V prvej etape sprístupnené podzemné priestory mesta Krupina predstavujú unikátnu sieť pivníc, ktorá neodmysliteľne patrí k histórii mesta. Vďaka občianskemu združeniu Podzemie Krupiny bolo možné tieto priestory otvoriť a predstaviť  obyvateľom mesta aj turistom. K už sprístupneným štyrom pivniciam tentokrát pribudne ďalšia, v ktorej návštevníci nájdu výstavu vín pod názvom Hontiansky salón vín.

Krupinské pivnice píšu svoju históriu pravdepodobne od dôb Tatárov, vysekaním chodby do tufu v stredoveku.  Ich funkciou bolo predovšetkým skladovanie vína, nakoľko región okolo mesta  Krupina je storočia známy svojou vinárskou tradíciou. V minulosti sa tu nachádzalo okolo 900 hektárov viníc. Dnes sú to už asi len dva hektáre. Zaujímavosťou tejto vinohradníckej lokality je odroda krupinská strieborčina, ktorá sa tu kedysi pestovala, a o ktorej písal aj Matej Bel. „Pre návštevníkov našich podzemných priestorov, sme tentokrát zrekonštruovali novú časť, zameranú na víno a vinárstva v našom regióne Hont. V tomto podzemí prezentujeme ocenené vína na regionálnej súťaži Hontiansky súdok. Táto súťaž sa koná už 12 rokov a pomocou odbornej poroty každoročne oceňuje tie najlepšie vína z Hontu“ povedala predsedníčka OZ Podzemie Krupiny Stanislava Pavlendová.

„Najväčším úspechom pri rekonštrukcii tejto novej časti podzemia, je pre nás to, že sa nám podarilo prepojiť dve pivnice. Návštevník tak vojde do podzemia v jednej časti mesta, konkrétne na Sládkovičovej ulici a vyjde v inej časti, priamo v Hontianskom salóne vín, pod hotelom Slovan. Tu bude mať možnosť vidieť TOP víno od hontianskych vinárov,“ dodáva Stanislava Pavlendová.   

Druhú etapu revitalizácie podzemných priestorov podporila prostredníctvom členského príspevku v oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko Rozvojová agentúra BBSK sumou 11 070 €. Celkové náklady na projekt boli 12 300 €.

„Teší ma, že sa v meste Krupina každoročne rozširuje ponuka pre domácich aj návštevníkov v oblasti cestovného ruchu. Som rád, že kraj aj naďalej podporuje cez Rozvojovú agentúru realizáciu rôznych projektov, ktoré prispievajú k tvorbe atraktívnej ponuky mesta. Verím, že pomocou týchto podporených projektov, bude mesto Krupina navštevovať viac a viac návštevníkov,“ uviedol Maroš Skopal, poslanec krajského zastupiteľstva a člen dozornej rady Rozvojovej agentúry BBSK. Zároveň doplnil, že veľmi pozitívne vníma aj sieťovanie partnerov v regióne, ktorí spoločne vytvárajú atraktívne produkty cestovného ruchu.

Tieto slová potvrdil aj primátor mesta Krupina Radoslav Vazan. „Mesto Krupina spolupracuje s občianskym združením Podzemie Krupiny už viac ako dva roky. Teším sa, že sú tu aktívni ľudia, ktorí z týchto vzácnych priestorov vytvárajú príležitosť nielen pre rozvoj cestovného ruchu v meste „ uviedol Radoslav Vazan.