Zima pomaly odchádza a hrady Pohronskej hradnej cesty v Banskobystrickom kraji sa postupne pripravujú na nadchádzajúcu sezónu. Jedným z nich je i hrad Šášov, ktorý návštevníkov opäť prekvapí s novinkami, ktoré prispejú k osvete o histórii a stavebnom vývoji hradu. Tými tohtoročnými sú popisné infotabuľky mapujúce jednotlivé stavebné časti hradu Šášov a obnovená časť východného múru delovej veže.

Po tom, ako bol v minulom roku verejnosti úspešne predstavený zmenšený 3D model teoretickej rekonštrukcie hradu, v tomto roku sú pre návštevníkov pripravené nové informačné tabuľky. Tie sú rozmiestnené v rámci celého hradného areálu. Návštevník na nich nájde stručné informácie o vybraných objektoch v slovenskom i anglickom jazyku. Ich súčasťou je i pôdorys hradnej lokality s vyznačenou polohou tabuľky, teda miesta, obrázok z teoretickej rekonštrukcie s vyobrazením daného objektu a QR kód s prepojením na stránku združenia s popisom architektúry hradu. „Obstarali sme 12 kusov informačných tabuliek, časť z nich je osadená priamo na múroch a časť na dubových trámoch. Pri tvorbe ich dizajnu sme vychádzali z jednotného katalógu mobiliáru, ktorý bol vypracovaný práve pre Pohronskú hradnú cestu“, hovorí Rastislav Uhrovič zo Združenia za záchranu hradu Šášov. Z katalógu mobiliáru už boli v minulosti realizované prvky v podobe informačných tabúľ, lavičiek či uvítacích totemov. Tabuľky boli vytvorené vďaka finančnej podpore Regiónu GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1200 eur.

Okrem realizácie turistických prvkov pokračovali i záchranárske práce na hrade. Úspešnou obnovou si prešla časť východného múru delovej veže na úrovni 3. a 4. podlažia. „Delová veža je hlavnou dominantou hradu Šášov, ktorá pôvodne pozostávala z piatich nadzemných podlaží. Jej deštrukcia začala prakticky hneď po opustení hradu na prelome 18. a 19. storočia. Tento rozpad trval až do roku 2009, kedy sa na tomto objekte realizoval prvý murársky zásah. Od roku 2013 na veži každoročne prebiehajú stavebné zásahy s cieľom jej stabilizácie. Posledné roky sa práce zameriavajú predovšetkým na obnovu jeho východného múru, ktorý sa zboril niekedy na rozhraní rokov 1999 a 2000“, dodáva Uhrovič. Postupná obnova východného múru napomôže k stabilizácii tohto objektu a následne k jeho využívaniu pre plánované potreby Združenia na záchranu hradu Šášov. Okrem toho objekt delovej veže má v budúcnosti slúžiť i pre potreby muzeálnej expozície, čo ocenia najmä návštevníci hradu. Jednou z budúcich alternatív je aj využitie najvyššieho prestropenia na pozorovanie nočnej oblohy. I tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Regiónu GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 9256 eur.

Na predstavenie noviniek na hrade Šášov sa prišiel osobne pozrieť predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Uviedol, že Pohronská hradná cesta je príkladom úspešného turistického produktu v kraji. „Do rozvojových projektov v jednotlivých lokalitách tohto obľúbeného projektu smerovalo od roku 2019 takmer 180 tisíc eur. Za tieto peniaze sa realizovali zmysluplné projekty, ktorými sme dosiahli to, že Pohronskú hradnú cestu ako turistický produkt už poznajú ako obyvatelia Banskobystrického kraja tak aj návštevníci spoza hraníc kraja.

Ako doplnila Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá projekt koordinuje: „iniciatíva rozvíjať Pohronskú hradnú cestu ako turistický produkt prišla z jednotlivých združení, ktoré sa starajú o hrady popri Hrone. V projekte je cítiť osobnú angažovanosť týchto združení, pozitívne emócie a aj preto projekt napreduje.

Riaditeľka OOCR Región GRON Mária Pátková uviedla, že okrem investícií do projektov smeruje nemálo zdrojov do marketingu a podpory podujatí: „Tak ako v roku 2020, i v minulom roku sme spoločne s KOCR Banskobystrický kraj Turizmus pokračovali v organizácii komentovaných prehliadok na hradoch Revište a Šášov, ktoré boli obohatené o dobové scénky či vystúpenia sokoliarov. V spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom to boli zas nočné prehliadky na hrade Šášov spojené s pozorovaním nočnej oblohy. A okrem toho sme prvýkrát do ponuky komentovaných prehliadok zaradili i zaniknuté hradné lokality Breznica a Rudno.

Tiež sme prvýkrát organizovali hradné podujatie Glgáč – stretnutie hrnčiarov na neďalekom hrade Revište a do tretice prvýkrát sme vystupovali aj ako spoluorganizátor dlhoročného podujatia Šášovské hradné hry na hrade Šášov. Na oboch podujatiach sa zúčastnilo cez 600 návštevníkov“, spomína Pátková.

Na hrade Šášov sa plánujú realizovať aktivity aj v tomto roku. „Stavebné práce združenia budú pokračovať obnovou múru východného paláca, obnovou strieľní na barbakane a v prípade schválenia pamiatkármi a získania dostatočných finančných prostriedkov budeme pokračovať i v obnove delovej veže“, vymenúva Uhrovič. OOCR Región GRON zasa bude opäť súčasťou hradných podujatí, komentovaných prehliadok a nočných pozorovaní na hrade Šášov, ale aj na ďalších lokalitách Pohronskej hradnej cesty. „Pre aktuálne informácie treba sledovať najmä naše FB stránky Región GRON a Pohronská hradná cesta“, dodáva na záver Pátková.