Historický kaštieľ vypínajúci sa na skale nad mestom Žarnovica je v súčasnosti jedinou lokalitou Pohronskej hradnej cesty, ktorá je verejnosti neprístupná. Na zmene tohto statusu sa však intenzívne pracuje. K cieľu výrazne dopomohla i ukončená realizácia III. etapy celkovej obnovy Horného kaštieľa pozostávajúcej z vybudovania replík historických schodísk v interiéri kaštieľa.

Kaštieľ predstavuje objekt z prelomu 15. a 16. storočia, vystavaný bol pravdepodobne na staršom základe opevneného hradu. Jeho história úzko súvisí s neďalekým hradom Revište, ktorý vlastnil rod Dóciovcov. Tí dali vybudovať i samotný kaštieľ ako ich nové sídlo. V roku 1647 Žarnovicu prepadli Turci. Mesto podpálili a vtedajšieho hradného pána Žigmunda Dóciho nachádzajúceho sa v kaštieli popravili a jeho manželku Eufrozínu odviedli do otroctva. Kaštieľ potom menil majiteľov i svoje využitie a postupne chátral. Až v roku 2016 dlhodobo zanedbaný objekt získalo do vlastníctva mesto Žarnovica, ktoré ho odkúpilo od súkromného vlastníka za 140 000 eur a rozhodlo sa postupne investovať do jeho obnovy. „Nedalo sa viac prizerať na to, ako sa nám pred očami rozsýpa kus našej histórie. Od jeho získania sme tu už preinvestovali vyše 540 000 eur. V prvých dvoch etapách sa nám podarilo opraviť a doplniť poškodené omietky, doplniť štukovú výzdobu, zrealizovať náter fasády, osadiť nové okenné výplne. Okrem toho bol vytvorený nový otvor pre vchodové dvere, boli vybudované inžinierske siete s prípojkami na plyn, vodu, kanalizáciu a opravili sme i časť oporných múrov,“ vymenúva primátor mesta Žarnovica Kamil Danko, „obnovu financujeme z externých zdrojov, ale i z vlastného rozpočtu. Do budúcna tu plánujeme umiestniť stálu historickú expozíciu, ktorá návštevníkom priblíži dejiny mesta a okolia, reprezentačné a obradné priestory, knižnicu. V exteriéri by mohla byť aj štýlová kaviareň.“

V rámci III. etapy obnovy sa mesto zameralo na obnovu schodísk v interiéri budovy, čo napomôže k sprístupneniu jednotlivých podlaží. Vďaka tomu bude môcť mesto postupne pristúpiť k rekonštrukcii vnútorných priestorov. Práce prebiehali od 19.januára 2022 do 22.marca 2022 a mesto na ne vyčlenilo zo svojho rozpočtu sumu 10 454,09 eur. Okrem toho sa na projekte finančne podieľalo i Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v sume 18 000 eur a najmä Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá naň cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu /OOCR/ Región GRON vyčlenila 25 000 eur. Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, preto všetky práce prebiehali pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Po ukončení projektu výstavby schodiska, kaštieľ navštívil župan Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. „Som rád, že sme mohli cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR Región Gron podporiť jednu z potrebných stavebných aktivít na tejto historickej dominante mesta Žarnovica. Je tu ešte veľmi veľa práce, ale verím, že príde čas, kedy tento kaštieľ bude slúžiť verejnosti,“ zhodnotil Ján Lunter.

Kaštieľ v Žarnovici, ako dôležitý diel skladačky v projekte Pohronskej hradnej cesty vníma i marketingová manažérka Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus: „Od roku 2019 je kaštieľ pevnou súčasťou Pohronskej hradnej cesty, ktorá prepája 16 hradných a pevnostných lokalít pozdĺž rieky Hron od Hronského Beňadiku až po Zvolen. Projekt Pohronská hradná cesta je už stabilným projektom v rámci turistickej ponuky Banskobystrického kraja a stále viac naberá na svojej obľúbenosti a poznateľnosti u širokej verejnosti.“ Ako doplnil Jozef Gulai, koordinátor rozvoja pre OOCR Región GRON: „Kaštieľ v Žarnovici je jedným z dvoch kaštieľov, ktoré sú zaradené do Pohronskej hradnej cesty, pričom druhým je Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom. Tam bol v roku 2020 tiež realizovaný projekt podporený Rozvojovou agentúrou BBSK, aj vďaka čomu a vďake aktivite cestovnej kancelárie Banskobystrického kraja bol sprístupnený návštevníkom počas komentovaných prehliadok. Preto nateraz zostáva kaštieľ v Žarnovici jedinou neprístupnou pamiatkou na Pohronskej hradnej ceste. Naším spoločným zámerom je tento stav zmeniť.“

Riaditeľka OOCR Región GRON Mária Pátková v nadväznosti na to uviedla, že okrem investícií do projektov smeruje nemálo zdrojov aj do marketingu a podpory podujatí Pohronskej hradnej cesty: „V spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región GRON, ktorej aktívnym členom je i mesto Žarnovica, sa v minulosti podarilo rozbehnúť mnoho zaujímavých aktivít v podobe komentovaných prehliadok, vypracovania jednotného turistického mobiliáru, tlačovín a propagačných materiálov, či organizácia nových podujatí. Stretli sa s veľkým úspechom a preto plánujeme i v tomto roku v týchto aktivitách pokračovať. Pre aktuálne informácie odporúčam sledovať najmä naše FB stránky Región GRON a Pohronská hradná cesta“