Ten im sprostredkovala krajská zážitková cestovná kancelária. Jej cieľom je ponúkať záujemcom a návštevníkom kraja jedinečné zážitky, ktoré umožnia dotknúť sa remesiel, tradícií, spoznať históriu alebo objaviť divokú prírodu, či užiť si jazdu v historických zážitkových vlakoch. V minulom roku si niektorý zo zážitkov kúpilo takmer 6 300 klientov, čo predstavuje nárast o 60 % v porovnaní s rokom 2020. Po obmedzení predaja kvôli protipandemickým opatreniam cestovná kancelária dnes opäť spúšťa predaj zážitkov.

Zážitková cestovná kancelária Banskobystrického kraja Za horami vstupuje v roku 2022 do svojho štvrtého roku fungovania. Za predchádzajúce tri roky sa ponuka kancelárie každým rokom rozrastala o nové zážitky. Tie v prvých mesiacoch tvorili najmä ambasádori kraja Za horami, za dolami, ako napríklad stále obľúbený zážitok Jeden deň včelárom. Tento produkt zaviedol návštevníkov k včelárovi Dávidovi Turčánimu, ktorý ich previedol veľmi pútavým spôsobom činnosťami bežného dňa včelára. Nasledovali komentované prehliadky na lokalitách Pohronskej hradnej cesty pod názvom ZAŽI HRADY INAK!

V roku 2020 cestovná kancelária ponúkla 57 zážitkov, ktoré si kúpilo takmer 4 000 klientov. V roku 2021 bolo v ponuke 55 zážitkov, tie si kúpilo takmer 6 300 klientov.

„Zážitková cestovná kancelária Banskobystrického kraja je pre nás nástroj, ako podporovať ekonomiku v regiónoch. Prostredníctvom Rozvojovej agentúry Banskobystrického kraja máme nastavený mechanizmus, ktorý podporuje zmysluplné projekty. Ich zmysluplnosť spočíva práve v tom, že pomáhajú tvoriť udržateľné turistické produkty, do ktorých sú zaangažovaní miestni. Aj mnohé zážitky v našej cestovnej kancelárii vznikajú vďaka takýmto projektom a aktivite miestnych. Zároveň tu vidím veľkú nadhodnotu v podobe toho, že často tieto zážitky uchovávajú a popularizujú tradície, remeslá alebo históriu nášho kraja“ uviedol Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Podľa slov Evy Macuľovej, manažérky krajskej cestovnej kancelárie: „v minulom roku najväčší podiel, až takmer 50 %, tvorili klienti zážitkových historických vlakov. Ďalšia významná skupina sú návštevníci dvoch podujatí, ktoré sme organizovali spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu Región Gron a Stredné Slovensko. Bol to druhý ročník podujatia Kráľovská svadba na Pustom hrade a prvý ročník podujatia Glgáč – hrnčiarska slávnosť na hrade Revište. Tieto podujatia navštívilo viac ako 1100 platiacich návštevníkov“.

Ďalšou výraznou skupinou zážitkov, ktoré si klient môže v zážitkovej cestovnej kancelárii Banskobystrického kraja zakúpiť, sú už spomenuté komentované prehliadky hradov Pohronskej hradnej cesty zo série Zaži hrady INAK!. „Tieto prehliadky sa už tretím rokom tešili veľkej obľube a my môžeme s hrdosťou, ktorá je určite na mieste, povedať, že každým rokom tieto prehliadky zlepšujeme. Na hradoch Revište a Šášov sme napríklad doplnili komentované prehliadky o divadelné scénky, ktoré ilustrujú udalosti spomínané počas prehliadok“ uviedla Mária Pátková z OOCR Región Gron. „Túto sezónu sme doplnili komentované prehliadky zaniknutých lokalít Pohronskej hradnej cesty. Vďaka nim mohli návštevníci objaviť tajomstvá bývalých hradov ako Breznica, Peťuša, či Teplica. Veľmi pozitívne nás prekvapil záujem práve o spoznávanie zaniknutých hradných lokalít. V neposlednom rade veľkému úspechu sa tešilo aj archeopieskovisko, ktoré je minuloročnou novinkou komentovaných prehliadok Pustého hradu vo Zvolene“ doplnil Jiří Pěč z OOCR Stredné Slovensko.

Zážitky v cestovnej kancelárii Banskobystrického kraja sú rozdelené podľa témy do ôsmich okruhov, alebo produktových línií s názvom: stopy dejín, tajomné hrady, zážitkové vlaky, regionálne, akčná zima, akčné leto, živá príroda, poklady zeme a nočná obloha.

V pomyselnom rebríčku obľúbenosti nasledovali zážitky v produktovej línii REGIONÁLNE. Tie ponúkajú záujemcom autentický dotyk s tradičnými remeslami alebo s tradičným spôsobom života v našich regiónoch. „Najobľúbenejším je určite zážitok, ktorý umožní návštevníkom vyskúšať si práce na gazdovstve tak, ako ich robili naši predkovia. Skúsiť si to môžu na gazdovstve Jožka Kučeru na Podpoľaní. Veľkej obľube sa tešia aj kurzy vyšívania krivou ihlou, tiež typické pre región Podpoľanie, ale aj hrnčiarske kurzy, ktorými účastníkov prevedie hrnčiar Ján Fiala, ambasádor regiónu Stredné Pohronie. Ten priúčal hrnčiarskemu remeslu aj princeznú v známej rozprávke Kráľ Drozdia brada“ uviedla Eva Macuľová z KOCR Banskobystrický kraj. V ponuke cestovnej kancelárie Za horami, za dolami majú významné miesto výlety do prírody s odborným sprievodcom, ktorý poskytne pútavé informácie či už o faune, flóre alebo geomorfologickom vývoji územia.

Zážitková cestovná kancelária Banskobystrického kraja ponúka jedinečné zážitky aj v zimných mesiacoch.

„Počas zimnej sezóny je možné si v našej cestovnej kancelárii zakúpiť napríklad kurzy bežkovania, spoznávanie a užívanie si krás zasneženej krajiny z koča ťahaného koňom. Ponúkame aj sprevádzané výlety unikátnymi prírodnými lokalitami a samozrejme zážitky zamerané na remeselnú tvorbu. Začali sme spolupracovať s osvetovými strediskami v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Spoločne sme vytvorili zážitky, ktoré nie sú len o priučení sa remeslu, alebo ručnej práci, sú v prvom rade o možnosti stretávať ľudí, užiť si pocit kolektívneho tvorenia, zdieľania, spoločného tešenia sa, čo v tejto pandemickej dobe určite veľmi chýba“ uviedla Eva Macuľová.

Ako Eva Macuľová upresnila, „predaj zážitkov podlieha samozrejme nariadeniam súvisiacim s covid – 19. Doteraz bol predaj pozastavený, momentálne zážitky predávame, samozrejme s ohľadom na všetky opatrenia. Uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Zážitky ako aj aktuálne informácie o ich dostupnosti sú uvedené na webe www.zahoramizadolami.sk/rezervuj-si-zazitky