Už tento víkend sa budú konať prvé tohtoročné prehliadky na hradoch popri Hrone. Minulý rok využilo možnosť spoznávať hrady a zrúcaniny touto atraktívnou formou až 325 návštevníkov. Pre tento rok je pripravených 30 komentovaných prehliadok, pričom niektoré okrem zaujímavého výkladu odborníka a hradného pána v jednej osobe doplnia aj scénky historickej skupiny. Ponuku doplnia aj 3 komentované prehliadky spojené s pozorovaním nočnej oblohy.

„Vstupujeme do štvrtej sezóny projektu Pohronská hradná cesta. Od minulého roku otvárame symbolicky sezónu jedinečným podujatím – svetelným signálom, ktorým spájame vybrané lokality Pohronskej hradnej cesty“ uviedla Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. „Komentované prehliadky na hradoch Pohronskej hradnej cesty sú obľúbeným produktom Banskobystrického kraja. Teší nás, že tak ako každý rok, aj tento rok prinášame opäť niečo nové“ doplnila.

V roku 2019 boli komentované prehliadky na hradoch novinkou v ponuke zážitkovej kancelárie kraja. Unikátne na nich je, že návštevníkom podávajú informácie ľudia najpovolanejší: odborníci, predsedovia združení na záchranu hradov, alebo archeológovia či historici. Všetko ľudia, ktorí sú s hradnými lokalitami úzko spätí, preto vedia pútavým spôsobom rozprávať nielen o histórii, ale aj o dianí na hradoch v súčasnosti.

„V roku 2020 sme komentované prehliadky doplnili o tematické scénky v podaní historickej skupiny. V roku 2021 sme pridali aj vystúpenia sokoliarov“ uviedla Mária Pátková z oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Región Gron.

Ako doplnil Jiří Pěč z OOCR Stredné Slovensko: „na Pustom hrade vo Zvolene sme minulý rok vybudovali archeopieskovisko, ktoré zintenzívňuje zážitok z komentovanej prehliadky, pretože návštevníci si môžu vyskúšať na vlastnej koži prácu archeológa aspoň takou hravou formou. Samozrejme, odmena vo forme archeologického nálezu je istá.“

Dopĺňanie aktivít do komentovaných prehliadok nie je jediná forma skvalitňovania ponuky. „Snažíme sa každý rok priblížiť návštevníkom formou komentovanej prehliadky aj lokality, ktoré nazývame zaniknutými hradmi. V týchto lokalitách s magickou atmosférou sú dnes už len reliéfne pozostatky hradov. Odborný výklad spolu s obrazovou dokumentáciou dokážu vzbudiť predstavivosť návštevníkov, čím spoznajú doposiaľ neznáme“ priblížila Eva Macuľová zo zážitkovej kancelárie Banskobystrického kraja.

Komentované prehliadky si záujemcovia môžu kúpiť online na webe www.zahoramizadolami.sk. Novinkou tejto sezóny je komentovaná prehliadka hradu Dobrá Niva, uskutoční sa vôbec prvýkrát a to 11. júna. Rovnako po prvýkrát budú môcť návštevníci spoznať zaniknutý hrad Rudno. Jeho prehliadka je naplánovaná na 6. augusta.

V ponuke sú komentované prehliadky aj ďalších zaniknutých lokalít, konkrétne hradov Teplica /16. júla a 17. septembra/, Breznica /16. júna a 1. októbra/ a Peťuša /4. júna/.

Už tradične sa môžu návštevníci tešiť na komentované prehliadky na hrade Revište /25. júna, 23. júla, 10. septembra a 8. októbra/, na Pustom hrade vo Zvolene /4. júna v napojení na prehliadku na Peťuši, 6. júla, 24. septembra/, na Zvolenskom zámku /20. júla, 17. augusta, 10. septembra/ a v kaštieli v Žiari nad Hronom /22. mája, 19. júna, 10. júla, 7. augusta, 18. septembra, 16. októbra a 6. novembra/.

Komentované prehliadky sú pripravené aj na hrade Šášov, kde sa uskutoční prvý prehliadka už túto sobotu, 21. mája. Ďalšia prehliadka bude 30. júna a 14. septembra. Ponuku dopĺňajú aj výnimočné večerné prehliadky hradu, ktoré sú spojené s pozorovaním nočnej oblohy cez profesionálnu techniku. To zabezpečuje Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom. Pozorovanie nočnej oblohy na hrade je jedinečným zážitkom a návštevníci si ho môžu užiť v termínoch: 16. júla, 27. augusta a 1. októbra. V druhých dvoch termínoch sa počíta s viditeľnosťou planét Saturn a Jupiter. „Niektoré nočné prehliadky plánujeme obohatiť umiestnením Lunalónu (model mesiaca), čo malo minulú sezónu veľký úspech“ uviedol Tomáš Dobrovodský z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

„Aktivít na Pohronskej hradnej ceste bude aj tento rok veľmi veľa, môžeme odporučiť tiež blížiace sa podujatie Glgáč – stretnutie hrnčiarov na hrade Revište, ktoré bude už 28. mája alebo podujatie Kráľovská svadba na Pustom hrade vo Zvolene, ktoré sa uskutoční 27. augusta. Všetky informácie o podujatiach aj komentovaných prehliadkach sú k dispozícii na webe zahoramizadolami.sk. Zároveň sa na tomto webe dajú kúpiť vstupy na komentované prehliadky aj na spomínané podujatia“ doplnila Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus.