Kempovanie v prírode či na odľahlejších miestach získava čoraz viac priaznivcov a tento fakt sa rozhodol využiť aj turisticky atraktívny areál kúpaliska v Dolnej Strehovej. Dobudovaním a revitalizáciou autokempingu a rozšírením ponuky služieb o cyklopožičovňu v areáli kúpaliska má obec ambíciu prilákať viac návštevníkov a ponúknuť im pestrý výber z ponuky služieb.

Obec Dolná Strehová sa nachádza v tesnej blízkosti hraníc s Maďarskou republikou. Značnú časť návštevníkov obce tvoria aj občania Maďarska. Významnú úlohu v tom zohráva aj Kaštieľ Imre Madácha, v ktorom sa nachádza Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. V úvode roka sa spojili starostovia štyroch okolitých obcí a vo februári 2022 podpísali Memorandum o spolupráci v rámci rozvoja cestovného ruchu medzi obcami Dolná Strehová, Trenč, Bušince a Veľké Zlievce. Prvým konkrétnym výstupom nadviazanej spolupráce je projekt novej cyklopožičovne, ktorý vznikol aj vďaka spolupráci s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (RABBSK) cez jej členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Ako uviedol starosta obce Dolná Strehová Ľuboslav Dobrocký: „Chceme prepájať turistické atraktivity nielen v rámci obce, ale aj v celom regióne a doplniť tak možnosti využitia voľného času pre miestnych, ale aj ponuku pre dovolenkujúcich v tomto regióne. Návštevu početných atraktivít v okolí chceme turistom zatraktívniť prostredníctvom možnosti zapožičať si v novej cyklopožičovni elektrické bicykle. Vďaka revitalizácii a dobudovaniu autokempingu a skvalitneniu ponúkaných služieb k nám už doteraz zavítalo väčšie množstvo turistov a máme z toho obrovskú radosť.“

V cyklopožicovni je zatiaľ k dispozícii pre návštevníkov päť elektrobicyklov, ktoré môžu využiť na objavovanie cyklotrás v okolí. Jednou je cyklotrasa vedúca z vodnej nádrže Ľadovo, kde si návštevník môže požičať čln, vodný bicykel či paddleboard a naplno využiť vodný potenciál. Cyklotrasa ďalej smeruje do obce Halič, kde sa nachádza zrekonštruovaný Csontváryho železničný domček aj s galériou obrazov v prírode, či „klenot Novohradu“ – Zámocký hotel Galicia Nueva. Pokračuje sa do obce Ábelová a po prehliadke nedotknutej ábelovskej prírody sa dá preniesť v čase návštevou rodného domu spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy v obci Polichno. Príjemným osviežením v závere cyklotrasy je návšteva areálu termálneho kúpaliska Dolná Strehová. Cyklopožičovňa je lokalizovaná na najviac frekventovanom mieste vedľa turistického informačného centra (TIC), ktoré bolo otvorené v lete 2020 v spolupráci s OOCR, v areáli „Kupka Strehová“ a hotela Aqautermal Strehová.

„Toto miesto disponuje najvyšším počtom ubytovacích kapacít a je východiskom pre návštevníkov, ktorí v obci Dolná Strehová trávia viac ako jeden deň. Zároveň priamo v TIC je možné návštevníkom odporučiť tipy na ideálne výlety s využitím bicyklov,“ doplnil riaditeľ OOCR TNP Tomáš Krahulec.

V areáli dolnostrehovského kúpaliska pribudli tri doplnkové služby cestovného ruchu – prístrešok pri kempingu, nabíjačka na elektrobicykle a požičovňa bicyklov.

Oba projekty – revitalizácia autokempingu i zriadenie cyklopožičovne boli financované z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK do OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. Revitalizácia autokempingu bola podporená sumou 10 000 € a projekt vybudovania cyklopožičovnev rámci jednotného turistického produktu Balassa – Madách sumou 15 000 €.

Ako uviedol podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter: „Veľmi ma teší aktívny prístup obce Dolná Strehová i všetkých signatárov memoranda k rozvoju cestovného ruchu. Práve projekty tohto typu sú ukážkovým príkladom veľmi dobrej a potrebnej spolupráce medzi krajom, obcami a organizáciami cestovného ruchu v regiónoch. Dnes sme predstavili projekty, ktoré priamo podporujú regionálnu ekonomiku a o tom práve cestovný ruch je .“