Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom prichádza s výnimočným prvkom pre popularizáciu astronómie. Po šesť metrovom podsvietenom modeli mesiaca, ktorý minulý rok očaril verejnosť, pribudol model Zeme – Terralón. Spolu s Lunalónom tvoria atraktívny obsah pre zážitkové vzdelávanie detí a mládeže.

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom oslávila minulý rok 25. výročie svojho otvorenia. Pri tejto príležitosti hvezdáreň pripravila niekoľko aktivít, ktorými si chcela spolu s verejnosťou túto udalosť pripomenúť. Jednou z nich bolo predstavenie nafukovacieho modelu Mesiaca – Lunalónu. Model bol prezentovaný na viacerých miestach a dostal sa dokonca aj na hrad Šášov v rámci nočnej komentovanej prehliadky spojenej s pozorovaním hviezd. Nakoľko podsvietený model je vizuálne veľmi atraktívny, mal u návštevníkov veľký úspech. Vlastný model mesiaca si planetárium zadovážilo začiatkom tohto roka vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Ako organizácia, ktorá sa snaží do svojej činnosti zapracovávať nové, netradičné a pre návštevníkov zaujímavé formy popularizácie astronómie, prišli sme s nápadom doplniť model Mesiaca aj o model planéty Zem. Vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región GRON sme si mohli v máji zakúpiť nafukovací model Zeme s názvom Terralón, ktorý je podsvietený a vysoký päť metrov. Model Zeme rozšíri ponuku planetária o prednášky zamerané na tému Zem vo vesmíre, či na témy boja proti klimatickej zmene a ochrany životného prostredia,“ objasňuje Tomáš Dobrovodský, riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom. Premiéru bude mať Terralón v Banskej Bystrici v rámci podujatia k medzinárodnému dňu detí v Parku pod Pamätníkom SNP.

„Investícia do nadobudnutia Lunalónu a Teralónu bola spolu v hodnote 7 675,84 €. Som veľmi rád, že nielen nám, ale aj ostatným partnerom, ktorými sú Rozvojová agentúra a organizácia Región Gron záleží na zatraktívňovaní ponuky Krajskej hvezdárne a planetária a preto podporili tento projekt. Verím, že obidva modely prispejú k zážitkovému vzdelávaniu detí a mládeže“ uviedol Peter Černek, vedúci odboru kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, pôsobí v Žiari nad Hronom od roku 1996. Ako kultúrno-výchovné zariadenie šíri poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Paleta ponúkaných programov zahŕňa tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i záujmové krúžky. Sú zložené z demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe planetária, populárno-vedeckých a odborných prednášok, besied, premietania filmov a audiovizuálnych pásiem, videoprojekcií či pozorovania nebeských telies a úkazov na dennej i nočnej oblohe pomocou astronomickej optiky.

„Programová ponuka pre širokú verejnosť sa sústreďuje predovšetkým na piatky a soboty. Ide o programy, ktoré sú zamerané ako na detského, tak aj na dospelého návštevníka. Na úvod programu sa premieta film s astronomickou tematikou vo Hviezdnej sále, ktorý je v rozlíšení 4K a v režime fulldome. Po skončení filmu prevedie skúsený lektor účastníkov pestrým svetom súhvezdí a ďalších objektov na oblohe nasledujúcich dní. Ak je priaznivé počasie, v ďalšom programe návštevníci pozorujú oblohu prostredníctvom astronomickej techniky,“ hovorí o ponuke planetária jeho riaditeľ Tomáš Dobrovodský.

Viac informácií o planetáriu a programe: http://www.planetarium.sk/