Od dnes čaká návštevníkov v miestnom múzeu v Muráni novinka. Ku stálej expozícií, ktorá reprezentovala históriu tretieho najvyššie položeného hradu na Slovensku a jeho okolia, pribudli interaktívne prvky v podobe digitálnych videí, ktoré obohatia ponuku múzea.  Digitálne obrazovky majú potenciál zaujať aj väčších aj menších, osloviť návštevníkov, ktorých história bežne nepriťahuje a určite potešia tých, ktorí ju milujú.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer oznámila úspešné uskutočnenie rozvojového projektu, ktorý prináša nový a moderný pohľad na históriu Muránskeho hradu a obce Muráň. Vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK, n.o., sa podarilo nainštalovať interaktívne videá na moderných obrazovkách, ktoré digitálnym spôsobom zobrazujú bohatú históriu tohto významného miesta. Cieľom tohto projektu je zlepšiť ponuku cestovného ruchu v regióne Gemer a zaujímavým spôsobom priblížiť návštevníkom múzea historické udalosti a miestne kultúrne dedičstvo.

Interaktívne videá približujú zaujímavou formou históriu Muránskeho hradu, či už známu legendu o tom ako vznikol názov skalného brala Cigánka, ľúbostný vzťah Františka Vešeléniho a Márie Széchy a celé dejiny hradu a jeho obliehania v rôznych obdobiach. Ďalšie 2 videá opisujú ako sa v Muráni vyrábala známa Muránska kamenina a dejiny obce od jej vzniku.

“Realizácia tohto projektu je len jedným z mnohých krokov, ktoré organizácia podniká na podporu a rozvoj cestovného ruchu na Gemeri. Návštevníci tak majú možnosť zažiť históriu Muránskeho hradu a obce Muráň v úplne novom svetle, čo prispieva k ich vzdelávaniu a zábave. Projekt je dôkazom úspešnej spolupráce, ktorej cieľom je aj zlepšenie ponuky cestovného ruchu v regióne”, dodal Jaroslav Hric, výkonný riaditeľ OOCR Gemer.

Umiestnenie interaktívneho digitálneho panelu a vytvorenie videí bolo realizované vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer vo výške 5000 eur.

Ján Beljak, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja doplnil: “Som veľmi rád, že Banskobystrický samosprávny kraj má schému, cez ktorú podporuje rozvojové zámery v našich regiónoch. Interaktívne video nie je jediným podporeným projektom v obci Muráň, v minulosti sme tu prispeli aj k riešeniu parkovacích kapacít, či dostupnosti obľúbeného sysľoviska. Verím, že oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer bude spolu so svojimi členmi prichádzať s ďalšími projektmi, ktoré budú prispievať  k rozvoju cestovného ruchu. v tomto regióne.