Hrady Šášov a Revište, ktoré sú spolu s ďalšími 14-timi lokalitami súčasťou tzv. Pohronskej hradnej cesty v Banskobystrickom kraji, prichádzajú každý rok s novinkami, ktorými je buď obnova alebo zachovanie niektorej časti objektu, alebo predstavia aktivitu, ktorá prispieva k osvete o histórii hradu alebo hradných lokalít popri rieke Hron. Tie kedysi plnili ochrannú a signalizačnú funkciu a spoločne chránili cesty k bohatým stredoslovenským mestám. Novinkou na hrade Šášov pred nadchádzajúcou sezónou je 3D model hradu. Revište zase vypracovalo architektonickú štúdiu, vďaka ktorej sa postupne na hrade budujú prvky, ktoré reflektujú skutočnú podobu hradu z minulosti, v súčasnosti budú tvoriť turisticky atraktívne prvky, prípadne turistickú infraštruktúru pre návštevníkov.

Hrad Šášov dokončil 3D model v minulom roku, turistickú sezónu zatraktívni v tomto roku. Ide o vizuál teoretickej rekonštrukcie hradu, ktorý zachytáva vzhľad hradu v 2. polovici 18. storočia, čo návštevníkom napomôže urobiť si predstavu o vzhľade hradu. Podkladom pre vyhotovenie bola dokumentácia zo zamerania hradu, historické fotografie z 19. a začiatku 20. storočia a archívne záznamy z 18. storočia. „Samozrejme bolo treba pridať aj štipku fantázie, keďže nie všetko bolo zdokumentované. Výstupný model je tlačený na 3D tlačiarni. Výhodou prezentácie hradu formou 3D modelu je, že s ním dokážeme neustále pracovať, keďže je spracovaný aj elektronicky. To znamená, že akékoľvek nové poznatky vieme do elektronického zdroja dát zapracovať a následne ho opäť vytlačiť do formátu 3D modelu“, dodáva Rastislav Uhrovič zo Združenia za záchranu hradu Šášov. 3D model hradu bol vytvorený vďaka finančnej podpore Regiónu GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 3500 eur. Verejnosti mal byť predstavený už v druhej polovici minulého roka, avšak epidemiologická situácia jeho uvedenie zdržala. „Je to škoda, že sa nám tento 3D model hradu nepodarilo predstaviť verejnosti počas niektorého z plánovaných jesenných alebo zimných podujatí minulej sezóny. Na druhej strane, jeho predstavenie pred sezónou 2021 bude motivovať návštevníkov, aby si 3D model prišli pozrieť teraz alebo v priebehu leta. Model je umiestnený v pamätnom domčeku, ktorý je zároveň prvým kontaktným miestom návštevníkov, ktorí sa vyberú na hrad Šášov“ uviedol Rastislav Uhrovič.

3D model hradu bude oficiálne sprístupnený verejnosti v Expozícii Združenia za záchranu hradu Šášov priamo pod hradom, v Šášovskom Podhradí v piatok 7. mája o 19:00 h. „Hradný pán“ Rastislav Uhrovič návštevníkom počas tohto malého podujatia rád porozpráva čo to o histórii hradu, jeho úlohe v Pohronskej hradnej ceste, ale najmä o celkom obyčajných, ale aj nezvyčajných zážitkoch partie, ktorá sa už roky stará o zachovanie a obnovu tohto krásneho hradu.

„Projekt Pohronská hradná cesta je už stabilným projektom v rámci turistickej ponuky Banskobystrického kraja“ uviedla Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu /KOCR/ Banskobystrický kraj Turizmus. „Od roku 2019, kedy sme s Pohronskou hradnou cestou začali spolupracovať, sme postúpili míľovými krokmi vpred. Naša spolupráca bola iniciatívou od občianskych združení starajúcich sa o zachovanie a obnovu hradných lokalít popri Hrone.“

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja uviedol, že Pohronská hradná cesta je výrazným turistickým produktom kraja. „Na jej lokalitách sa v rokoch 2019 až 2020 realizovalo spolu 12 projektov, ktoré boli finančne podporené cez členské príspevky Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja v oblastných organizáciách cestovného ruchu spolu sumou takmer 127 tisíc eur. Tieto projekty prispeli k zlepšeniu infraštruktúry na uvedených hradných lokalitách, k šíreniu informácií o nich, alebo prispeli k zachovaniu historickej hodnoty a dokonca aj k výskumu týchto lokalít.“

Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj doplnila, že „výsledky výskumov vnímame ako veľmi hodnotné vstupy nie len pre zachovanie informácií o našich cenných lokalitách pre nás a pre budúce generácie, ale sú aj skvelým základom pre tvorbu turisticky atraktívnych produktov.“

Žofia Buganová z OOCR Región Gron uviedla, že okrem investícií do projektov smeruje nemálo zdrojov do marketingu tohto projektu. „V minulom roku sme spoločne s KOCR Banskobystrický kraj Turizmus financovali dobové scénky, ktoré zabezpečila stredoveká rytierska skupina a ktoré veľmi atraktívne obohatili komentované prehliadky na hradných lokalitách Pohronskej hradnej cesty. V komentovaných prehliadkach na hradoch budeme určite pokračovať. Taktiež plánujeme v spolupráci so Združením na záchranu hradu Šášov a Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom pokračovať v usporiadaní nočných komentovaných prehliadok hradu spojených s pozorovaním nočnej oblohy, určených pre širšiu verejnosť“, dopĺňa Žofia Buganová z OOCR Región GRON.

Záchranárske práce na hrade Šášov sa v minulom roku venovali predovšetkým delovej veži a východnému palácu. Podarilo sa opäť o niečo viac vyzdvihnúť východný múr delovej veže, ktorý sa zosunul na prelome milénií. Rovnako bol obnovený južný múr južného traktu východného paláca tak, aby sa ucelil priestor Čitárne Richarda Kafku. V týchto objektoch plánuje Združenie na záchranu hradu Šášov v budúcnosti vytvoriť expozičné priestory.

Minuloročná sezóna na hrade Šášov bola výnimočná, ale aj neistá z dôvodu prítomnosti nového koronavírusu. „V prvej vlne sme dávali návštevníkom dokonca odporučenie hrad nenavštevovať. Po ustúpení prvej vlny a neistote cestovania do zahraničia bolo cítiť zvýšený záujem o poznávanie Slovenska. Môžeme tak povedať, že sme mali toho roku rekordnú návštevnosť“, hovorí Rastislav Uhrovič, predseda Združenia na záchranu hradu Šášov.

Podobný scenár a skúsenosti z minuloročnej sezóny sa opakujú aj pri hrade Revište, kde bol tiež zaznamenaný zvýšený počet návštevníkov.

Združenie na záchranu hradu Revište starajúce sa o obnovu hradu už od roku 2011 nezaháľalo s prácami ani v minulom roku. Počas roka 2020 sa podarilo dobudovať podlahy, schodiská a vyhliadku v 4. podlaží delovej bašty. Vďaka tomu sú dnes na hrade Revište prístupné dve vyhliadky s krásnymi výhľadmi do okolia – dlhšie prístupná vyhliadka v severnej veži a od tejto sezóny je prístupná i vyhliadka v delovej bašte. Obe vyhliadky budú otvorené v prípade priaznivého počasia v období máj až október cez víkendy od 10:00 – 16:00. V minulom roku sa pracovalo aj na stabilizácii východnej steny parkanovej veže a jej prístavby. Zabezpečilo sa tiež vymurovanie deliacej steny medzi parkanom a strednou miestnosťou južného paláca. „V tomto roku plánujeme dokončiť vstupné drevené schodisko do delovej bašty, kompletnú rekonštrukciu parkanovej veže a jej prístavby, vybudovanie klenbového stropu v strednej miestnosti južného paláca, založenie základov západnej hradby horného hradu, archeologický výskum západnej miestnosti južného paláca a základov bránovej budovy v 1. predhradí“, hovorí o ďalších plánoch Ratibor Mazúr, predseda Združenia na záchranu hradu Revište

V minulom roku bola vypracovaná Finálna architektonická štúdia na obnovu hradu Revište, ktorú finančne podporil Región GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK vo výške 2000 eur. Druhú polovicu nákladov pokrylo samotné Združenie na záchranu hradu Revište. Potreba štúdie vyplynula z nutnosti stanoviť reálny plán dokončenia konzervačných a stabilizačných prác, v súvislosti s budúcim využitím priestoru hradu. Ratibor Mazúr o štúdii hovorí: „Zmyslom architektonickej štúdie je predovšetkým získať ucelený pohľad na celkovú metodiku obnovy, prezentáciu jednotlivých stavebných objektov a ich využitie. Cieľom je navrhnúť bezpečnú, zmysluplnú prevádzku areálu pre návštevníkov a združenie. Štúdia prispeje k zatraktívneniu hradu napríklad stanovením prehliadkových okruhov pre návštevníkov. Práce definované v štúdii máme v pláne zrealizovať počas nasledujúcich dvoch rokov“.

Rovnako ako v minuloročnej sezóne pripravuje hrad Revište aj na tento rok veľa podujatí a aktivít pre širokú verejnosť. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región GRON sa budú organizovať komentované prehliadky spojené s dobovými scénkami. „Obľúbené komentované prehliadky z projektu Pohronská hradná cesta budú môcť návštevníci v sezóne navštíviť počas piatich víkendov. Novinkou bude nové podujatie Glgáč – hrnčiarska slávnosť na hrade Revište. V rámci neho sa širokej verejnosti predstavia výrobcovia keramiky z okolia i iných regiónov Slovenska“, hovorí Žofia Buganová z OOCR Región GRON. Okrem toho samotné združenie pripravuje dve divadelné predstavenia a kultúrnu akciu Noc hradov a zrúcanín.