V tajuplných priestoroch hradu nájdeme nové atraktivity ako historickú mučiareň či turistickú hodovňu. Aj vďaka týmto novinkám zažije návštevník na hrade opradenom povesťami niečo nové, zaujímavé, zážitkové a doteraz v Divíne nepoznané.

Divín je v regióne Novohrad, ale aj za jeho hranicami známy bohatým kultúrno-historickým dedičstvom a množstvom kultúrnych pamiatok, ktoré svojim zjavom dodávajú obci nádych „Stredovekej klenotnice Novohradu“. Najnavštevovanejšou z pamiatok v obci sú práve hradné ruiny, ktoré od roku 2011 obec postupne stabilizuje, skúma a pripravuje na celoplošné sprístupnenie verejnosti spojené s doplnením rôznych zážitkových foriem poznania miestnej histórie.

„Cieľom obce Divín je v blízkej budúcnosti začať plnohodnotne využívať priestory hradu Divín, ktorý nesie najvýraznejší odkaz histórie a kultúrneho dedičstva obce. A tak postupne zabezpečiť rozvoj tejto pamiatky, vlastný rozvoj obce a touto cestou nepochybne zvýšiť aj rozvoj cestovného ruchu v celom regióne Novohrad – Podpoľanie.“ uviedol starosta obce Pavel Drugda. Obnovené priestory hradu sú zariadené historickými prvkami mučiarne ako sú napr. okovy, dereš, pranier, škripec, klada na sťatie hlavy, či klietka hanby, z ktorých si niektoré budú môcť návštevníci aj vyskúšať. Súčasne, pivničné priestory pod mučiarňou ponúknu turistom možnosť nahliadnuť do zariadenej hladomorne. V blízkej budúcnosti vznikne v pivnici miesto vhodné na posedenie, či občerstvenie, v duchu stredovekých sál, v akých sa kedysi hodovalo. Keďže oba priestory budú vybavené novými zariadeniami, s cieľom ich čo najdlhšie využívať a zachovať, budú mučiareň a turistická hodovňa verejnosti prístupné len počas otváracích hodín hradu.

„Pri spracovaní projektu sme vychádzali z poznania, že ľudia viac než suché dáta vyhľadávajú zážitky, ktoré sa im po návrate domov následne vybavia v súvislosti s navštíveným miestom a ostanú príjemnou spomienkou“ priblížil myšlienku projektu Ján Sivok, ktorý je autorom projektu zatraktívnenia hradného areálu. Obec Divín zrealizovala rozvojový zámer s názvom Zlepšenie využitia historického potenciálu obce Divín pre účely poznávacieho a zážitkového cestovného ruchu s finančnou podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie /OOCR TNP/. Príspevok bol vo výške 8 000 eur.

„Aj vďaka podpore OOCR TNP sa uvedené plány obce začali premieňať postupnými krokmi na skutočnosť. A tak sa ruiny hradu opradené bohatou históriou znovu prebúdzajú k životu“ priblížil riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.

„Jedným z našich cieľov je rozvinúť turizmus tak, aby začal fungovať ako odvetvie, ktoré prináša nové pracovné príležitosti a celkovú ekonomickú prosperitu regiónu. Pre náš kraj je dôležité podporovať projekty, ktoré majú potenciál zvýšiť návštevnosť danej lokality i celého regiónu. A tento projekt by mohol k tomuto zámeru prispieť. Verím, že priblížením histórie hradu zážitkovou formou, naň zamieri ešte viac návštevníkov ako doteraz,“ uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Verejnosti boli nové atraktivity hradu Divín sprístupnené dňa 18.9. 2022, počas podujatia Stretnutie obcí pod Divínskym hradom.