So zahájením letnej sezóny rozbehol aj Banskobystrický kraj svoje letné turné. Pod komunikačnou identitou ZA HORAMI, ZA DOLAMI využívanej na podporu príjazdov návštevníkov do turistických destinácií kraja, je prezentovaný Banskobystrický kraj ako turistická destinácia na top podujatiach v kraji. Prezentáciu s hlavnou myšlienkou Zaži v kraji za horami, za dolami, zastrešuje Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a spolupracuje na nej so siedmimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Banskobystrický kraj Turizmus tým sleduje predstavenie ponúk jednotlivých turistických destinácií v kraji verejnosti s cieľom motivovať návštevníka, aby objavoval príbehy, krásy a zážitky v tomto krásnom kraji.

“Vybrali sme si podujatia, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj dlhodobo podporuje v rámci regionálnej kultúrnej politiky, ako aj podujatia, ktoré sú v jednotlivých destináciách populárne medzi verejnosťou”, povedala Iveta Niňajová, predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu. “Bolo náročné vybrať z tak širokej „ponuky“ určitý počet podujatí. Snažili sme sa vyberať podujatia s rôznymi žánrami, témami a určené rôznym cieľovým skupinám. A to všetko s jediným cieľom – predstaviť turistické atraktivity nášho kraja čo najširšej verejnosti ”, dodala.
“Na podujatiach sa prezentujeme s konceptom dizajnových almár. Táto prezentácia bola verejnosti prvýkrát predstavená na výstave ITF Slovakiatour v Bratislave v januári tohto roku a bola prijatá veľmi pozitívne. Po úvodnom mesiaci nášho letného prezentačného turné môžeme skonštatovať, že aj na outdoorových podujatiach je tento koncept vnímaný ako niečo originálne, svieže, moderné a inovatívne – hoci celý komunikačný koncept Banskobystrického kraja “Za horami, za dolami” vychádza z histórie a tradícií“ uviedla Petra Šuhajdová, výkonná riaditeľka Banskobystrický kraj Turizmus.
Banskobystrický kraj Turizmus sa v rámci letného prezentačného turné s konceptom almár predstaví na 14 víkendových podujatí, z čoho 6 už má za sebou. Kraj sa prezentoval napríklad na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou, na Horehronských dňoch spevu a tance, alebo na Klenovskej Rontouke na Gemeri. Na ďalších približne 20 podujatiach je komunikácia značky ZA HORAMI, ZA DOLAMI prítomná v menšom rozsahu.

Vrcholom prezentačného turné je najmasovejšie podujatie v kraji, ktoré sa bude konať práve tento víkend – Medzinárodné letecké dni SIAF 2019. Na tomto podujatí je Banskobystrický samosprávny kraj už druhým rokom jedným z hlavných partnerov a ako povedala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestového ruchu Petra Šuhajdová „Veríme, že naša spoločná prezentácia s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v kraji na tomto podujatí presvedčí návštevníkov SIAF o dôvodoch vrátiť sa opäť do Banskobystrického kraja kedykoľvek počas roka. Máme pripravené prezentácie e-bikov na Horehroní a na Strednom Slovensku, motokrosu na plochej dráhe v Žarnovici, kraj sa bude prezentovať aj zábavným vedomostným kvízom, deti budú môcť vyskúšať pocitový chodník a všetci návštevníci si môžu spraviť krásnu fotku s pozadím top atraktivít v kraji.”

Okrem Medzinárodných leteckých dní SIAF 2019 sa Banskobystrický kraj – kraj “Za horami, za dolami” bude prezentovať aj na celkom inom, ale o nič menej atraktívnom, podujatí – na letnom hudobnom festivale Atmosféra 2019 v Hontianskych Nemciach. Toto podujatie je nemasové, ale nesie rovnaké myšlienky, s ktorými Banskobystrický kraj vo svojej prezentácii ako turistickej destinácie pracuje: návrat ku koreňom, spomalenie, dobrodružstvo a zodpovedné cestovanie, ktoré zahŕňa zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Na toto podujatie Banskobystrický kraj prenesie herňu “Za horami, za dolami” spojenú s prednáškami a tvorivými dielňami vedenými ambasádormi kraja – hrnčiarom Jánom Fialom z regiónu Gron, včelárom Davidom Turčánim z regiónu Novohrad, permakultúrnou záhradníčkou Patríciou Černákovou z Hontu alebo špecializovanou architektkou pre kultúrne pamiatky Katarínou Voškovou. Bohatý program doplní workshop Historickej školy zo Španej Doliny, alebo zaujímavá prezentácia múzea masiek z Lišova.

Prezentácia kraja Za horami, za dolami na letných podujatiach je výsledkom spolupráce Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a jednotlivých oblastných organizácií cestovného ruchu v kraji. Ako uviedla predsedníčka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus Iveta Niňajová: „Kraj tejto prezentácii poskytne len akúsi „strechu“, ktorou je jednotný prezentačný koncept pod značkou Za horami, za dolami. Obsah samotnej prezentácie ale tvoria samotné oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré dokonale poznajú ponuku svojho regiónu a predstavia ju atraktívnou formou verejnosti, svojim budúcim návštevníkom.” Spoločnú prezentáciu na podujatiach vníma pozitívne aj predseda Banskobystrického kraja, Ján Lunter: “Keď si pozerám zoznam a množstvo podujatí, ktoré sa v našom kraji dejú, je ťažké si vybrať. Som rád, že sa takto spoločnými silami samosprávneho kraja a organizátorov po celom kraji rozbieha turizmus, z čoho budeme profitovať všetci”.