Základné dokumenty organizácie

Zakladateľská zmluva

Stiahnuť vo formáte PDF

Stanovy KOCR Banskobystický kraj Turizmus

Stiahnuť vo formáte PDF

Správa o činnosti a hospodárení 2018-2019

Stiahnuť vo formáte PDF

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751