Podporené projekty cestovného ruchu

Horehronský expres

Nostalgické jazdy historickým vlakom na 2 trasách: z Brezna cez Červenú skalu po Mlynky a z Brezna na Salaš Zbojská. Obidve panoramatické trasy nezabudnuteľnou horehronskou prírodou vedú za tradíciami, oddychom ale aj aktívnym zážitkom.

Ďalšie projekty a participácie

  • Pohronská hradná cesta
  • Cesta skla
  • Obnova turistických a cyklistických chodníkov
  • Projektové zámery oblastných organizácií cestovného ruchu
  • a iné

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.