Kúpna zmluva KOCR - Obecný Úrad Štiavnické Bane súbor .pdf
2020-11-23Kúpna zmluva KOCR - Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom súbor .pdf
2020-11-25Obchodná zmluva 217120 / Stredné SlovenskoKOCR - Radio Services súbor .pdf
2020-11-26Obchodná zmluva č. 218220KOCR - Rádio Services súbor .pdf
2020-11-26Obchodná zmluva č. 218230KOCR - Rádio Servicessúbor .pdf
2020-11-27Dodatok č. 1 k Autorskej zmluve zo dňa 25. 9. 2020 KOCR - Michal Berák súbor .pdf
2020-10-13Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Obnovy cykloturistického značenia KOCR - Slovenský cykloklubsúbor .pdf
2020-12-01Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Obnovy cykloturistického značenia KOCR - OOCR Dudince súbor .pdf
2020-12-02Zmluva o spolupráci a propagáciiKOCR - OOCR Dudince súbor .pdf
2020-12-01Zmluva o spolupráci KOCR - Katarína Bučinovásúbor .pdf
2020-12-08Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - IMET, a.s.súbor .pdf
2020-12-10Zmluva o poskytovaní služieb KOCR - OZ Letecké športové centrum / Letisko Boľkovce súbor .pdf
2020-12-16Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátovKOCR - Disig, a.s.súbor .pdf
2020-12-16Zmluva o poskytnutí daňového poradenstva KOCR - Stopercentná daňová, s. r. o.súbor .pdf
2020-12-14Zmluva o spolupráciKOCR - OZ Červená Studňa súbor .pdf
2020-12-15Zmluva o spolupráciKOCR - Lyžiarsky klub Ski Team Jase Látky súbor .pdf
2020-12-16Zmluva o spolupráciKOCR - Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica súbor .pdf
2020-12-17Zmluva o spolupráci KOCR - Goimpex Bratislava, a.s.súbor .pdf
2020-12-15Zmluva o spolupráci KOCR - Záhradnícke a rekreačné službysúbor .pdf
2020-12-18Zmluva o spolupráci KOCR - Horské spoločenstvo, o.z.súbor .pdf
2020-12-18Zmluva o spolupráci KOCR - OZ Kordícky Hrebenák súbor .pdf
2020-12-18Zmluva o spolupráci KOCR - OOCR Región Horehronie súbor .pdf
2020-12-11Obchodná zmluva KOCR - JUDr. Vladimír Urblík, VALIGAsúbor .pdf
2020-12-22Zmluva o spolupráci KOCR - OOCR Región Horehronie súbor .pdf
2020-12-04Autorská zmluvaKOCR - Boris Michalíčeksúbor .pdf
2020-12-30Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie KOCR - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikysúbor .pdf
2020-10-22Zmluva o spolupráci KOCR - Banskobystrický samosprávny kraj10000súbor .pdf
2020-08-12Zmluva o zabezpečení podporných služieb vo verejnom obstarávaníKOCR - Banskobystrický samosprávny kraj 0súbor .pdf
2020-02-05Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - FRST Crew Kremnica, o.z.súbor .pdf
2020-02-17Zmluva o spolupráci a propagácii KOCR - Media Fresh,s.r.o.súbor .pdf
2020-09-04Zmluva o dielo a licenčná zmluvaKOCR - Light Vison, s.r.o.súbor .pdf
2020-12-11Memorandum o spolupráci KOCR - Media RTVS, s.r.o.súbor .pdf
2020-02-19Obchodná zmluva 34820KOCR - Media Expres, k.s.súbor .pdf
2020-02-24Obchodná zmluva 34720KOCR - Media Expres, k.s.súbor .pdf
2020-11-30Zmluva o dielo KOCR - Ing. Anna Hríbikovásúbor .pdf
2020-12-11Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služiebKOCR - Media RTVS, s.r.o.súbor .pdf
2020-12-30Dohoda o použití vozidla na pracovné cestyKOCR - Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. 0súbor .pdf
Stiahnúť súbor PDF
Stiahnúť súbor PDF

Rok 2019

17.12.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, OOCR Stredné Slovensko (súbor .pdf)
16.12.2019 Autorská zmluva, Tomáš Belko (súbor .pdf)
13.12.2019 Rámcová zmluva o spolupráci, Jozef Kučera (súbor .pdf)
11.12.2019 Autorská zmluva, Martin Hiadlovský (súbor .pdf)
11.12.2019 Autorská zmluva, Jozef Kučera (súbor .pdf)
04.12.2019 Zmluva o komisionálnom predaji, RA BBSK, n.o. (súbor .pdf)
14.11.2019 Autorská zmluva, Martin Hiadlovský (súbor .pdf)
30.10.2019 Zmluva o spolupráci, ViP BB (súbor .pdf)
24.10.2019 Autorská/licenčná zmluva, Juraj Genčanský (súbor .pdf)
24.10.2019 Autorská/licenčná zmluva, Ing. Patrícia Pavlovská, DPD (súbor .pdf)
19.10.2019 Zmluva o spolupráci, Ing. Rastislav Uhrovič (súbor .pdf)
19.10.2019 Zmluva o spolupráci, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. (súbor .pdf)
12.10.2019 Zmluva o spolupráci, PhDr. Pavol Maliniak, PhD. (súbor .pdf)
12.10.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, Združenie na záchranu hradu Revište (súbor .pdf)
30.08.2019 Autorská zmluva, Ing. Boris Michaliček, Dodatok č.1 (súbor .pdf)
02.08.2019 Autorská zmluva, Ing. Boris Michaliček (súbor .pdf)
30.07.2019 Autorská zmluva, Ing. Boris Michaliček, Dodatok č.1 (súbor .pdf)
25.07.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Banská Štiavnica (súbor .pdf)
23.07.2019 Zmluva o poskytovaní reklamných zlužieb, Atmosfera OZ, Hontianske Nemce (súbor .pdf)
05.07.2019 Autorská zmluva, Ing. Boris Michaliček (súbor .pdf)
03.07.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie (súbor .pdf)
30.06.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Stredné Slovensko (súbor .pdf)
28.06.2019 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe, Lucia Sliacka (súbor .pdf)
25.06.2019 Zmluva o preprave vecí, Sťahovanie PRIMA (súbor .pdf)
20.06.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Gron (súbor .pdf)
20.06.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Dudince (súbor .pdf)
12.06.2019 Kúpna zmluva Región Horehronie (súbor .pdf)
30.05.2019 Zmluva o spolupráci OOCR Horehronie (súbor .pdf)
Stiahnúť súbor PDF
Stiahnúť súbor PDF

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751