Preleťte ponad región s nohami na zemi

Preleťte ponad región s nohami na zemi

Slovenské múzeum máp v Kynceľovej svojim návštevníkom predstavuje tradičné aj moderné technológie, ktorými sa v minulosti alebo súčasnosti vytvárajú mapy. Je jediným múzeom na Slovensku s pieskovým modelom krajiny s rozšírenou realitou. Aktuálne do zbierky múzea...
Plaváreň na Klingeri

Plaváreň na Klingeri

Jedným z najvyhľadávanejších tajchov Štiavničanov a návštevníkov pre oddych a rekreáciu je Klinger. Už v polovici 19. storočia tu bola vybudovaná tzv. „Plaváreň“ s dreveným mólom, ktorá bola funkčná až do 70. rokov 20. storočia. Oblastná organizácia cestovného ruchu...
DORKA BAGS už aj vo farbách kraja Za horami, za dolami

DORKA BAGS už aj vo farbách kraja Za horami, za dolami

DORKA BAGS, n.o. je nezisková organizácia siete Nadácie DEDO, ktorej cieľom je pomáhať rodinám v bytovej a komplexnej núdzi, nájsť si svoje miesto v spoločnosti a postaviť sa opäť na vlastné nohy. Prevažne ženy – matky v tomto projekte šijú v dielni Dorka bags...