Klietka hanby sa v 17. až 18. storočí v Krupine naozaj nachádzala. Svoje miesto mala na Veľkom rínku, čo je dnes Svätotrojičné námestie. Vracia sa sem po storočiach, aby pripomínala obdobie, kedy sa do nej zatvárali previnilci, zlodeji a klamári. Zároveň tvorí jeden z 18tich bodov, ktoré sú súčasťou prehliadky mesta Po stopách v rodisku Andreja Sládkoviča.

„Existencia klietky hanby alebo kovového praniera v Krupine je doložená písomne v 18. storočí, pričom nie je známy ani jej tvar a ani materiál, z ktorého bola vyrobená. Bola súčasťou historického námestia – Veľkého rínku“ uviedol primátor mesta Krupina Radoslav Vazan. Ako doplnil: „krupinská klietka hanby bola inšpirovaná, navrhnutá a zrealizovaná na základe analogických – dodnes jestvujúcich historických klietok, ktoré sa zachovali na území Slovenska, predovšetkým klietka zo 16. storočia na námestí pri historickej radnici v meste Levoča. Replika krupinskej klietky bola navrhnutá z kombinácie kovu a kameňa, tradičných materiálov, ktoré sú historicky doložené i z územia mesta Krupina.“

Klietka hanby bola zrealizovaná v spolupráci mesta Krupina s finančnou podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu /OOCR/ Stredné Slovensko, ktorej je mesto členom. Výška tohto príspevku bola 6460 eur. Sprístupnená verejnosti bola v máji tohto roku a slávnostne odhalená za účasti primátora mesta Krupina Radoslava Vazana, Maroša Skopala, poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja a zástupcov oblastnej a krajskej organizácie cestovného ruchu 20. októbra 2021.

„Aj na klietke hanby nájdeme jednoduchú tabuľku s QR kódom. Dopĺňa zvyšných 17 miest, ktoré návštevníkom odporúčame pozrieť si a cez QR kódy si načítať informácie o histórii mesta“ uviedol Miroslav Lukáč, historik mesta Krupina, ktorý prítomným rozpovedal aj niekoľko príbehov o tých, ktorí boli v minulosti v klietke hanby zavretí. Zároveň upriamil pozornosť na to, že celá táto prechádzka s 18timi vytipovanými miestami vedie po stopách slávneho krupinského rodáka a autora najdlhšej ľúbostnej básne na svete, Andreja Braxatorisa Sládkoviča.

Maroš Skopal, poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja uviedol: „Veľmi ma teší, že mesto Krupina je členom OOCR Stredné Slovensko a práve cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK bol projekt „Klietka hanby“ finančne podporený. Pozitívne vnímam spoluprácu mesta Krupina a občianskych združení na území mesta s Banskobystrickým samosprávnym krajom s cieľom podporovať rozvoj turizmu v meste a regióne. Dôkazom toho je aj podpora na vybudovanie cyklopozičovňe OZ Bajkuj v Honte, ktorá bola podporená cez schému pomoci Rozvojovej agentúry BBSK.“

„Verím, že aj tento projekt presvedčí návštevníkov, že v Krupine je čo spoznávať“ poznamenal Jiří Pěč z OOCR Stredné Slovensko. Ako dodal: „návštevníci môžu sledovať stopy Andreja Sládkoviča v meste, ale môžu navštíviť napríklad aj Vartovku – vyhliadkovú vežu nad Krupinou, prípadne sa môžu vybrať na cyklovýlet na elektrobicykli. Ten si môžu požičať v neďalekej cyklopožičovni.“