Myšlienka spojiť hrady popri Hrone v novodobej histórii svetelným signálom vznikla v roku 2021. V roku 2023 svetelný signál nielen otvoril sezónu na hradoch Pohronskej hradnej cesty, ale prepojil aj regióny v Banskobystrickom kraji a spojil takmer 500 ľudí, ktorí si vzájomne posielali signál z viac ako desiatich lokalít v Banskobystrickom kraji.

Pohronská hradná cesta je tematická trasa, ktorá spája 16 lokalít popri Hrone. Dnes je to obľúbený turistický cieľ v Banskobystrickom kraji, jej podstata však vychádza z minulosti, kedy Pohronskú hradnú cestu lemovali hrady či strážne veže a vartovky, ktorých cieľom bolo posúvať k bohatým banským mestám dnešného stredného Slovenska informáciu o blížiacom sa nebezpečenstve. Zároveň to bola trasa, ktorá umožňovala bohaté obchodné styky v stredovekej Európe.

„Dnes hradné lokality popri Hrone žijú čulým životom tak, ako tomu bolo v stredoveku. Ich funkcia je však v súčasnosti celkom odlišná od tej pôvodnej stredovekej“ uviedol Jiří Pěč z oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Stredné Slovensko, ktorá spolu s „hradnými pánmi“, čiže predsedami združení na záchranu hradov, či archeológmi a dobrovoľníkmi pracuje na tom, aby tieto hrady dnes boli obľúbeným turistickým cieľom pre širokú verejnosť. Ako doplnila Mária Pátková z OOCR Región Gron „naše hrady ponúkajú atraktívne možnosti, ako ich objavovať či  spoznávať. Som veľmi rada, že podujatie „Svetelný signál“ otvorilo sezónu na pohronských hradoch už tretíkrát a že sa do neho tento rok zapojili stovky návštevníkov“.

Myšlienka overiť, či sú hrady vo vizuálnom spojení aj dnes, tak ako tomu bolo v minulosti, vznikla v roku 2021, v čase, keď bežný život obmedzovali protipandemické opatrenia. „Predsa len, kopce, na ktorých stoja, sú dnes zalesnené, v priebehu storočí došlo aj k terénnym zmenám…. Povedali sme si, že toto ozaj stojí za preskúmanie a samozrejme vedeli sme, že to bude aktivita, ktorá vzbudí pozornosť medzi fanúšikmi našich hradov“ uviedla Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Ján Beljak, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj a súčasne vedúci archeologického výskumu na Pustom hrade doplnil, že ho príjemne prekvapila reakcia verejnosti na posty na sociálnych sieťach, ktoré postovali po prvom prepojení hradov bez prítomnosti verejnosti. „Keď sme videli tie reakcie, povedali sme si, že ak to okolnosti dovolia, budúci rok otvoríme sezónu na hradoch popri Hrone podujatím „Svetelný signál“ už za prítomnosti verejnosti.“  Ako doplnil: „v roku 2022 sme svetelným signálom prepájali hrady popri Hrone už za prítomnosti verejnosti. Spojili sme lokality: Zvolenský zámok, Pustý hrad vo Zvolene, hrady Peťuša, Žakýl, Teplica, Šášov, Revište a cez vrch Sitno sme sa spojili aj s vartovkou v Krupine, keďže táto lokalita plnila v stredoveku dôležitú funkciu na spojnici juhu a severu. Na jednotlivé lokality prišlo minulý rok približne 120 ľudí.

Podľa Ratibora Mazúra, predsedu Združenia ZACHRÁŇME HRADY a zároveň „hradného pána“ z hradu Revište sa tento rok spájania hradov svetelným signálom zúčastnilo približne 500 ľudí. „Na hrad Revište prišlo podľa nášho odhadu asi 50 ľudí, kolegovia z Teplice hlásili 50 ľudí, zo Sitna 50, z hradu Žakýl 60 a z Pustého hradu vo Zvolene viac ako 100 a aj ďalšie lokality hlásili veľmi zaujímavú účasť verejnosti.“

Svetelný signál v roku 2023 oficiálne prepojil tieto lokality: Zvolenský zámok, Pustý hrad, hrady Peťuša, Šášov, Teplica, Revište, Žakýl a cez vrch Sitno aj vartkovku nad Krupinou. Okrem 9tich oficiálne zapojených a vopred propagovaných lokalít sa k spájaniu svetelným signálom pridali ďalšie lokality, ktoré v minulosti boli súčasťou signalizačnej siete. Pridali sa vartovka v Banskej Bystrici, kaštieľ v Zolnej, kláštor Bzovík, lokality, kde kedysi boli vartovky, vrch Stráža nad obcou Bzenica a vrch Varta oproti mestu Žarnovica a Budička nad obcou Tŕnie. V treťom roku podujatia sa podarilo aj vizuálne spojenie s lokalitou Šášov, dva roky pred tým, sa s hradom spojiť nepodarilo. Podľa slov Rasťa Uhroviča zo Združenia za záchranu hradu Šásov: „dva roky sme sa snažili spojiť s okolitými hradmi,  ale nedarilo sa nám. Tento rok sme sa vybrali na lokalitu Vežička, ktorá zrejme v minulosti preberala signál z hradu Teplica a posielala ho ďalej obyvateľom stredného Pohronia. Veľmi sme sa tešili, že sa nám podarilo spojenie s hradom Teplica.“

Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa zúčastnil podujatia na Sitne, vidí v svetelnom signáli aj inú symboliku. „Aktivita nie je len symbolom toho, ako v minulosti fungoval signalizačný systém na Pohronskej hradnej ceste. Je pre nás aj symbolom  spolupráce, dôkazom toho, že spoločnými silami dokážeme vytvoriť viac. Veď práve vďaka spoločnému úsiliu mnohých aktérov Pohronská hradná cesta žije aj dnes.“

Projekt Pohronská hradná cesta týmto podujatím vstupuje do ďalšej turistickej sezóny. O tom, čo návštevníkov na jednotlivých hradoch túto sezónu čaká, budú postupne uverejňované informácie či už na sociálnej sieti profilu Pohronská hradná cesta alebo na destinačnom webe Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk