Vrch Hrb s výškou 1 255 m n. m. je vrchol ležiaci v najsevernejšej časti CHKO Poľana a zároveň je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor. Je dominantou viacerých náučných a turistických chodníkov, ako napríklad vyhľadávanej Rudnej magistrály. Jeho atraktívnosť však spočíva najmä v jeho výnimočnej polohe, vďaka ktorej je oficiálne vytýčeným geografickým stredom Slovenska. Obec Ľubietová v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja pracujú na dôstojnom označení tohto bodu a na osadení novej vyhliadkovej plošiny.

Vrchol Hrbu je tvorený impozantným 40 metrovým skalným bralom, z ktorého je unikátny výhľad na sedem okolitých pohorí. Pri dobrej viditeľnosti pohľady návštevníkov môžu siahať až na vrcholy tatranských štítov či Kráľovu hoľu. Podľa slov starostu obce Pavla Zajaca bol pôvodný stav označenia viac než žalostný. „Preto sme si dali za cieľ zatraktívniť a esteticky upraviť vrchol Hrbu tak, aby čo najekologickejším a najšetrnejším spôsobom získal vzhľad, ktorý si vyžaduje takto významné miesto,“ dopĺňa starosta. Nová infraštruktúra obsahuje dva prvky, ktoré zlepšia orientáciu a informovanosť návštevníkov. Prvým je kruhové sedenie so smerovou ružicou označujúcou stred Slovenska. Druhým je vyhliadková plošina s panoramatickými mapami označujúcimi všetky okolité vrchy a pohoria. Vyhliadkou sa taktiež zvýši celková bezpečnosť prostredia, keďže kraj skalného brala zabezpečí zábradlie, na ktorom budú panoramatické mapy uchytené. Celá konštrukcia bude zhotovená z kvalitného agátového dreva, ktorá harmonicky zapadne do prírodného prostredia.
„Veríme, že projekt zvýši atraktivitu miesta a podporí cestovný ruch v tomto menej navštevovanom kúte regiónu. Nadväzuje na viaceré produktové línie rozvíjané našou organizáciou, ako napríklad Európska Fuggerovská cesta, ktorej súčasťou je aj Banská Bystrica a okolie a rovnako téma prírodného turizmu, v rámci ktorej vidíme Ľubietovú ako jeden z nástupných bodov do CHKO Poľana, “ povedala destinačná koordinátorka oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Stredné Slovensko Barbora Rekšáková.
V sobotu sa v rámci medializácie projektu konalo podujatie „Pomôž označiť geografický stred Slovenska“, do ktorej boli zapojení dobrovoľníci a nadšenci turistiky, ktorí všetok potrebný materiál ručne vynosili od Chaty pod Hrbom až na vrch Hrb. „Veľmi nás teší angažovanosť miestnej komunity aj ľudí z celého Slovenska. Dokopy sa akcie zúčastnilo vyše tridsať dobrovoľníkov, čo dokazuje, že sa ľudia radi aktívne zapájajú do diania okolo seba a že im na svojom prostredí záleží. Trasu po strmom a skalnatom teréne niektorí odvážlivci otočili dokonca viackrát.“ informovala Daniela Volenská, predsedníčka krajskej organizácie cestovného ruchu /KOCR/ Banskobystrický kraj Turizmus.
Banskobystrický samosprávny kraj zámer podporil sumou 13 500 eur cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR Stredné Slovensko. Ako sa vyjadril Mikuláš Pál, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja: „Som rád, že sa podporujú projekty, ktoré nielen zviditeľňujú skrytejšie miesta v regióne, ale zároveň rozvíjajú turistickú infraštruktúru a podnecujú miestnych obyvateľov ako aj iných návštevníkov k aktívnemu oddychu a športovaniu v prírode.“
Sedenie a vyhliadková plošina budú zmontované a nainštalované v najbližších dňoch.