Súťaž na jednotný mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu

Súťaž na jednotný mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu

9.8. 2019, Región GRON. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlásila v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov pre...