Kontaktujte nás

Adresa

Banskobystrický kraj Turizmus

Námestie SNP 1/A
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

+421 48 432 57 51
kocr@dobrykraj.sk

Fakturačné údaje

Banskobystrický kraj Turizmus

Právna forma: Krajská organizácia cestovného ruchu
Sídlo: Nám. SNP č.14585/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52132072
DIČ: 2120899022
Zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 31943/2018/SCR
Konajúci: Mgr. Ing. Daniela Volenská PhD. – predseda krajskej organizácie cestovného ruchu
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo bankového účtu: SK48 0900 0000 0051 5298 2616

Napíšte nám

V prípade potreby nám pošlite správu e-mailom. Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.