Pustý hrad túto letnú sezónu navštívilo podľa odhadu mesta Zvolen, ktoré je majiteľom tejto národnej kultúrnej pamiatky, približne 30 000 návštevníkov. Tým sa Pustý hrad radí medzi najnavštevovanejšie lokality v regióne. Koncom sezóny boli v areáli hradu a jeho okolí umiestnené nové informačné tabule náučného chodníka. Nahradili tabule, ktoré tu boli inštalované v roku 1997, 2001 a 2012. Nové tabule nadväzujú na viaceré prvky jednotného mobiliáru pre Pohronskú hradnú cestu. Okrem obnoveného náučného chodníka ponuku hradnej lokality obohatilo aj jedinečné archeopieskovisko, v ktorom si návštevníci mohli počas komentovaných prehliadok hradu vyskúšať prácu archeológa.

Zvolenský hrad – dnešný Pustý hrad bol sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. stor. patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Projekt obnovy náučného chodníka sa zameriava na prezentáciu tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky pre širokú verejnosť. Pustý hrad sa nachádza vo významnom centre cestovného ruchu – na kultúrnej trase Barborská cesta a na Pohronskej hradnej ceste, ktorá patrí medzi prioritné línie rozvoja cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja. „V minulosti bol Pustý hrad vo Zvolene župným sídlom. Z tohto miesta sa spravovalo územie dnešných regiónov Zvolena, Oravy, Liptova a Turca. Dnes župa síce sídli v Banskej Bystrici, ale toto miesto má stále veľký význam, pretože je lákadlom pre turistov a vďaka obnovenému náučnému chodníku približuje historické súvislosti spravovania a fungovania tejto časti nášho územia“ uviedol Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Stav náučného chodníka pred tohtoročnou obnovou bol podľa vedúceho archeologického výskumu na Pustom hrade a hlavného iniciátora obnovy Jána Beljaka nedostačujúci. „Vďaka aktualizácii náučného chodníka Pustý hrad sprístupníme návštevníkom modernou formou aktuálne informácie získané archeologickým, architektonicko-historickým a archívnym výskumom a rovnako aj informácie o flóre a faune hradného kopca“ informoval Ján Beljak.

„Pri tvorbe informačných tabúľ náučného chodníka sa mesto Zvolen inšpirovalo katalógom jednotného turistického mobiliáru pre lokality Pohronskej hradnej cesty. Ten je výsledkom architektonicko-dizajnérskej súťaže z roku 2019. Jej cieľom bolo navrhnúť prvky turistickej infraštruktúry na Pohronskej hradnej ceste tak, aby aj vďaka tejto infraštruktúre bol projekt Pohronská hradná cesta jednoznačne a ľahko identifikovateľný a rozpoznateľný“ uviedla Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

Obnovu náučného chodníka podporil Banskobystrický samosprávny kraj sumou 13 727,41 eur cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v oblastnej organizácii cestovného ruchu /OOCR/ Stredné Slovensko a dotáciou v rámci VZN 38/2019. Projekt bol zároveň spolufinancovaný mestom Zvolen cez členský príspevok do OOCR Stredné Slovensko sumou 9 881,51 eur. Dokopy tak bolo inštalovaných 21 nových informačných tabúľ.

„Každoročne zaznamenávame čoraz viac a viac návštevníkov nášho Pustého hradu. Samozrejme aj otázok ohľadom jeho histórie či výsledkov archeologického výskumu. Práve tabule náučného chodníka sú príjemným spôsobom, ako ich zodpovedať. Popri prechádzke na samotný hradný kopec sa tak záujemca dozvie mnoho zaujímavostí o pamiatke, na ktorú sme vo Zvolene všetci hrdí,“ uviedla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Okrem náučného chodníka stihla OOCR Stredné Slovensko na Pustom hrade v lete zrealizovať projekt archeopieskoviska. Jeho cieľom je zatraktívniť komentované prehliadky, ktoré v hlavnej sezóne organizuje na Pustom hrade v spolupráci s KOCR Banskobystrický kraj Turizmus a archeológom Jánom Beljakom v rámci série prehliadok na Pohronskej hradnej ceste s názvom „Zaži hrady inak!“. „Návštevníci, a teda najmä deti, sa tak majú možnosť hravou formou zoznámiť s prácou archeológa. Ich úlohou je nájsť pod dohľadom skutočného archeológa predmety zakopané v piesku a zaliate do sadry. Sú nimi cínové kópie mince Bela IV., ktoré boli na hrade skutočne nájdené počas archeologického výskumu. Návštevníci si vykopané mince môžu nechať, a tak si okrem nových vedomostí z oblasti archeológie odniesť aj suvenír,“ informoval výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč. Prístup k archeopieskovisku bude v budúcnosti k dispozícii aj pre iné organizované akcie mesta Zvolen či ďalších záujemcov.

V letných mesiacoch bola tiež vypracovaná štúdia realizovateľnosti via ferratového areálu v okolí Pustého hradu. Cieľom projektu je rozvoj turizmu v tejto rekreačnej zóne nie len pre občanov Zvolena ale aj návštevníkov kraja. Plánované zabezpečené cesty by sa mali nachádzať v oblasti prístupového chodníka na Pustý hrad až po lokalitu zhruba 1,5 kilometra západne od hradu smerom na lokalitu Peťuša.

Ako sa vyjadril poslanec mesta Zvolen Jaroslav Stehlík: „Našim plánom je rozšíriť ponuku v cestovnom ruchu o nadregionálnu atrakciu zameranú na rodiny s deťmi. Via ferraty sa stávajú veľmi populárnou doplnkovou aktivitou prevažne v blízkosti lyžiarskych stredísk. Jedinečnosť nášho projektu spočíva v tom, že umiestnenie ferrát bude v blízkosti hradov, kde tomu prispôsobíme aj tematické zameranie.“

Aktivity venované tomuto hradu však zďaleka nekončia. Aktuálne sa dokončuje archeologický výskum a obnova veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Na projekt pamiatkovej obnovy veže komitátneho hradu, čo by najstaršej budovy na Pustom hrade, ktorú minulý rok podporil Banskobystrický samosprávny kraj, by malo tento rok nadviazať osadenie schodiska, vyhliadkovej plošiny a panoramatických panelov. Vytvorenie takejto vyhliadkovej plošiny, ktorá návštevníkom poskytne nádherný pohľad do všetkých svetových strán, realizuje OOCR Stredné Slovensko v spolupráci s občianskym združením Priaznivci Pustého hradu.

Zdroj foto: Pavel Albert