V Letnej doline v Cerovej vrchovine vybudovali domček, v ktorom môžu ľudia oddychovať a načerpať zdravie. Apidomček v obci Ratka pri meste Fiľakovo môžu využívať najmä tí, ktorí majú záujem o alternatívne spôsoby prístupu k zdraviu a o vnímanie harmonického rytmu práce včiel. V apidomčeku sú umiestnené dve postele a zhromažďuje sa tu 8 včelstiev, ktoré nasýtia domček včelím vzduchom určeným na apiterapiu.

Apiterapia je zdraviu prospešná terapia, ktorá vychádza z pozitívneho vplyvu prítomnosti včiel na ľudský organizmus. Apiterapia pracuje s včelími produktmi ako včelí vosk, med, či s peľom, propolisovou tinktúrou, alebo využíva terapeutické účinky dýchania vzduchu,  v ktorom sú prítomné včely.

Apidomček dala postaviť obec Ratka s finančnou pomocou 4000 eur od Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. v  oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Náklady na výstavbu apidomčeka boli celkovo 6000 eur. „Návštevníkom, ktorí prídu do Letnej doliny v Cerovej vrchovine, chceme ukázať čistú prírodu a poskytnúť im relax prostredníctvom apiterapie. Zároveň ich chceme vzdelať v téme významu opeľovačov pre krajinu a ľudí“ priblížil prepájanie environmentálnej výchovy so zážitkovým cestovným ruchom riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec. “V rámci zážitkového vzdelávania chceme poskytnúť deťom základných škôl, študentom stredných škôl a verejnosti prednášky a ukážky zo života včiel a starostlivosti o ne, aby deti hlavne z mesta nadobudli predstavu o význame včiel pre krajinu a o  druhovej diverzite obcí Novohradu“ dodal.  Súčasťou včelárskeho areálu je drevená tabuľa, ktorá poskytne informácie o včelách a biodiverzite. „Do priestoru sme rozmiestnili jednoduché lavičky, z ktorých môžu ľudia sledovať z bezpečnej vzdialenosti opeľovače pri práci,“ priblížil starosta obce Ratka Milan Spodniak. Ten pre verejnosť apidomček sprístupní v čase, kedy sú včely aktívne a to v mesiacoch apríl až september. „Apiterapiu si bude možné zarezervovať priamo cez obecný úrad Ratka alebo prostredníctvom OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, ako zážitkový produkt cestovného ruchu,“ upresnil Milan Spodniak. 1 hodina pobytu v apidomčeku stojí 10 eur.  O včelstvá sa celoročne postará včelár z oficiálneho registra včelárov. „Príjmy z apiterapie nám poslúžia na údržbu a opravy apidomčeka, na starostlivosť o včely a ak budú nejaké peniaze nazvyš, radi budeme tento produkt rozvíjať a skvalitňovať,“ dodal Milan Spodniak.

Prví návštevníci môžu apidomček vyskúšať už od 5.6. 2023 prostredníctvom kontaktovania obecného úradu v Ratke.

Peter Juhász, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý spolu so starostom obce Ratka a primátorom mesta Fiľakovo slávnostne apidomček otvoril, uviedol: „téma včelárstva je v regióne veľmi silná a  som rád, že jej rozvoj podporujeme aj prostredníctvom projektov, ktoré realizuje Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja prostredníctvom oblastných organizácií cestovného ruchu v kraji. V regióne Novohrad sme podporili tento apidomček, v minulom roku apidomček v mestských sadoch v Lučenci, a musím spomenúť aj spoluprácu s ambasádorom regiónu, s Dávidom Turčánim z Včelieho kRaja z Kokavy nad Rimavicou, ktorý včelárstvo a voštinárstvo popularizuje aj za hranicami kraja, dokonca Slovenska.“ Attila Agócs, primátor mesta Fiľakovo uviedol, že apiterapia a včelárstvo vhodne zapadajú do tvorby udržateľných produktov cestovného ruchu v regióne. Ako doplnil: „chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina je súčasťou geoparku Novohrad – Nógrad a teší ma, že aj takýmto spôsobom pritiahne ďalších návštevníkov.“