Banská Bystrica patrí k obľúbeným a vyhľadávaným mestám na mape Slovenska. V uplynulých rokoch sa podarilo vďaka mnohým projektom zlepšiť ponuku pre obyvateľov, ako aj pre domácich i zahraničných návštevníkov. V nastavenom trende chce samospráva pokračovať, čoho dôkazom je aj nová atrakcia – turistický vláčik. Premávať bude počas hlavnej letnej sezóny, júl – august, denne a v mesiacoch jún a september cez víkendy a sviatky. Pripravený je okruh historickým centrom mesta, výlety do malebnej Španej Doliny či historického Hronseku, ale aj rôzne špeciály.

V piatok, 19. mája 2023 na Námestí SNP uviedli do života, a symbolicky pokrstili medovinou zo Strednej odbornej školy Pod Bánošom, turistický vláčik primátor mesta Ján Nosko a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

„Som rád, že aj napriek nepriaznivej finančnej situácii, v ktorej sa nachádzame, sme dokázali vyčleniť 60 tis. eur na realizáciu tohto projektu. Zároveň ide o výsledok dobrej spolupráce s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý prispel sumou 30 tis. a čiastku 10 tis. eur investovalo Ministerstvo dopravy SR. Aj touto cestou sa im chcem poďakovať a verím, že turistický vláčik zatraktívni nielen naše mesto, ale aj celý región,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko zaobstarala vozidlo od tradičného výrobcu z Maďarska, ktorý dodáva turistické vláčiky v rámci celej Európy. Disponuje dvomi oddeliteľnými vozňami, s celkovou kapacitou 52 cestujúcich. Má aj miesto pre invalida, resp. kočík, a v prípade nepriaznivého počasia je možné zatiahnuť bočné priehľadné plachty, aby boli cestujúci chránení pred dažďom či vetrom.

„Teší ma, že turistom môžeme ponúknuť nielen Banskú Bystricu, ale aj okolité obce. Rozvoj cestovného ruchu má zmysel a ja som rád, že vznikajú nové produkty nielen pre miestnych obyvateľov, ale hlavne priťahujú ľudí z okolitých krajov. Zároveň majú z toho úžitok podnikatelia, ktorí sú mimoriadne dôležití preto, aby sme zachovali život v regióne,“ dopĺňa predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Vláčik bude k dispozícii na objednávky pre skupiny či ako doprava na vybrané podujatia, pričom suma bežného lístka bude štyri eurá a dôchodcovia, deti, darcovia krvi a ZŤP zaplatia dve eurá.

„Prevádzku turistického vláčika odštartujeme v júni tohto roka, a to prostredníctvom okruhu po historickom centre. Budúci rok ho chceme presunúť aj do iných lokalít ako Špania Dolina či Hronsek. Zároveň by sme ho radi využili aj na rôzne produkty cestovného ruchu – tzv. tematické jazdy, napríklad pivnú tour po banskobystrických pivovaroch,“ objasňuje Jiří Pěč, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.

Okrem Banskej Bystrice bude vláčik tento rok premávať aj do Zvolena, konkrétne do sedla pod Pustým hradom. Harmonogram a všetky informácie o prevádzkovom poriadku, prípadne aktuálnych výlukách, budú zverejnené na webových stránkach www.centralslovakia.eu alebo www.visitbanskabystrica.sk.

„Spolupráca mesta a Banskobystrického samosprávneho kraja je v takýchto momentoch skutočne dôležitá, pretože cestovný ruch spája nás všetkých. Historický názov Banskej Bystrice bol v minulosti Neusohl, preto dostal vláčik pomenovanie Neusohl Express. Návštevníkom tak bude približovať najvýznamnejšie i najkrajšie časti mesta a prepájať ho aj s inými miestami, súvisiacimi s našou históriou,“ uzatvára Branislav Kováčik, predseda Komisie MsZ pre cestovný ruch a medzinárodné vzťahy.