Vďaka unikátnym umeleckým dielam zo skla ožije významná sklárska história v regióne Novohrad. Dve jedinečné umelecké diela umiestnené v meste Poltár a v Katarínskej Hute nielen zaujmú svojím dizajnom, ale zároveň vyrozprávajú príbehy ľudí, ktorých kedysi sklárske remeslo živilo.

Okres Poltár je miestom, kde sa začala písať sklárska história Slovenska. Dnes v regióne vidno skôr pozostatky kedysi slávnej sklárskej výroby. Na jedinečnú sklársku históriu v regióne však nezabúdajú. Uctili si ju unikátnym projektom. Umelci vytvorili dva dizajnové sklárske monumenty, ktoré „vyrozprávajú“ príbehy z bohatej sklárskej histórie regiónu. Ako uviedol Tomáš Krahulec z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie /OOCR TNP/ „lokality, kde kedysi pulzoval čulý život, chceme oživiť vďaka sklárskym artefaktom, ktoré budú návštevníkom vrátane cykloturistov pripomínať túto časť našej minulosti.“ Ako doplnil: „naším zámerom je zvýšiť kvalitu a ponuku služieb ako pre domácich a zahraničných návštevníkov, tak aj pre miestnych obyvateľov, ktorí sa dozvedia viac o sklárskej tradícii alebo si zaspomínajú na slávny sklársky priemysel rozkvitajúci v regióne Novohrad.“

V súčasnosti sú výrobné prevádzky na výrobu skla nefunkčné alebo fungujú len obmedzene. V tradícii výroby skla pokračuje pár odhodlaných podnikateľov, ktorí vidia veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v regióne práve v sklárskej histórii regiónu. Víziou je vytvoriť tematickú „cestu skla“, súčasťou ktorej by bolo napríklad predstavenie a pripomenutie fabrík, ktoré v minulosti produkovali a exportovali výrobky do celého sveta a v najlepších rokoch zamestnávali okolo 6-tisíc ľudí.

Už takmer 600 ročná sklárska história sa spája s okresom Poltár, ktorý bol vďaka sklárskej výrobe známy nielen po celom Slovensku, ale aj vo svete. Ani v súčasnej dobe snáď neexistuje domácnosť, ktorá by nemala doma legendárny set pohárov so zlatým okrajom a guľôčkou na stopke s názvom Zlatá Zuzana. Novohradská oblasť bola ideálna pre sklársky priemysel, pretože sa v zemi ukrýva nerastné bohatstvo potrebné na výrobu toho najkvalitnejšieho skla a porcelánu. Nikde inde na Slovenku nie je také podložie, toľko kremeňa a taký kvalitný druh pôdy ako práve tu v okolí riek a pohorí.

Aby sa nezabudlo na túto významnú tradíciu výroby skla v okrese, ktorý patrí v dnešnej dobe medzi najmenej rozvinuté regióny, Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja sa rozhodla popularizovať sklársku históriu a postaviť na nej rozvoj cestovného ruchu. Získala zdroje zo schémy pomoci pre najmenej rozvinuté okresy z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a vyhlásila súťaž na zhotovenie originálnych umeleckých diel zo skla, ktoré spropagujú sklársku činnosť a územnú jedinečnosť regiónu a budú stimulovať rozvoj cestovného ruchu v okrese Poltár. Víťazmi súťaže sa stali bratia Patrik a Michal Illovci. Autori umeleckých diel sa zamerali nielen na fyzickú podobu samotného diela vystihujúcu sklársku históriu, ale aj na prepojenie s modernou dobou vďaka virtuálnemu priestoru. „Samotný objekt predstavuje veľké uzatvorené sklenené dielo, ktoré v sebe ukrýva zbierku sklenených výrobkov, vyzbieraných od miestnych ľudí. Predmety sú bezpečne umiestnené v objekte a pred každým z nich je umiestnený QR kód. Po zosnímaní kódu mobilom sa dostanete do virtuálneho priestoru, kde sú umiestnené rozhovory s ľuďmi, ktorí darovali jednotlivé sklenené výrobky a ich život bol alebo je úzko spojený s miestnou sklárskou tradíciou.“ priblížil podstatu skleneného diela jeden z autorov Michal Illo.

Ako uviedla Daniela Chrančoková, predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu „každý región Banskobystrického kraja je niečím jedinečný. Pre Novohrad je typická práve slávna minulosť sklárskeho remesla. Symbolom najväčšej slávy je nepochybne set pohárov Zlatá Zuzana, ktorá preslávila región ďaleko za hranicami Slovenska. Dnes sú tieto miesta, kedysi plné ruchu, takmer opustené, ale vidíme tu potenciál pozdvihnutia regiónu prostredníctvom rozvoja turizmu, ktorý bude v tomto prípade založený na spoznávaní práve slávnej sklárskej histórie regiónu. Samotné umelecké diela sú unikátom a veríme, že chýry o nich motivujú k návšteve tohto krásneho regiónu.“

Unikátne diela, vytvorené s cieľom propagácie sklárskej činnosti a územnej jedinečnosti, vznikli vďaka finančnej podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 20-tisíc eur a čiastke 1 000,- eur z vlastných zdrojov Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Slávnostného odhalenia umeleckých diel sa zúčastnil aj Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Podľa jeho slov kraj považuje za veľmi dôležité navrátiť život do regiónov, z ktorých dnes ľudia musia odchádzať za prácou inam. „Práve rozvoj udržateľného nemasového cestovného ruchu je nástroj, ako vrátiť ekonomickú aktivitu do regiónov. Preto vnímam pozitívne možnosť popularizovať sklársku tradíciu regiónu, vzbudiť záujem potenciálnych návštevníkov spoznávať ju a motivovať ich k návšteve prísť do regiónu a dotknúť sa jej, možno aj v takej podobe, ako sú tieto dve umelecké diela“ uviedol Ján Lunter.

Prednostka mesta Poltár, Stanislava Čepková uviedla „Aj vďaka sklárskym dielam znovu ožíva dávna sklárska história mesta a okresu Poltár. Posledné existujúce sklárne v našom okrese ako sú SONNE CRYSTAL či R-GLASS, nás aj v dnešnej dobe hrdo reprezentujú aj ďaleko za hranicami Slovenska.”

Starosta obce Cinobaňa, pod ktorú spadá aj Katarínska Huta, Jozef Melicher uviedol: „som vďačný, že jedno z unikátnych sklenených diel stojí práve v Katarínskej Hute, kde ešte aj v súčasnosti funguje jedna z posledných sklární v Novohrade. Verím, že tieto interaktívne diela zo skla pomôžu prilákať do nášho okresu návštevníkov, ktorí sa aj takouto formou dozvedia niečo viac o bohatej histórii sklárstva v našej obci a jej okolí.“

„Umelecké interaktívne diela priblížia každému návštevníkovi, ale aj domácemu obyvateľovi život ľudí, ktorým bola práca so sklom veľmi blízka. Dozvedia sa viac o histórii skla, v súčasnej dobe ale nahliadnu aj do budúcnosti s víziou oživenia sklárstva v našom regióne.” dodala Andrea Baníková, poslankyňa BBSK za okres Poltár.

„Umiestnenie týchto unikátnych umeleckých stálych expozícií na námestiach v obci Katarínska Huta a v meste Poltár, nachádzajúcich sa v regióne Novohrad, je len začiatkom na ešte ďalekej ceste za oživením krehkej krásy niekdajších sklárskych čias, ktoré kedysi dávali prácu a chlieb tisíckam sklárov z okresu Poltár. Čaká nás ešte veľa práce, kým zhmotníme všetky naše predstavy a plány, od webovej stránky poskytujúcej bohaté informácie o sklárskej histórii až po prehliadky výrobných hál v existujúcich sklárňach, ktorými chceme znovu priniesť život do regiónu, ktorý bol v minulosti práve cez sklo známy aj na opačnej strane zemegule“ uviedol riaditeľ OOCR TNP Tomáš Krahulec.