V priestoroch bývalej Hasičskej zbrojnice na ulici Dr. Herza 3 pribudla historická maketa mesta Lučenec. Tá zachytáva mesto také, aké bolo pred 115 rokmi. Lučenec vznikal na križovatke starých strategických obchodných ciest a minulosť mesta je zhmotnená vo viacerých pamiatkových objektoch, sakrálnych i mestských stavbách.

„Rok 1907 pripomína obdobie Lučenca, kedy vznikla uličná sieť, ktorá je viac menej zachovaná do súčasnosti. Vybudovala a zmodernizovala sa infraštruktúra ako kanalizácia, dláždilo sa, realizovalo sa osvetlenie, profilovali sa chodníky a ulice, uplatňovali sa nové, na tú dobu moderné prvky,“ vysvetlila vedúca Mestského múzea Andrea Moravčíková.

Autori Renáta a Ján Fuksovci samotnú maketu vytvorili „zhmotnením“ dobových pohľadníc a fotografií. Na určenie polôh a rozmerov niektorých dnes už neexistujúcich budov použili staré mapy. Rozmery súčasných budov, ktoré už existovali v roku 1907, získali priamym meraním a pomocou satelitných snímok, dostupných na internete. „Farby jednotlivých budov boli zvolené na základe umeleckej predstavivosti, pretože farebné dobové pohľadnice nie sú hodnoverným dokladom, nakoľko pohľadnice boli kolorované ručne a často podľa vkusu jednotlivých výtvarníkov,“ uviedla Moravčíková. Sedem vytypovaných objektov nachádzajúcich sa mimo zobrazeného historického centra mesta je umiestnených v samostatných vitrínach.

Účelom vytvorenia modelu je neodmysliteľný prínos pre cestovný ruch. „Svojou trojrozmernou vizualizáciou slúži maketa na dotvorenie obrazu minulosti doteraz známeho iba z pohľadníc a fotografií,“ vysvetlila primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, ktorá vidí prínos v tom, že návštevník si po prehliadke makety môže sám, osobne porovnať jednotlivé videné objekty s reálnou prechádzkou mestom a vnímaním jeho atmosféry. „Sprístupnením makety širokej verejnosti v rámci prezentácie cestovného ruchu mesta, regiónu na slovenskej a medzinárodnej úrovni bude možné odprezentovať históriu mesta z roku 1907 atraktívnym spôsobom všetkým návštevníkom,“ uviedol riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.

Rozvojový zámer s názvom Ako sa žilo a maketu mesta Lučenec zrealizovala Rozpočtová organizácia LUKUS – Lučenecké kultúrne stredisko s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie v celkovej sume 12-tisíc eur.

Maketu mesta Lučenec si návštevník môže pozrieť v Mestskom múzeu. „Podmienky sprístupnenia otváracích hodín budeme upravovať v najbližšej dobe,“ upresnila Moravčíková, ktorá považuje maketu mesta za pridanú hodnotu v múzeu, čím ale nebude stúpať symbolická cena vstupného. „Aj naďalej ostáva cena lístka do múzea za 1 euro na osobu,“ zakončila.