Pod zaniknutým hradom Teplica, v minulosti týčiacom sa nad obcou Sklené Teplice, pribudol jedinečný hradný mobiliár. Dizajnový totem a informačná tabuľa budú oficiálne od dnešného dňa vítať návštevníkov, ktorých stopy histórie privedú na miesto, kde kedysi stál hrad a dnes jeho pozostatky vzbudzujú zvedavosť a chuť objavovať.

Mobiliár Pohronskej hradnej cesty vychádza z katalógu návrhov turistického mobiliára, ktorý je výsledkom architektonicko-krajinárskej súťaže vyhlásenej Oblastnou organizáciou cestovného ruchu /OOCR/ Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja /RA BBSK/. Cieľom súťaže bolo riešenie jednotného mobiliára pre lokality v okolí frekventovaných turistických cieľov a areálov hradov Pohronskej hradnej cesty. Následne boli z katalógu vybrané uvítacie totemy, informačné tabule, lavičky a smerové ružice ako pilotné prvky do prvej etapy postupnej realizácie a osádzania turistického mobiliára na vybraných hradných lokalitách Pohronskej hradnej cesty.

Projekt finančne podporila a obstarala OOCR Región GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK n.o. vo výške 16 159,05 eur. Samotný proces výroby bol pomerne náročný, čo poznamenáva Mária Pátková z OOCR Región Gron: „Keďže sa jedná o dosť špecifický mobiliár, osobitne navrhnutý pre Pohronskú hradnú cestu, pri jeho realizácii sme sa museli popasovať s rôznymi prekážkami. Sme však radi, že sa nám ich podarilo prekonať a dnes môžeme postupne prvé kusy prezentovať verejnosti. Výsledok nášho úsilia ako aj práce autorov určite stojí za to, prvky dokonale zapadajú do prírodného prostredia, reflektujú historickú tému a poskytujú potrebné informácie.“

Uvítací totem, ale aj jednotlivé časti informačnej tabule sú vytvorené zo špeciálneho cortenového materiálu. Ten v exteriéri vytvára prirodzenú hrdzavú patinu. „Chceli sme vytvoriť jednoduchý čitateľný dizajn, ktorý zároveň tvorí vizuálnu prezentáciu a je reprezentatívnym prvkom mobiliára pre prvý kontakt návštevníka s lokalitou. Taktiež v súčasnej digitálnej dobe môže slúžiť ako fotopoint pre šírenie fotografií z navštívených lokalít Pohronskej hradnej cesty prostredníctvom internetu. Informačná tabuľa zase svojím masívnym dreveným rámom pripomína prvky gotických okenných šambrán a perforovaný plech pripomína okennú výplň, čo v spojitosti symbolizuje akoby „okno do minulosti“,“ opisuje Ing. arch. Lukáš Vasko, jeden z autorov návrhu.

Predstavenia mobiliára sa zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Ako uviedol: „Banskobystrický kraj dlhodobo podporuje projekt Pohronskej hradnej cesty ako jednu z nosných produktových línií rozvoja cestovného ruchu v kraji. Za posledné tri roky sme zrealizovali na hradoch popri Hrone 12 rozvojových zámerov v celkovej hodnote takmer 130 000 eur, som rád, že jednotný mobiliár na Pohronskej hradnej ceste je jedným z podporených projektov.“ Prítomní boli i starostovia obcí Repište a Sklené Teplice, ktoré sú aktívnymi členmi oblastnej organizácie a nachádzajú sa priamo pod hradom Teplica. „Tešíme sa, že tento náš hrad sme mohli opäť raz oživiť a zatraktívniť. I vďaka tomuto mobiliáru ho ľudia budú spoznávať. Veríme, že sa stane stále viac obľúbeným miestom turistiky nielen u domácich obyvateľov, ale priláka aj nových návštevníkov,“ poznamenáva Ľubomír Meliš, starosta obce Sklené Teplice, ktorý sa priamo podieľal na osadení oboch prvkov.

Sklené Teplice však nie sú jedinou lokalitou, na ktorej sa bude mobiliár nachádzať. Už dnes stojí uvítací totem pred Biskupským kaštieľom v Žiari nad Hronom, hradom Revište či Šášov. „Osadené totemy zanedlho pribudnú i pred kláštorom v Hronskom Beňadiku a pod zaniknutými lokalitami hradu Breznica a Rudno. Okrem toho Rudno a Breznica taktiež dostanú informačnú tabuľu. A neskôr počas septembra pribudnú i turistické lavičky a smerové ružice na vyhliadke delovej bašty na Revišti,“ vymenúva na záver Pátková.

Projekt Pohronská hradná cesta spája 16 lokalít popri rieke Hron. Funkcia jednotlivých hradov bola signalizačná, ochranná, hrady boli v nadväzujúcom vizuálnom spojení, čo umožňovalo posielať si varovné alebo informačné signály. Chránili najmä cesty k bohatým banským mestám stredného Slovenska. Dnes je Pohronská hradná cesta obľúbenou turistickou tematickou cestou. Ako doplnila Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus „Cieľom je, aby turisti a návštevníci vedeli, že okrem známych a obľúbených lokalít ako Pustý hrad vo Zvolene, Šášov a Revište sú popri Hrone aj zaniknuté hrady, ktoré sa však oplatí navštíviť. Preto sme sa rozhodli proces umiestňovania prvkov jednotného turistického mobiliára pre Pohronskú hradnú cestu verejnosti predstaviť práve na zaniknutom hrade Teplica.“