Krajská Gruntovačka sa koná v Banskobystirckom kraji už 4. rok dvakrát ročne. Jarná pri príležitosti Dňa zeme v apríli a jesenná pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa v septembri. Alebo ako v kraji hovoria, pred turistickou sezónou a po nej. Tento už stabilný projekt sleduje najmä dva ciele. Prvým je upratať turistické lokality, druhým cieľom je vzdelávať a poukázať na potrebu ochrany životného prostredia, najmä medzi mladou generáciou. Práve preto na projekte spolupracujú oblastné organizácie cestovného ruchu v regiónoch kraja a základné a stredné školy. Tohtoročnú jarnú Gruntovačku opäť poznačila pandemická situácia. Napriek tomu sa v kraji Gruntovačky nevzdali a prišli s konceptom krátkych amatérskych videí, ktoré poukazujú na rôzne envirotémy.

„Minulý rok na jar, kedy pandémia ovplyvnila naše životy prvýkrát, sme gruntovali tak, že sme vyzývali ľudí, aby išli do prírody individuálne a odniesli odtiaľ odpadky. Na jeseň sa situácia zlepšila, preto jesenná Gruntovačka roku 2020 prebehla tak, ako sme zvyknutí: v piatok a v sobotu sa vybrali do terénu zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu spolu so školami a dobrovoľníkmi. Zapojilo sa 11 škôl a spolu takmer 500 účastníkov“ uviedla Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu /KOCR/ Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá Gruntovačku zastrešuje. Na tomto projekte veľmi úzko spolupracujú aj oblastné organizácie cestovného ruchu v kraji a Banskobystrický samosprávny kraj.

Vzhľadom na súčasnú situáciu bolo viac ako jasné, že tohtoročná jarná Gruntovačka nebude môcť byť organizovaná v klasickom prevedení, teda formou spoločného upratovania študentov a dobrovoľníkov. Preto v kraji hľadali spôsob, ako Gruntovačku zrealizovať, ale inak. Cieľom bolo nájsť formu, ktorá osloví verejnosť a práve v tomto čase umožní vyniknúť edukatívnemu a osvetovému charakteru tohto projektu. Preto sa v kraji rozhodli postupne od 15. apríla uverejňovať 9 krátkych videí, ktoré natočili oblastné organizácie cestovného ruchu spolu s ďalšími partnermi. Témy videí súvisia s ochranou životného prostredia. Videá sú spracované zámerne amatérsky, točili ich priamo pracovníci oblastných organizácií cestovného ruchu zväčša na mobil, profesionál ich len zostrihal do výslednej podoby. Cieľom je byť autentický, vytvoriť pocit, že sa cez amatérske video prihovára jeden z nás a teda že téma sa týka každého jedného z nás.

„V Banskej Štiavnici sme sa rozhodli pre tému „život“ odpadu v našom meste. Vybrali sme sa do Technických služieb mesta, kde nám vedúci prevádzky predstavil kolobeh plastového a bio odpadu a pútavým spôsobom rozprával o nevyhnutnosti triedenia komunálneho odpadu, spomenul negatívne dôsledky nesprávneho narábania s odpadom a dal aj pár tipov, ako môžeme k ochrane životného prostredia prispieť vlastným pričinením“ uviedla Terézia Sopková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica. Ako doplnila, veľmi ich teší, že pod uverejneným videom sa rozprúdila diskusia, ktorej výsledkom je dobrovoľná brigáda s cieľom vyčistiť od odpadkov konkrétnu prírodnú lokalitu v regióne.

„Cieľom je samozrejme apelovať na ľudí, zdôrazniť význam zodpovedného správania sa voči životnému prostrediu. Verím, že práve tieto videá na rôzne témy ľudí zaujmú a donútia ich zamyslieť sa, ideálne budú aj motivovať k čo i len malým zmenám v dennodennom správaní, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia“ uviedla Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus. Doplnila, že tento malý projekt vnímajú pozitívne aj preto, lebo realizácia videí spojila nie len oblastné organizácie cestovného ruchu v kraji, ale súčasne ich prepojila s občianskymi aktivistami, environmentalistami, odborníkmi, ale aj podnikateľmi, ktorí chcú pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne.

Dominika Moravčíková z OOCR Stredné Slovensko tieto slová potvrdzuje. „Naša organizácia sa pri spracovaní videa spojila s podnikateľom, ktorý prenajíma rafty na Hrone a s občianskymi aktivistami zo Združenia Slatinka. Spoločne sme vytvorili poučné video o tom, ako na jednej strane chceme budovať turistický produkt zameraný na splav Hrona, ale súčasne vo videu poukazujeme na to, ako nezodpovedne sa k rieke a celkovo riekam správame. Video zachytáva brehy s naplaveným odpadom od plastových fliaš po pneumatiky. Ak chceme turistov lákať na krásnu prírodu a jedinečné aktivity možno práve na vode, nemôžeme sa k prírode takto správať.“

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, uviedol, že víta túto aktivitu a veľmi sa teší, že Gruntovačka sa stala pravidelným podujatím v Banskobystrickom kraji a to aj napriek situácii, ktorá obmedzuje stretávanie sa už vyše roka. Ako doplnil: „Aj keď nejdeme spoločne gruntovať, vidím, že tieto iniciatívy sa tu dejú. Videá, ktoré natočili kolegovia z oblastných organizácií v kraji, vhodne túto tému dopĺňajú, ale najmä je to skvelý nástroj osvety smerom k mladej generácii.“

Medzi ďalšie témy, ktoré v rámci tejto neštandardnej Gruntovačky v Banskobystrickom kraji boli spracované, patrí napríklad upcyklácia a recyklácia, význam včiel a včelárstva pre krajinu alebo téma ako na bezodpadový životný štýl. Videá sú postupne uverejňované na sociálnych sieťach, na profile Za horami, za dolami, čo je značka Banskobystrického kraja ako turistickej destinácie, ako aj na profiloch oblastných organizácií cestovného ruchu v kraji.