Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR) v podmienkach

KRAJSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ TURIZMUS,

so sídlom Nám. SNP č.14585/1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 52132072
DIČ: 2120899022

zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 31943/2018/SCR

(ďalej len “KOCR BBKT”)

nájdete na stránke: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/52132072/gdpr/sk

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.