Hrad Revište na strednom Pohroní v Banskobystrickom kraji žil tento víkend hrnčiarskym remeslom. Jedinečnosť svojich výrobkov a originalitu pracovných postupov prišlo na hrad prezentovať osem hrnčiarov z rôznych kútov Slovenska. Cieľom podujatia bolo umožniť návštevníkom dotknúť sa tohto krásneho remesla vlastnými rukami. Podujatie obohatilo miestne Hrnčiarske múzeum v Brehoch o 8 exponátov, ktoré múzeum dostalo ako dar od hrnčiarov z podujatia Glgáč.

Nie náhodou sa toto podujatie konalo práve na hrade Revište. Región je od pradávna s hrnčiarskym remeslom úzko spätý. Hrnčiarsku tradíciu uchováva Hrnčiarske múzeum v obci Brehy a región reprezentuje aj ambasádor a hrnčiar Ján Fiala, ktorý zaúčal do hrnčiarskeho remesla napríklad aj princeznú v rozprávke Kráľ Drozdia brada. Dnes prostredníctvom workshopov a tvorivých dielní približuje toto krásne remeslo mladej generácii.

„V obci Brehy na strednom Pohroní žilo kedysi až 80 hrnčiarskych majstrov. Dnes tu máme jedného, Jána Fialu, ktorému sme vďační za to, že hrnčiarske remeslo drží živé a sprostredkúva ho súčasnej generácii“ uviedla Gabriela Matlovičová z oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Región Gron, ktorá spolu s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus organizovala podujatie Glgáč – stretnutie hrnčiarov na hrade Revište. Ako doplnila „Názov Glgáč sme podujatiu dali preto, lebo takto v regióne v minulosti nazývali typický hlinený krčah na vodu.“

V sobotu 26. júna sa na hrade Revište stretlo 8 hrnčiarov, ktorí verejnosti prezentovali svoje jedinečné hrnčiarske umenie. Návštevníci sa tu mohli stretnúť s hrnčiarmi z Horehronia, Novohradu, s  majolikou typickou pre západné Slovensko (Majolika-R), zastúpená bola tradičná ľubietovská a pukanská keramika. Hrnčiari Marián Liška z Modry a Peter Tatárik zo Seliec predviedli prácu na tradičných hrnčiarskych kruhoch, ktorých skúšanie malo medzi návštevníkmi veľký úspech. V stánku Hrnčiara Peťa z Pukanca, ktorý v tvorbe čerpá z tradície pukanskej keramiky, sa dalo skúsiť vytočiť si svoj kúsok na elektrickom kruhu. Hrnčiar Albert Loydl – Ravelin, ktorý sa venuje replikám stredovekej keramiky, ponúkol možnosť si drobné výrobky vymodelovať z hliny.

Eva Urbanová z Lučenca, ktorá tiež prezentovala svoju tvorbu na podujatí Glgáč, uviedla: „Toto podujatie som si naozaj užila, pretože naň prišli ľudia, ktorí mali záujem dotknúť sa hrnčiarskeho remesla aj rukami, nie len obdivovať jeho výsledky pohľadom. U mňa si návštevníci vytvárali výrobky z lístkového cesta, ktoré je ideálne pre tvorbu s deťmi, vedľa sa venovali zdobeniu tradičnej majoliky a oproti sa pokúšali vytočiť si svoj vlastný výrobok na hrnčiarskom kruhu.“

Svoje umenie na podujatí prezentoval aj Branislav Petrinec /Keramika Artorius/, ktorý je autorom jedného z najpredávanejších výrobkov v e-shope regionalnepulty.sk. Tento projekt podporuje lokálnych producentov Banskobystrického kraja predajom ich výrobkov cez e-shop a fyzické pulty v ubytovacích zariadeniach. Ako uviedol: „Som rád, že Banskobystrický kraj pracuje s tradičnými remeslami. Moje šálky so srdiečkami sa stali akýmsi symbolom projektu regionálne pulty, preto som mal pocit, že prezentovať moju tvorbu na živo, umožniť návštevníkom vlastnoručne sa pokúsiť vytočit si svoj hrnček je skvelá príležitosť, ako ukázať, koľko práce za každým jedným výrobkom je.“

„Podujatie Glgáč spája dva významné atribúty nášho regiónu z hľadiska rozvoja cestovného ruchu: hrnčiarstvo a hrady zoskupené v tematickej trase Pohronská hradná cesta“ uviedla Mária Pátková z OOCR Región Gron.

Program podujatia bol veľmi bohatý a vyvážene pracoval s témou hrnčiarskeho remesla a témou stredovekých hradov. „Okrem dobových scénok, vystúpenia šaša, dobovej hudby a sokoliarov sme návštevníkom ponúkli aj tri komentované prehliadky nášho hradu. Veľmi sa teším z toho, ako verejnosť prejavuje záujem o tieto prehliadky a to nie len na tomto podujatí, ale celkovo počas sezóny, kedy si komentované prehliadky kupujú cez krajskú cestovnú kanceláriu“ uviedol Ratibor Mazúr, hradný pán hradu Revište a predseda Združenia na záchranu hradu Revište.

„Podujatie podporil Fond na podporu umenia, prostriedky na toto podujatie sme vyčlenili aj z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Banskobystrický samosprávny kraj tiež podporil podujatie cez členský príspevok v oblastnej aj krajskej organizácii cestovného ruchu“ uviedla Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus. „Samozrejme počítali sme aj s príjmami z predaja vstupného. Napriek obmedzeniam, alebo skôr opatreniam, ktoré sme museli rešpektovať kvôli covid-19, podujatie navštívilo viac návštevníkov, ako sme predpokladali, z čoho sa veľmi tešíme. Aj odozvy účinkujúcich a návštevníkov boli skvelé, takže veríme, že sme týmto prvým ročníkom zapísali Glgáč medzi pravidelné podujatia v kraji Za horami, za dolami, v Banskobystrickom kraji“ doplnila Zuzana Jóbová.