V sobotu 26. júna sa počas celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad v Pohorelskej Maši takmer po 100 rokoch vráti život do opusteného historického parku, ktorý pamätá slávu aristokracie a rozmach železiarstva na Horehroní. Súčasťou podujatia bude program pre deti, zaujímavé prezentácie o histórii Coburgovského rodu a aktivitách občianskeho združenia Coburgovci na Slovensku. Večer návštevníkom spríjemní hudobné vystúpenie Kataríny Málikovej.

Počas podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad sa pre návštevníkov sprístupňujú známe i menej známe lokality po celom Slovensku, tie sú lákadlom najmä vďaka lektorovaným prehliadkam s profesionálnymi sprievodcami a bohatým sprievodným programom.

Jedinečnosť napojenia na toto celoslovenské podujatie spočíva v tom, že sa po prvýkrát otvoria brány historického parku a priľahlej kúrie pre verejné podujatie. Tajomná a rokmi zabudnutá identita regiónu Horehronie sa tak po dlhých rokoch opäť prebudí. Dnes je Pohorelská Maša nenápadné miesto, ktorému dominuje budova bývalého kaštieľa dnes adaptovaná na domov sociálnych služieb a kostol svätého Filipa. Kedysi však bolo práve toto miesto centrom života železiarskej výroby na Horehroní. Aristokratická rodina Coburgovcov mala práve tu svoje reprezentačné sídlo, ktoré navštívili aj významné osobnosti vtedajšieho európskeho diania ako posledný nemecký cisár a pruský kráľ Viliam II., či korunný princ a následník rakúskeho trónu Rudolf Habsburgský.

Horehronie má nielen krásnu prírodu a bohatú folklórnu tradíciu, ale i zaujímavú históriu spojenú so spracovaním železnej rudy. Bohaté horehronské lesy a číre mohutné vodné toky boli veľkým predpokladom pre úspešný železiarsky podnik. V baniach v Dobšinej a v Železníku sa ruda ťažila a na vozoch sa prevážala na Horehronie. Drevo bolo dôležitým zdrojom pre výrobu drevného uhlia a vodné zdroje boli nevyhnutým pohonom výroby v hámroch. Táto unikátna história má predpoklady pre vznik kultúrno-poznávacej trasy regionálneho, národného i medzinárodného významu pod názvom Coburgovská železná cesta.

Veronika Aschenbrierová, architektka a predsedníčka OZ Coburgovci na Slovensku uvádza: „Coburgovská železná cesta prepája na Horehroní niekoľko hámornických osád pozdĺž horného toku rieky Hron. V regióne boli kedysi dva železiarske komplexy Hrončiansky, ktorý je živý dodnes prostredníctvom fungujúcich Železiarní v Podbrezovej a Pohorelský, o ktorom je dnes len minimálne povedomie, no v časoch najväčšieho rozmachu zamestnával takmer 500 ľudí. Coburgovci podporovali technologický vývoj a do spracovania železa aplikovali moderné technológie, a preto bolo bežným javom, že do regiónu prichádzali odborníci zo zahraničia. Modernizácia výrazne formovala región po urbanistickej a architektonickej stránke. Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé informácie, by sme návštevníkom podujatia radi sprostredkovali počas jednej z prezentácií.“

Petra Šuhajdová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus uviedla: „Baníctvo a spracovanie železnej rudy prepája celý kraj. Projekt kultúrnej trasy vnímame z tohto dôvodu ako jeden z nosných projektov, ktoré nielen zaujímavým spôsobom zachovávajú históriu, ale vhodne dopĺňajú i produktovú líniu stopy dejín, s ktorou Banskobystrický kraj pri tvorbe turistických produktov pracuje.“ Ďalej doplnila, že už toto leto sa návštevníci môžu tešiť na spoznávanie Coburgovskej histórie i prostredníctvom komentovaných prehliadok Coburgovskej železnej cesty, ktoré sa budú konať 9.júla a 13.augusta. Tento zážitok sa bude dať čoskoro zakúpiť aj na destinačnom webe Banskobystrického kraja zahoramizadolami.sk

Podujatie láka najmä nadšencov histórie a novodobých objavovateľov zabudnutých miest. Keďže bol Ferdinand Coburg vášnivý botanik, poľovník a milovník slovenskej prírody, bude sa i tento deň niesť v duchu jeho záľub.

„Doobedie bude venované najmä detskému divákovi prostredníctvom lesnej pedagogiky, ukážkami arboristického stromolezenia a poľovným vábením zvery. Poobedie bude mať edukatívny charakter a vnesie návštevníka do zaujímavej histórie Coburgovcov sériou prezentácií pod taktovkou Múzea vo svätom Antone, Horehronského múzea v Brezne a komentovanou prehliadkou parku s predstavením plánov do budúcnosti vďaka kultúrnej trase Coburgovská železná cesta. Večer nebude chýbať hudobné spestrenie vďaka vystúpeniu Kataríny Málikovej,“ dodáva Jarmila Oceľová, koordinátorka v Rozvojovej agentúre BBSK.

„História Coburgovcov je nerozlučne spätá nielen s Horehroním, ale aj ďalšími miestami v našom kraji. Tento významný rod v minulosti formoval regióny, z ktorých mnohé dnes žiaľ patria k tým najmenej rozvinutým. Vnímam, že tak, ako im Coburgovci pomohli v minulosti, tak im môžu pomôcť aj dnes a byť lákadlom pre turistov. Stavby súvisiace s hámorníckou činnosťou dnes upadajú a tento projekt má ambíciu pracovať nielen na ich zachovaní, ale prostredníctvom tematickej trasy Coburgovská železná cesta ich oživiť a sprístupniť zaujímavým spôsobom širokej verejnosti. To môže prispieť k zvýšeniu atraktivity regiónu a tak aj k zlepšeniu života jeho obyvateľov,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.