V sobotu vyrazil na svoju prvú jazdu Expres 34 tunelov. Ten v tretej sezóne historických zážitkových vlakov v kraji Za dolami, za horami doplnil vlakovú rodinu Banskobystrického kraja. Expres 34 tunelov pribudol k Horehronskému, Baníckemu a Zbojníckemu expresu a premáva po unikátnych trasách. Prvá jazda Expresu 34 tunelov bola zároveň skvelou príležitosťou pre stretnutie komunít, ktoré sa výrazne podieľajú na tvorbe atraktívnych turistických produktov Banskobystrického kraja. V Kremnici sa stretli baníci a vláčikári.

„Stretnutie vláčikárov a baníkov pri príležitosti prvej jazdy expresu je rovnako významnou udalosťou ako prvá jazda novinky tejto sezóny, Expresu 34 tunelov“ uviedla Eva Macuľová z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj turizmus.

„Predstavitelia združení a klubov historických vlakov a baníckych združení sa bežne nestretávajú. Dnes sú tu s nami preto, aby sme im prejavili vďaku za to, že sa aktívne a často vo svojom voľnom čase podieľajú na tvorbe jedinečných turistických produktov kraja. Milé je, že aj tieto dve komunity sa tešia, že sa mohli dnes stretnúť. Dôkazom sú dary, ktoré si vzájomne odovzdali“ doplnila Eva Macuľová.

Zvučný spev baníckeho spevokolu privítal 180 pasažierov Expresu 34 tunelov a vážených hostí ako aj štiavnických baníkov a vláčikárov. Štiavnickí baníci odovzdali zlato-striebornú hrudu ako symbolický dar kremnickým baníkom. Následne spoločne baníci darovali vláčikárom “karbitku” – lampu, ktorá sa kedysi používala v baniach. Tento dar je symbolom vďaky za to, že historické zážitkové vlaky spájajú slávne banícke mestá Kremnicu, Banskú Štiavnicu a Banskú Bystricu.

„Naša stará karbitka sa vláčikárom určite zíde na to, aby nepoblúdili v štôlni Andrej, do ktorej sme ich spoločne so štiavnickými baníkmi zobrali“ uviedol Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica. „Expres 34 tunelov ako aj Banícky expres vnímam ako skvelý spôsob pre zviditeľnenie Kremnice a ostatných baníckych miest na turistickej mape Banskobystrického kraja. Veľmi si vážime každého jedného pasažiera, ktorý expresmi docestuje do nášho mesta. Teší ma aj to, že okrem Expresu 34 tunelov a Baníckeho expresu, ktoré sú historickými zážitkovými vlakmi, do Kremnice pribudne aj pravidelné sobotné vlakové spojenie zo Zvolena a Banskej Bystrice – letný vlak ŽSSK.“

Historické zážitkové vlaky jazdia v Banskobystrickom kraji už tretiu sezónu. Prvý rok vyrazil na koľajnice Horehronský expres, druhý rok k nemu pre veľký záujem návštevníkov pribudol Banícky a Zbojnícky expres. Túto sezónu pribudol Expres 34 tunelov, ktorý návštevníkov prevezie po jedinečnej Trati SNP. Tá sa spája s historickými udalosťami. V Exprese 34 tunelov bude zabezpečený program počas jazdy, tak ako je to v ostatných expresoch. V tomto vlaku budú odborníci približovať práve históriu súvisiacu s traťou.

„Za predchádzajúce dve sezóny naše expresy previezli takmer 5 200 pasažierov“ uviedol Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja. „Okrem toho, že pasažieri vnímajú už samotnú jazdu ako zážitok, pre nás je dôležitý aj fakt, že expresy zavezú ľudí na miesta, kde chceme podporiť rozvoj cestovného ruchu. Práve preto, že vnímame pridanú hodnotu tohto turistického produktu, vlaky už tretiu sezónu finančne podporujeme. O to viac nás teší, keď vidíme, aký majú úspech“ doplnil Ondrej Lunter.

Prvá jazda Expresu 34 tunelov otvorila tretiu sezónu historických vlakov v Banskobystrickom kraji. Podľa slov Daniely Chrančokovej z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, je v pláne ešte 11 jázd. Ako doplnila: „Určite odporúčame kúpiť si lístky vopred a online na destinačnom portáli Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk. Jednotlivé jazdy sa veľmi rýchlo predávajú, lístky na Expres 34 tunelov boli celkom vypredané už dva týždne pred prvou jazdou.“

Termíny jázd historických zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji:
Expres 34 tunelov: 22. 8.
Banícky expres: 17. 7., 14. 8., 28. 8.
Horehronský expres: 23. 7., 6. 8., 20. 8.
Horehronský expres špeciál /vyráža zo Zvolena/: 31. 7.
Zbojnícky expres: 24. 7., 7. 8., 21. 8.