Miesto, na ktorom sú dnes viditeľné stopy spred miliónov rokov, je na Slovensku absolútnym unikátom. A nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe. Sopečná činnosť tu zanechala úžasné geomorfologické stopy. Vulkány na Steblovej skale, Pohanskom a Sovom hrade boli už vyhasnuté, sopka na Ostrej skale ešte dymila a sopka Ragáč ešte len driemala. Tieto prírodné úkazy formovali dnes vulkanicky pokojné územie okolo obce Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. V tejto obci žije a pôsobí ambasádorka kraja Za horami, za dolami, za región Gemer, kováčka Andrea Ďurčová, ktorá predstavila potenciál tejto lokality pre rozvoj cestovného ruchu.

Do obce Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota, zavítal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter spolu so zástupcami krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a domácimi hostiteľmi – starostom obce Hajnáčka a predstaviteľmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer. Cieľom bolo spoznať bližšie túto jedinečnú lokalitu a stretnúť sa s miestnou kováčkou Andreou Ďurčovou, ktorá s Banskobystrickým krajom spolupracuje ako na propagácii regiónu Gemer ako turistickej destinácie, tak v projekte regionálne pulty, ktorý podporuje lokálnych producentov z Banskobystrického kraja.

„Na návštevu Andrei Ďurčovej sme sa vybrali, pretože okrem toho, že je ambasádorkou regiónu Gemer v kraji Za horami, za dolami, tak je so svojimi jedinečnými kováčskymi výrobkami aj aktívnou súčasťou projektu regionálne pulty. Andrea dokáže svojím rozprávaním o živote v obci Hajnáčka, o jej zaujímavom okolí a o svojej tvorbe nadchnúť každého poslucháča. Je to dievča z gazdovskej a kováčskej rodiny. Od detstva pomáhala otcovi na gazdovstve aj v kováčskej dielni. Dnes toto mladé dievča reprezentuje svoj región, popularizuje tradície kováčskeho remesla a svojim príbehom inšpiruje k objavovaniu tohto krásneho miesta“ uviedol Jaroslav Hric z oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.

Obec Hajnáčka a jej okolie majú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Nie masového, ale udržateľného, založeného na prírode, spoznávaní, tradíciách, autenticite a jedinečnosti. V okolí obce sa nachádza jedinečné paleontologické nálezisko európskeho významu Kostná dolina, Pohanský hrad, viditeľné reliéfne pozostatky sopečnej činnosti, Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina, ktorá chráni, ale zároveň ponúka k objavovaniu nepoškvrnenú prírodu s jej unikátnou faunou a flórou.

„Toto miesto disponuje jedinečným potenciálom a má šancu zaujať. Región potrebuje stimul smerujúci k ekonomickému rozvoju a práve rozvoj cestovného ruchu by mohol byt jednou z hnacích síl. Dnes sme sa tu stretli všetci, ktorých priloženie ruky k dielu v tomto procese je potrebné a veľmi sa teším, že predstavitelia obce Hajnáčka, CHKO Cerová vrchovina, Globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád, Krajskej a oblastnej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Región Gemer sú pripravení rozvíjať dialóg smerujúci k vytvoreniu udržateľného produktu cestovného ruchu pre tento región.“ uviedol po stretnutí Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Kostná dolina odhalila v druhej polovici 19. storočia praveké fosílie a pozostatky mastodontov. Tie sú dôsledkom sopečnej činnosti, počas ktorej zahynulo mnoho treťohorných stavovcov. Aj dnes je toto nálezisko z vedeckého pohľadu unikátnym a má veľký význam z celoeurópskeho hľadiska. Vstup do Kostnej doliny neďaleko obce Hajnáčka je označený informačnou tabuľou. Terén v tomto pôvodne výmoľovom jarku nie je ľahký, ani upravovaný pre turistov. Je tomu tak zámerne. Nálezy z tejto jedinečnej lokality sú k zhliadnutiu v Gemersko-Malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.

Vďaka sopečnej činnosti spred viac ako 2,5 milióna rokov máme v okolí Hajnáčky aj ďalšie miesta so skvelým potenciálom pre rozvoj turistického ruchu. Medzi také patria napríklad vrch Ragáč, ktorý je 1,4 milióna rokov starým sopečným troskovým kužeľom s výfukovým komínom a vulkanickou jaskyňkou. Návštevníkov očarí aj Pohanský hrad, ktorý sa nachádza na náhornej plošine vytvorenej na 4,7 miliónov rokov starom lávovom pokrove, na okraji s bazaltovými bralami, kamennými moriami, rozsadlinovými a medzibalvanovými jaskyňami a zvyškami keltského opevnenia.

Aj vďaka tomuto stretnutiu sa návšteva Pohanského hradu s odborným výkladom stala súčasťou ponuky zážitkovej cestovnej kancelárie Banskobystrického kraja. „Mali sme možnosť zažiť výklad počas našej „privátnej“ návštevy Pohanského hradu. Som si celkom istá, že odborníci z CHKO Cerová vrchovina a Geoparku Novohrad-Nógrád nadchnú všetkých záujemcov o výlet na toto krásne miesto rovnako ako nadchli nás“ poznamenala Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. „Zároveň ma veľmi teší, že naše oblastné organizácie cestovného ruchu spolupracujú na tvorbe atraktívnych produktov pre turistov, tak ako je tomu tu v prípade oblastných organizácií cestovného ruchu regiónov Gemer a Novohrad.“ doplnila Zuzana Jóbová.

Sprevádzaný výlet na Pohanský hrad si môžu záujemcovia kúpiť na destinačnom portáli Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk. Okrem tohto atraktívneho zážitku je v ponuke krajskej cestovnej kancelárie ďalších viac ako 40 jedinečných zážitkov naprieč celým Banskobystrickým krajom.