Čiernohronská železnica dnešným dňom oslávila významné výročie, a to 40 rokov od príchodu prvých dobrovoľníkov z Československa, ktorí svojou odvahou a odhodlaním pomohli zachrániť vzácny historický a technický unikát pre ďalšie generácie. V tento deň sme sa tu spolu zišli aj pri príležitosti slávnostného predstavenia renovovaného historického vagóna s interaktívnym prvkom a zároveň jeho zavedenia do každodennej prevádzky.

Čiernohronská železnica už 114 rokov neodmysliteľne patrí k tunajšiemu regiónu. Odoláva nepriazňam času, vrtochom počasia či človeka. Príbeh mladých ľudí, ktorí sa v minulosti vzopreli rozhodnutiu vlády a svojou odvahou pomohli zachrániť vzácny historický a technický unikát, nesie v sebe silné posolstvo. A práve tieto dni si pripomíname 40. výročie od príchodu prvých dobrovoľníkov do Čierneho Balogu. Sme hrdí, že sme sa stali nasledovníkmi ich odkazu,“ hovorí Aleš Bílek.

Renovácia, ako aj modernizácia historického vagóna je výsledkom projektu podporeného Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. finančným príspevkom vo výške 6 750 €, z celkovej sumy 7 500 €. Spomínaný vagón prešiel kompletnou renováciou ako exteriéru, tak aj interiéru, za účelom skvalitnenia služieb a zvýšenia komfortu svojich návštevníkov, ktorých návštevnosť z roka na rok narastá. Súčasťou vybavenosti interiéru historického vagóna je aj interaktívny panel obsahujúci personalizované prvky Čiernohronskej železnice. Jeho primárnou úlohou je hravým a pútavým spôsobom vzdelávať deti v oblasti železničnej tematiky, ako aj prepájať históriu s modernými technológiami.

„Renovácia si vyžadovala dodržať správny technologický postup zabezpečený odbornou firmou, aby nedošlo k poškodeniu príp. znehodnoteniu osobného vagóna, ktorý na železnici slúži na prepravu cestujúcich. Po otryskaní vozňa a odstránení starého náteru bolo nutné ošetriť jednotlivé časti vozňa, následne sa špeciálnou technikou aplikovala antikorózna farba. Vo vagóne sme pre deti umiestnili panel s mapou Čiernohronskej železnice. Kreatívny dizajn mapy aj ilustrácie boli vytvorené verne so skutočnosťou a veríme, že aj týmto spôsobom našim najmenším návštevníkom spríjemníme jazdu vláčikom,“ upresňuje Aleš Bílek, riaditeľ ČHŽ.

„S ohľadom na udržateľnosť, ale aj návratnosť investície, považujeme za strategické investovať práve do renovácie historických vagónov, nakoľko zvyšujúcou sa návštevnosťou zo strany cestujúcich, dochádza k ich opotrebovaniu. Vagóny jazdia počas sezóny denne a je potrebné si uvedomiť, že sú nenahraditeľnou súčasťou zážitku z jazdy historickým vlakom“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Petra Ridzoňová Hlásniková.

Oslavy začali na hlavnej stanici Čiernohronskej železnice, odkiaľ bol vypravený mimoriadny vlak, ktorí všetkých záujemcov odviezol na zastávku Sv. Ján so sídlom v Hrončianskej doline, kde pokračoval pripravený sprievodný program.

Slávnostnú chvíľu na Horehroní využila oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie na prezentáciu ďalších projektov, ktoré boli podporené Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. Ďalší projekt nesie názov Relax v Jelšovom poraste a ide o osadenie lesných prvkov na vybudovanej cyklotrase medzi obcou Bystrá a rekreačnou oblasťou Tále. Samotný cyklochodník je veľmi obdivuhodný vďaka jeho prevedeniu. Pozostáva z drevených lávok, ktoré sú vedené nad terénom, ako aj jeho dobrodružným premostením. Vybudovanou cyklotrasou sa tak znížilo riziko nebezpečenstva, vzhľadom k vysokej fluktuácii turistov po tomto spojovacom úseku.

,,Cieľom tohto projektu bolo doplnenie trasy o drevené prvky v súlade s celkovým konceptom, ako aj zvýšenie atraktivity už tak zaujímavej cyklotrasy. Drevené prvky sú tak nositeľom informácií o chránenom území, v ktorom sa chodník rozprestiera, a to prostredníctvom infopanelov. Prvky rovnako dotvárajú relaxačnú zónu pre oddych a odpočinok počas cykloturistiky či pešej turistiky po jeho celkovej dĺžke, čím veríme, že sa stane vyhľadávaným miestom pre rodiny s deťmi v rámci tipu na výlet“, dopĺňa výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE.

Medzi osadené drevené prvky patrí socha jeleňa v životnej veľkosti, edukatívny prvok o odpade v prírode, infopanely o chránenom území NATURA 2000 spolu s mapou danej lokality, otočné koleso – stopy zvierat, drobná infraštruktúra v podobe smerovníkov a lavičky. Jednotlivé prvky boli obstarané za 6 716 €, pričom sumou 1 500 € prispel aj Banskobystrický samosprávny kraj cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.

V susednej obci Mýto pod Ďumbierom, konkrétne v stredisku Mýto, Ski & Bike centrum, vybudovali nový zábavno-náučný areál s názvom ZÁBAVNÝ PARK ZRUČNOSTÍ HORSKÝCH CYKLISTOV A TURISTOV. Park je k dispozícii pre širokú verejnosť s cieľom naučiť sa zručnosti horskej cyklistiky a turistiky, čo má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti počas ich pobytu v teréne. Vybudovanie takéhoto druhu parku si vyžadovalo terénne úpravy s pomocou ťažkých mechanizmov, odvodenie, drenáže, zabezpečenie proti erózii, kotvenie, povrchové úpravy ako aj tvarovanie terénu – tvorba lesných, terénnych a prejazdových cykloprekážok, zákrut, bránok a mostíkov. Vzhľadom na to sa výška rozvojového zámeru vyšplhala až na celkovú sumu 12 762,66 €, z ktorých 11 462,66 € tvoril členský príspevok RABBSK, n. o.  v oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE.

Mikuláš Pál, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa zúčastnil podujatia, uviedol: „teší nás, že môžeme podporovať zmysluplné projekty, ktorých realizácia zvyšuje kvalitu turistických produktov. V regióne Horehronie je téma cykloturistiky výrazným motivačným stimulom k návšteve regiónu, rovnako tak jazda na historickej Čiernohronskej železničke či cyklodrezínach, preto má zmysel podporovať projekty, ktoré zvyšujú atraktívnosť tejto dominantnej ponuky regiónu.“

,,Tešíme sa, že v rámci rozvojových zámerov môžeme opakovane podporovať produkty cestovného ruchu na Horehroní, čím prispievame k zvyšovaniu jeho návštevnosti i priemernej obsadenosti ubytovacích kapacít a dĺžky pobytov, čo sa priaznivo odzrkadľuje na tržbách za využívanie služieb a produktov v cestovnom ruchu“, dodala výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Petra Ridzoňová Hlásniková.