Už štvrtýkrát prepojil svetelný signál hrady Pohronskej hradnej cesty. Toto symbolické podujatie otvára ďalšiu turistickú sezónu na hradoch popri Hrone. Okrem toho poukazuje na signalizačnú a ochrannú úlohu hradov v minulosti. Dnes je podujatie atraktívnym lákadlom pre širokú verejnosť a okrem hradov na Pohronskej hradnej ceste sa k spájaniu svetelným signálom pridávajú aj ďalšie lokality. Tohtoročného vysielania svetelného signálu sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí a zapojilo sa 11 lokalít v Banskobystrickom kraji.   

Pohronská hradná cesta predstavuje tematickú trasu, ktorá spája 16 lokalít pozdĺž rieky Hron. Kedysi historický koridor je dnes obľúbeným turistickým produktom v Banskobystrickom kraji. Podstata historickej trasy siaha do minulosti, keď tieto cesty lemovali hrady a strážne veže –  vartovky. Ich úlohou bolo informovať bohaté banské mestá stredného Slovenska o blížiacom sa nebezpečenstve, pretože medzi nimi viedla dôležitá obchodná trasa.

V súčasnosti je Pohronská hradná cesta živou tematickou trasou, ktorá každý rok prichádza s aktivitami, ktorých cieľom je prilákať návštevníkov. „Impulzom pre vznik podujatia svetelný signál bola zvedavosť a vôľa zistiť, či vybrané hrady na Pohronskej hradnej ceste sú vo vizuálnom spojení tak, ako tomu bolo v minulosti“ uviedol Jiří Pěč z oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Stredné Slovensko, ktorá sa na organizovaní podujatia podieľa spolu s OOCR Región Gron, OOCR Región Banská Štiavnica a s krajskou organizáciou cestovného ruchu /KOCR/ Banskobystrický kraj Turizmus.

Podľa slov Zuzany Jóbovej z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus, „v roku 2021, kedy sme prišli s touto ideou a svietili sme bez prítomnosti verejnosti, sme sa pokúsili vyslať svetelný signál medzi siedmimi lokalitami a to: Zvolenský zámok, Pustý hrad, hrad Šášov a Revište a zaniknuté hrady Peťuša, Žakýl a Teplica. Toto podujatie vyvolalo veľký záujem verejnosti a aj iných lokalít, ktoré ho vnímajú ako vynikajúcu príležitosť zviditeľniť sa. Tento rok sme prepájali už 11 lokalít, konkrétne Zvolenský zámok, Pustý hrad, zaniknuté hrady Peťuša, Teplica a Žakýl, hrady Revište a Šášov, pridali sa ďalšie lokality mimo Pohronskej hradnej cesty, ktoré však v minulosti tiež patrili do tejto signalizačnej siete, a to hrad Sitno, Vartovka v Krupine, kláštor Bzovík a Vartovka v Banskej Bystrici.“

Novinkou tohto roku bol kláštor Bzovík, ktorý sa do vysielania svetelného signálu zapojil prvýkrát. Podľa Kataríny Herkovej, ktorá organizovala skupinu v Bzovíku: „Na Bzovík prišlo okolo 40 ľudí a spoločne sme sa svetelným signálom spájali s vrchom Sitno a s Vartovkou v Krupine. Zapojili sme sa preto, lebo toto podujatie púta pozornosť verejnosti a vnímame ho ako skvelú príležitosť zviditeľniť Bzovík.“

Druhým rokom sa do podujatia zapája aj mesto Banská Bystrica, v minulom roku neoficiálne, tento rok oficiálne pochodom pre verejnosť, ktorý štartoval pred historickou radnicou a podľa slov Márie Galkovej z mesta Banská Bystrica sa k iniciatíve pridalo cca 50 ľudí. Z  Vartovky v Banskej Bystrici svietili na Pustý hrad.

Ján Beljak, hlavný archeológ na Pustom hrade a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj doplnil: „Počas vysielania svetelného signálu sme registrovali svetlá aj mimo nahlásených lokalít. Podľa pozorovania svetiel a komentárov v príspevkoch na sociálnych sieťach usudzujeme, že sa zapájali aj iné lokality, napríklad hrádok v Sielnici, či kaštieľ v Zolnej. Som veľmi rád, že sme toto podujatie začali organizovať, že sa teší veľkej obľube návštevníkov a že spája ľudí a regióny.“

Podľa odhadu organizátorov sa tento rok do vysielania svetelného signálu zapojilo viac ako 500 ľudí. Na Zvolenskom zámku sa svieti bez prítomnosti verejnosti, na Pustom hrade bolo odhadom viac ako 100 ľudí, hrad Peťuša svieti tradične v komornej zostave troch ľudí, na zaniknutý hrad Žakýl prišlo okolo 70 ľudí, rovnako na Sitne svietilo približne 70 ľudí. Na hrade Revište svietilo približne 60 ľudí. Hrad Šášov hľadal dva roky miesto, z ktorého by sa spojil s hradom Teplica. 

Na vyslanie signálu slúži už druhým rokom protiľahlý kopec, tzv. lokalita Vežička a vysielania signálu sa zúčastnilo okolo 20 ľudí. Na hrad Teplica sa vybrali skupiny z obce Repište aj zo Sklených Teplíc a svietilo približne 20 ľudí. Na Vartovke v Krupine svietilo okolo 80 ľudí, podujatie spríjemnilo vystúpenie historickej skupiny Vlčí tesák.  Na každej zo zapojených lokalít si organizátori pochvaľovali vynikajúcu atmosféru. Podľa slov Zuzany Parajovej z OOCR Región Banská Štiavnica, ktorá organizovala početnú skupinu na zaniknutom hrade Žakýl, „bolo veľmi príjemné sledovať, ako sa miestni družia s návštevníkmi, ktorí prišli cielene na toto podujatie. Mnohí si priniesli občerstvenie, s radosťou sa podelili s ostatnými, všetci si to spoločne užívali. Myslím si, že naše hrady, či jestvujúce alebo zaniknuté, vyslali okrem toho svetelného aj signál, že sú plné dobrých a pohostinných ľudí a že sa tešia v novej turistickej sezóne na každého jedného návštevníka.“