Vytvoriť priestor, v ktorom deti aj dospelí môžu získať nové remeselné zručnosti v oblasti tradičných ľudových remesiel pod vedením skúsených tkáčok, priadok a vyšívačiek. To je cieľom nového Remeselného piTVORa v Lučenci.

Priučiť sa remeslu, spoznať históriu, tradície, ale aj región. To a mnohé ďalšie aktivity môžu návštevníci zažiť na vlastnej koži v Remeselnom piTVORe v Lučenci. „Podarilo sa nám vytvoriť centrálu pre značku Regionálny produkt Novohrad a prostredníctvom zážitkových remeselných aktivít môžeme návštevníkov učiť starým, často už zabudnutým remeslám, čím v meste Lučenec a v celom regióne vytvárame priestor pre regionálnu výchovu,“ priblížila primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, ktorá dodáva, že deti aj dospelí sa vedia priučiť napríklad vyšívaniu krivou ihlou alebo tvorbe keramiky na hrnčiarskom kruhu.

V Remeselnom piTVORe boli prvé tvorivé dielne zrealizované koncom roka 2021, tesne pred zavedením prísnych protiepidemiologických opatrení. Na krosnách sa deti zo základných a stredných škôl môžu prostredníctvom remeselných aktivít zábavnou formou naučiť viac o tradíciách regiónu. Remeselné aktivity sú určené aj pre dospelých i seniorov, ktorí chcú aktívne tráviť voľný čas. „Zážitkovými aktivitami realizovanými v Remeselnom piTVORe prispievame k zachovaniu tradičných hodnôt, prežitiu ľudového umenia a tradícií z nášho regiónu,“ upresnila koordinátorka regionálneho značenia Regionálny produkt Novohrad Svetlana Matúšková, ktorá priblížila, čo návštevníci môžu zažiť v Remeselnom piTVORe: “otvoríme brány pre workshopy zamerané na výuku tradičného tkania, vyšívania krivou ihlou, práce s keramikou na hrnčiarskom kruhu, do budúcna plánujeme aj tradičné pečenia chleba, či ukážky ručného plisovania“ doplnila.

Rozvojový zámer zrealizovalo Mesto Lučenec s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie vo výške 7560 Eur. Celková hodnota projektu bola 8 560 Eur. „Zachovávanie tradičných hodnôt, udržiavanie ľudových tradícií v regiónoch a tvorba produktov, ktoré sú založené na spoznávaní našej histórie, má potenciál pritiahnuť do regiónu nových návštevníkov a zatraktívniť ponuku pre aktívne trávenie voľného času. To spolu s ostatnými službami a možnosťami môže prispieť k propagácií a zviditeľneniu regiónu“ uviedol Roman Malatinec, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Pitvor bol v minulosti komunikačným uzlom domu, z ktorého bol prístup do izby, komory, podstrešia, a napokon aj do kuchyne. Zároveň bol spojovacím článkom domu s dvorom. Aj preto dostal daný priestor v Lučenci príznačný názov. „Spájame dom a dvor, ľudí s remeslami, prepájame tradičné s novodobým,“ hovorí Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec.