Prestížnu Značku Európske dedičstvo získali po prvý raz v novodobej histórii jej udeľovania kultúrne pamiatky zo Slovenska. Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa konalo v Bruseli v pondelok 13. júna aj za účasti zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja a ďalších partnerov.

Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte včera v Bruseli oficiálne ocenili prestížnou Značkou Európske dedičstvo. Ocenenie, ktoré sa udeľuje lokalitám symbolizujúcim spoločnú európsku históriu, kultúru a hodnoty, na ktorých stojí európska integrácia, získali slovenské pamiatky vôbec po prvý raz v novodobej histórii jeho udeľovania.

Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia sa priamo v Bruseli zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter, spolu so zástupcami Košického samosprávneho kraja, pamiatkového úradu, cirkvi a ďalšími partnermi, ktorí na projekte spolupracovali.

„To, že sme dnes prevzali Značku Európske dedičstvo je významná vec nielen pre nás, ale aj pre ľudí, ktorí v našom kraji žijú. Je dôležité, aby sme to, čo naši predkovia v stredoveku vytvorili, znovu objavili nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. Tieto výnimočné pamiatky si to zaslúžia – Gemer a Malohont boli vždy centrom hospodárskeho, duchovného a kultúrneho života. Verím, že užšia spolupráca na všetkých úrovniach nám vďaka tejto značke prinesie ovocie vo forme zlepšenia ekonomických a kultúrnych príležitostí pre miestnych obyvateľov a skvalitnenia služieb pre návštevníkov,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Fresková výzdoba v stredovekých kostoloch, stará v niektorých prípadoch až sedem storočí, uspela spomedzi ďalších jedinečných projektov naprieč celou Európou.

Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.

Na Gemer a do Malohontu vďaka workshopom, rezidenčným pobytom či výmene s ostatnými držiteľmi značky Európske dedičstvo zavíta do konca roka 2026 množstvo domácich i zahraničných umelcov a študentov.

Na nominačnom projekte spolupracovali Banskobystrický a Košický samosprávny kraj, Rozvojová agentúra BBSK, oblastná organizácia cestovného ruchu /OOCR/ Gemer, združenie Gotická cesta a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rimavské Brezovo ako oficiálny predkladateľ nominácie.
Medzi ďalšími ocenenými Značkou Európske dedičstvo v tomto roku boli:

– Múzeum migrácie (MMM – MigratieMuseumMigration, Belgicko)
– Trácke umenie vo Východných Rodopoch: hrobka Aleksandrovo (Bulharsko)
– Univerzitný kampus Seminaarinmäki – rovnosť vo vzdelávaní (Fínsko)
– Archeologická lokalita Nemea (Grécko)
– Múzeum kultúry a archeologická lokalita Vučedol (Chorvátsko)
– Turaida – historické centrum (Lotyšsko)
– Dedičstvo sv. Willibrorda v Echternachu (Luxembursko)
– Oderbruch (Nemecko)
– Palác Európskej dunajskej komisie (Rumunsko)
– Banský park Almadén (Španielsko)
– Ventotene (Taliansko)