Základné dokumenty organizácie

Zakladateľská zmluva

Stiahnuť vo formáte PDF

Stanovy KOCR Banskobystický kraj Turizmus

Stiahnuť vo formáte PDF

Správa o činnosti a hospodárení

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2022 (Stiahnuť vo formáte PDF)

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 (Stiahnuť vo formáte PDF)

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020 (Stiahnuť vo formáte PDF)

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018-2019 (Stiahnuť vo formáte PDF)

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.