Stredoveké fresky v dvanástich kostoloch v Gemeri a Malohonte získali v apríli ako prvé na Slovensku prestížnu značku European Heritage Label (EHL), teda Európske dedičstvo. Táto značka je na základe prísneho hodnotenia udelená lokalitám alebo objektom, ktoré reprezentujú európsku históriu a odrážajú spoločné európske hodnoty a ich vplyv na rozvoj kultúry a spoločnosti. Slávnostné umiestnenie plakiet so značkou Európske dedičstvo sa uskutočnilo v Rimavskom Brezove.

V piatok 12.augusta sa v kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) v Rimavskom Brezove uskutočnila oficiálna slávnosť pri príležitosti udelenia značky EHL. Značku si oficiálne prevzali zástupcovia cirkevného zboru ECAV Rimavské Brezovo, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja, Pamiatkového úradu SR a občianskeho združenia Gotickej cesty 13. júna v Bruseli. Priamo v dotknutom regióne ceremónia uvedenia značky do života prebehla po dvoch mesiacoch, a to za účasti širšej reprezentácie zapojených aktérov.

Kultúrny večer priamo v priestoroch jedného z ocenených chrámov sa niesol v duchu slávnostných príhovorov, komornej hudby a prezentácie plánov a aktivít, ku ktorým sa partneri zaviazali v nominačnom projekte. Zástupcovia evanjelickej cirkvi a.v., katolíckej cirkvi a reformovanej kresťanskej cirkvi spolu s županmi Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja vyzdvihli hodnoty tohto sakrálneho dedičstva v historickom a duchovnom vývoji Gemera a Malohontu.

Janka Miháliková, evanjelická farárka z cirkevného zboru ECAV v Rimavskom Brezove, ktorý bol predkladateľom nominačného projektu uviedla „je mi veľkou cťou, že sa nám podarilo spoločne získať značku Európske dedičstvo pre 12 kostolov v regióne Gemer a Malohont. Zároveň je pre mňa táto značka symbolom spolupráce. Spojili sa dva kraje, cirkvi, občianske združenie a samosprávy, aby spoločne dosiahli jeden cieľ. Verím, že v spolupráci budeme pokračovať.“

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter povedal: „veľmi nás teší, že sa nám spoločne podarilo získať túto prestížnu značku. Vieme, že tento región patrí medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska a preto verím, že získanie značky bude stimulom pre aktivity, ktoré prispejú k jeho rozvoju.“

Podľa slov Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja: „Od roku 2013 získalo značku Európske dedičstvo 48 lokalít v Európe, na Slovensku ju doposiaľ nemala žiadna. Preto si nesmierne cením, že medzi jej prvých nositeľov patria aj štyri kostoly z Košického kraja v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Plešivci. Pre región Gemera je to skvelý impulz na ďalší rozvoj, nielen v oblasti cestovného ruchu.“

Už v letnej sezóne 2022 sa podarilo dosiahnuť, že väčšina ocenených kostolov je sprístupnená pre turistov a návštevníkov počas sobôt. Detailné informácie o možnostiach návštevy chrámov poskytuje združenie Gotická cesta ako aj organizácie cestovného ruchu na svojich weboch a profiloch na sociálnych sieťach. Okrem toho je možné navštíviť kostoly aj počas organizovaných podujatí. Plánované aktivity do ďalších rokov v rámci projektu Európske dedičstvo zahŕňajú okrem doteraz zabehnutých kultúrnych programov ako sú podujatia Gotická cesta otvorená, ktorá sa koná už v sobotu 13. augusta, či vedecká konferencia o výskumoch stredovekých pamiatok alebo stredoveký festival v Kraskove, sú rôzne výstavy, koncerty, tematické prehliadky či festivaly. V projekte sa myslí aj na zlepšenie dostupnosti pamiatok, kvalitnejšiu prezentáciu s použitím moderných technológií priamo na mieste alebo vo virtuálnom priestore so zameraním na rôzne skupiny návštevníkov od detí až po vedeckých pracovníkov. Na Gemer a do Malohontu vďaka workshopom, rezidenčným pobytom či výmene s ostatnými držiteľmi značky Európske dedičstvo zavíta do konca roka 2026 množstvo domácich i zahraničných umelcov a študentov.

Značka Európske kultúrne dedičstvo (European Heritage Label) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Po úprave podmienok na jej získanie ju doposiaľ dostalo 48 lokalít v Európe. Tento rok Európska komisia pridelila titul Európske kultúrne dedičstvo 12 lokalitám z krajín: Grécko, Bulharsko, Chorvátsko, Španielsko, Luxembursko, Litva, Slovensko, Nemecko, Rumunsko, Fínsko, Taliansko a Belgicko. Slovenskej pamiatke bola v tomto roku udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagógam v Budapešti či kostolu Javorca v Slovinsku. Značka spája a prezentuje spoločnú históriu kontinentu na podklade konkrétnych miest, predmetov, ale aj nehmotného kultúrneho dedičstva s kľúčovou úlohou v histórii Európy.

Oficiálne fotky z Bruselu: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-058533

Video: vyjadrenia signatárov Memoranda o spolupráci k získaniu značky Európske dedičstvo

zdroj foto: sobotnik.sk