Novovybudovaný archeologický komplex v obci Cinobaňa má ambíciu stať sa stimulom rozvoja cestovného ruchu nielen v obci ale aj v regióne Novohrad. Jednotlivé stanovištia archeokomplexu prevedú návštevníka vývojom kyjatickej kultúry a interaktívny 3D model prinesie autentický zážitok pre návštevníka pri „hľadaní stratených svetov“.

Slávnostné otvorenie Archeologického komplexu Cinobaňa – Jarčanisko – Strieborná sa uskutočnilo 28. 4. 2022 v poobedňajších hodinách za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera. „S kyjatickou kultúrou som sa doposiaľ stretával len na Gemeri, preto ma veľmi teší, že kyjatická kultúra a nachádzala vo viacerých lokalitách kraja a že návštevníci sa s ňou budú môcť takouto atraktívnou formou oboznámiť“, uviedol Ján Lunter.

Náučná trasa vedúca archeolgickým komplexom nie je zameraná len na informačné tabule, ale aj na modernú a kreatívnu formu edukácie. Reálne znázornenie archeologického sveta prináša väčší vizuálny zážitok pre návštevníka. Archeologický komplex a s ním spojený náučný chodník je jednou z foriem ako môže región Novohrad návštevníkom príťažlivo priblížiť svoju bohatú a v mnohom ešte tajomnú históriu. Zásadné poznatky na vznik a vývoj kyjatickej kultúry priniesli výskumy profesora Václava Furmánka. Boli realizované v obciach Radzovce, Kyjatice, Cinobaňa. Profesor Furmánek odôvodnil opodstatnenosť vyčlenenia kyjatickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej a preukázal genetickú nadväznosť oboch kultúr na keramickom materiáli z pohrebiska v Radzovciach, kde v súčasnosti prebieha archeologický výskum.

Vďaka jeho prieskumom a záchranným akciám sa podarilo zachytiť viacero hradísk, sídlisk a pohrebísk kyjatickej kultúry. Profesor Furmánek z archeologického ústavu SAV Nitra sa aj osobne zúčastnil slávnostného otvorenia. Ako uviedol Jozef Stankoviansky zo spoločnosti Art Archeology, ktorá realizovala projekt: „jedinečnosť archeologických lokalít v katastri obce Cinobaňa bola hlavným podnetom k vytvoreniu tohto kreatívneho pamätníka. Návštevníkovi sme sa pokúsili priamo v teréne ponúknuť možnosť, detailnejšie a vizuálne atraktívne pomocou 3D modelov a nálezov z lokality, priblížiť život pod Striebornou v dávnych časoch. Ústretovosť starostu obce Cinobaňa a v neposlednom rade aj vysoko odborná a efektívna práca s vedeckými kapacitami Archeologického ústavu SAV v Nitre, sú jasným dôkazom správnosti podobnej spolupráce na popularizácii archeológie medzi širokou verejnosťou.“

Starosta obce Cinobaňa Jozef Melicher sa poďakoval za finančnú podporu vo výške 6000 € z Rozvojovej agentúry BBSK n.o., vyzdvihol efektívnu spoluprácu s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie a uviedol: „som vďačný, že sa nám touto formou podarilo zrealizovať unikátny archeologický komplex na vrchu Strieborná. Verím, že pomôže v naštartovaní cestovného ruchu v našej obci a jej okolí.“

Región Novohrad má veľmi zaujímavú, ale v často ešte neodprezentovanú históriu. Riaditeľ OOCR TNP Tomáš Krahulec doplnil: „Návštevníkom nášho regiónu máme rozhodne čo ponúknuť a dúfame, že novovybudovaný archeologický komplex k nám priláka aj ďalších nadšencov zaujímajúcich sa o kyjatickú kultúru a samotnú archeológiu. Zároveň sme radi, že sa rozšíri aj ponuka turistických zážitkov v letnej sezóne.“