Drevený vyrezávaný stĺp, súčasť vstupného vestibulu Podpolianskeho múzea, zrekonštruovali do podoby, ktorá identicky odzrkadľuje jeho pôvodný stav. Zreštaurovať sa ho podarilo akademickému sochárovi Jánovi Filovi. Slávnostné odhalenie renovovaného diela sprevádzal ľudový program, ktorý už v názve nesie príznačný „odkaz tradícií naprieč generáciami“.

„Obnovou vstupnej zóny vďaka zreštaurovanému drevenému stĺpu získava mesto dôstojné vstupné miesto prvého kontaktu pre všetkých návštevníkov múzea a knižnice,“ vysvetlil primátor mesta Detva Ján Šufliarský. Pre návštevníkov si v priestoroch vstupného vestibulu pri slávnostnom odhalení renovovaného stĺpu pripravili sprievodný kultúrny program. „Vystúpenie jednotlivých účinkujúcich rôznych vekových kategórií naprieč generáciami poukazuje na stále žijúce tradície folklóru a ľudových tradícií na Podpoľaní,“ priblížil využiteľnosť vestibulu a opodstatnenosť nosného prvku v podobe stĺpu v Podpolianskom múzeu Šufliarský.

Obnova diela vznikala pod rukami akademického sochára Jána Fila. Ten popísal jednotlivé kroky úprav na vyrezávanom stĺpe. „Akémukoľvek zásahu predchádzal sondážny výskum a jeho vyhodnotenie. Postupne som za pomoci zmäkčovadiel a rozpúšťadiel odstránil sekundárne zásahy na objekte,“ priblížil práce reštaurátor Ján Filo. V procese obnovy taktiež doplnil a zrekonštruoval chýbajúce a poškodené časti, tmelil drevotmelmi, retušoval a zjednotil farebnosť diela. „Na záver som stĺp ošetril povrchovou úpravou včelím voskom v toluéne,“ dodal.

Zvyšovať informovanosť návštevníkov o regióne možno dosahovať rôznymi interaktívnymi aktivitami určenými pre všetky vekové skupiny a kategórie. „Dbať na kultúrnu identitu Podpoľania je pre nás prioritou, aktivity predovšetkým spájame s žijúcimi tradíciami folklóru a nepriamo tým podporujeme rozvoj cestovného ruchu, čoho dôkazom sú fungujúce inštitúcie akým je Podpolianske múzeum v Detve,“ uviedol riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.

Kompletná rekonštrukcia dreveného vyrezávaného stĺpu v Podpolianskom múzeu bola zabezpečená vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. (RA BBSK) cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (OOCR TNP) vo výške 5324 Eur, ďalších takmer 600 eur do realizácie projektu vložilo mesto Detva, zriaďovateľ Podpolianskeho múzea. Roman Malatinec, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa slávnostného otvorenia zúčastnil, uviedol, že je veľmi dôležité podporovať organizácie, ktorých cieľom alebo poslaním je výskum, zhromažďovanie, zachovávanie a v neposlednom rade prezentácia hmotného aj duchovného dedičstva z našich regiónov. Ako doplnil, „preto som veľmi rád, že dnes môžeme spoločne obdivovať zrevitalizovaný vestibul Podpolianskeho múzea v Detve.“

Návštevník môže Podpolianske múzeum navštíviť v historickej časti mesta na adrese Námestie SNP 1 (budova bývalého Obecného úradu). Otváracie hodiny múzea sú celoročne pondelok – piatok od 8:00 – 16:00, v letných mesiacoch júl – august sú piatky predĺžené do 17:00 h. Cez víkendy a v štátne sviatky je síce múzeum pre verejnosť zatvorené, ale „hromadné i individuálne návštevy v múzeu sú po dohovore možné aj mimo otváracích hodín vrátane víkendov. Nahlásiť návštevu je potrebné minimálne 2 dni vopred, aby bolo možné zabezpečiť pracovníka na lektorský výklad, čo je návštevníkmi aj využívané“ upresnila vedúca múzea Renata Babicová.

Podpolianske múzeum ponúka okrem novej exteriérovej expozície aj expozíciu, ktorá priláka vizuálne aj zvukom. Ide o unikátnu stálu expozíciu, ktorá je výsledkom zhromažďovania hudobných nástrojov z prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov Instrumentum Excellens FSP Detva v rokoch 2001 – 2020. Táto expozícia pozostáva z viac ako 118 kusov nástrojov od 47 renomovaných súčasných výrobcov z celého Slovenska. Dominuje 22 originálnych kusov fujár – každá s jedinečným zvukom a v unikátnom umeleckom prevedení. Stáleho charakteru je aj expozícia Ovce moje ovce…Valaská kultúra na Podpoľaní a dve výstavy: Detva v kontexte Vígľašského panstva a nevšedná výstava venovaná prvému slovenskému námornému kapitánovi Júliusovi J. Thurzovi.

Okrem stálych expozícií múzeum počas roka realizuje krátkodobé výstavy s prepojením na región Podpoľania. Aktuálna krátkodobá výstava nesie názov Furmi. Výstavu ako sprievodné podujatie 55. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve pripravili pracovníci Centra tradičnej kultúry v Detve a predstavuje výzdobu ženských záster na Podpoľaní v 1. polovici 20. storočia. „Tvorí ju zaujímavá kolekcia zdobených záster, niektoré sú doplnené aj o sukne z daného obdobia. Zapožičané sú jednak zo súkromných zbierok a časť pochádza zo zbierkového fondu Podpolianskeho múzea v Detve,“ vysvetľuje Babicová. Súčasťou výstavy sú dobové fotografie i trojrozmerné predmety s ukážkou techniky výšivky krivou ihlou. „Na vernisáži sme uviedli rovnomenný katalóg, ktorý okrem dobových fotografií záster názorným spôsobom ponúka precízne prekreslené typy a ornamentiku vybraných vzorov výšiviek,“ dodáva. Katalóg tak vypĺňa chýbajúci metodický materiál pre súčasné i budúce vyšívačky. Výstava je pre verejnosť sprístupnená od 7. júla do 15. decembra 2022.