Banskobystrický kraj Turizmus

V decembri 2018 sa Banskobystrický samosprávny kraj a šesť oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR Stredné Slovensko, OOCR Región Banská Štiavnica, OOCR Dudince, OOCR Horehronie, OOCR Gron, OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie) spojili a v založili Krajskú organizáciu cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, cieľom ktorej je podporiť a vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus sa tak stala oficiálnou marketingovou centrálou pre turistické destinácie a produkty cestovného ruchu v kraji pod novou značkou Za horami za dolami.

Značka Za horami za dolami zastrešuje komunikáciu ôsmich turistických destinácií, pričom vyzdvihuje zaujímavé zážitky, miestne výrobky a charakteristické zvyky a tradície. Nová komunikačná identita je inšpirovaná výšivkou na detvianskom kroji a vychádza z moderných trendov rozprávania príbehov (storytellingu) a ich autenticity. Ideovým motívom sa stalo rozprávačské umenia Pavla Dobšinského, ktorý pôsobil na Gemeri.

Súčasťou novej komunikačnej identity sú aj príbehy šestnástich ambasádorov z konkrétnych turistických destinácií, ktorí predstavujú tradície a zvyky, sú záchrancovia kultúrneho dedičstva, či farmári a aj výrobcovia regionálnych produktov, a ktorí majú do regiónu prilákať viac turistov a podporiť rozvoj miestnej produkcie.

Naše základne ciele

Zatraktívniť cestovný ruch a podporiť jeho rozvoj v Banskobystrickom kraji a vo všetky jeho regiónoch

Marketing a predaj destinácie (destinačný marketing)

Z

Podpora nových produktov cestovného ruchu

Zvyšovanie konkurencieschopnosti tradičných produktov destinácie

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.