Interaktívna mestská zážitková hra Zaľúbená Štiavnica vedie po stopách najdlhšej ľúbostnej básne sveta – Sládkovičovej Maríny. V zážitkovej hre návštevníci putujú po autentických miestach, kde sa v rokoch 1839 až 1846 odohral najromantickejší slovenský príbeh lásky.  Jej prvé dva ročníky boli veľmi úspešné, prostredníctvom stránky www.zalubenastiavnica.sk sa do nej zapojilo takmer 40.000 návštevníkov Banskej Štiavnice. Novinkou 3. sezóny je reliéf s portrétom Maríny pri jej hrobe.

Pri príležitosti 124. výročia úmrtia Sládkovičovej lásky, Maríny, bol slávnostne odhalený pamätný reliéf s jej portrétom. Príbeh lásky Maríny a Sládkoviča zachytáva obľúbená mestská zážitková hra s názvom Zaľúbená Štiavnica.

Igor Brossmann, spoluzakladateľ Banky Lásky a realizátor projektu uviedol: „skúsenosti ukázali, že ľudia nevedia nájsť jeden z hlavných bodov tejto hry a to hrob Maríny na evanjelickom cintoríne, keďže v Banskej Štiavnici je šesť cintorínov. Chceli sme odstrániť tento nedostatok a skvalitniť zážitok turistov, ktorí putujú po stopách najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Trasu k hrobu Maríny sme vyznačili a k hrobu umiestnili reliéf s jej podobizňou.“

Oslovili miestnu autoritu, autora známych reliéfov pri radnici v Banskej Štiavnici, akademického sochára Vladimíra Oravca. „Je to pre mňa veľká česť. Keď ma oslovili, ani na chvíľu som neváhal a pustil som sa do práce“, vyjadril svoju radosť z projektu Vladimír Oravec. Na prístupové cesty k evanjelickému cintorínu navrhol umiestniť 4 menšie navigačné keramické reliéfy s portrétom Maríny. Priamo ku hrobu Maríny, na múr cintorína zas reliéf s portrétom Maríny v tvare knihy s QR kódom pre ďalšie informácie.

Igor Brossmann poskytol aj pár slov k aktuálnej situácií po požiari: „dom Maríny, kde sídli Banka Lásky, je požiarom najviac poškodená budova. Škody sú v miliónoch eur. Práce na odstraňovaní škôd sa ale rozbiehajú sľubne. Preto veríme, že už v budúcom roku bude aspoň časť Banky Lásky opäť prístupná verejnosti“.

“Jedným z cieľov našej organizácie pre mesto Banská Štiavnica je rozptýliť návštevníkov centra mesta a distribuovať ich do jeho bezprostredného okolia. Podľa našich poznatkov sa väčšina návštevníkov zdržiava iba v okolí hlavného ťahu, a to je škoda, o mnohé prichádzajú. Ak sa s nami návštevník vyberie na prechádzku po stopách Maríny a Sládkoviča, uvidí mesto s jeho pamätihodnosťami ako na dlani a na dôvažok sa dozvie mnoho ďalších zaujímavostí o príbehu najznámejších štiavnických milencov.” uvádza Igor Kuhn, výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica.

Slávnostné odhalenie reliéfu Maríny sa konalo 22.5.2023 na Evanjelickom cintoríne pri hrobe Maríny. Oficiálneho odhalenia pamätného reliéfu Maríny sa zúčastnil aj podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Mikuláš Pál. “Tento ľúbostný príbeh je inšpiráciou pre veľký počet návštevníkov nášho mesta. V uliciach stretávame tisícky zaľúbencov nasledovať stopy lásky Maríny a Andreja Sládkoviča. Rozširovanie turistickej infraštruktúry mimo malého centra mesta je našim dlhodobým cieľom. Prináša to udržateľnejší a k obyvateľom mesta ohľaduplnejší turistický ruch.“

Projektová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej už len OOCR) Región Banská Štiavnica, Zuzana Parajová informuje: „projekt bol financovaný z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR vo výške 1 575 Eur, desiatimi percentami prispel náš člen, iniciátor a realizátor projektu Marína a Sládkovič, n.o.  v spolupráci s Domom Maríny s.r.o.. O trvalú udržateľnosť zážitkovej hry Zaľúbená Štiavnica sa už tretí rok stará nezisková organizácia Marína a Sládkovič.“