Obľúbený turistický produkt v Banskobystrickom kraji, Pohronská hradná cesta, zaháji sezónu 2023 vyslaním svetelného signálu. Ten spojí jej vybrané lokality. A nielen to: tento rok poputuje svetlo aj k vartovke nad Krupinou a možno sa pripojí aj kláštor Bzovík. Spoločné podujatie naprieč niekoľkými regiónmi Banskobystrického kraja ponúka možnosť  zúčastniť sa jedinečného večerného výletu, ktorého vyvrcholením bude svetelné overenie vizuálneho prepojenia hradov tak, ako tomu bolo v minulosti. Toto podujatie je určené pre širokú verejnosť. Stačí si vybrať hrad, odsledovať si čas a miesto skupinového odchodu a zúčastniť sa. Svetelný signál spojí hrady už v piatok  24. marca.

Pohronská hradná cesta ako jedinečný turistický produkt v Banskobystrickom kraji kopíruje dômyselnú signalizačnú sieť, ktorú kedysi tvorili hrady, vartovky alebo signalizačné a hlásne veže s cieľom chrániť bohaté banské mestá či oznamovať blížiace sa nebezpečenstvo. V čase blížiacej sa hrozby vysielali dymové, ohňové a neskôr i zvukové signály.

Myšlienka vyskúšať vzájomné vizuálne prepojenie vybraných lokalít Pohronskej hradnej cesty prišla v roku 2021. Krajská organizácia cestovného ruchu /KOCR/ Banskobystrický kraj Turizmus spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu /OOCR/ Región Gron, Stredné Slovensko a Supervulkán Štiavnica sa vtedy rozhodli zorganizovať aktivitu s cieľom zistiť, či sú hrady popri Hrone vo vizuálnom spojení aj dnes, tak ako tomu bolo v minulosti.  Do skúšky vizuálneho spojenia sa zapojilo 6 hradov, no vzhľadom na covid opatrenia v tom čase to bolo bez prítomnosti verejnosti. „Keď sme videli úspešnosť príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré sme publikovali po tomto prvotnom „prepájaní“, rozhodli sme sa podujatie zopakovať i v roku 2022 a za prítomnosti verejnosti,“ vysvetľuje Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus a dodáva: „svetelné spojenie hradov sa v roku 2022 opätovne podarilo aj za prítomnosti viac ako 120 návštevníkov na zapojených lokalitách Pohronskej hradnej cesty. Pre nás bolo toto podujatie, ktoré nazývame „Svetelný signál spojí hrady popri Hrone“, symbolicky aj signálom, že o naše hrady a cez ne o našu históriu sa ľudia zaujímajú a chcú ju spoznávať aj takýmito neštandardnými spôsobmi.“

V roku 2023 s otvorením ďalšej sezóny Pohronskej hradnej cesty prichádza opäť podujatie Svetelný signál spojí hrady popri Hrone, a to v piatok 24. marca v podvečerných hodinách. Tento rok sa do podujatia zapojí 9 lokalít: Pustý hrad vo Zvolene, Zvolenský zámok (bez prítomnosti verejnosti), hrad Peťuša, krupinská Vartovka, hrady Šášov, Revište, Teplica, Žakýl a vrch Sitno. Na preskúmanie „signalizačnej siete“ zo stredoveku sú srdečne vítaní všetci, ktorí chcú zažiť netradičný návrat do minulosti. Mária Pátková z OOCR Región Gron, na území ktorej sa nachádzajú zapojené hrady Šášov, Revište a Teplica, poznamenala: „samozrejme svetelný signál nebudeme posielať zapaľovaním faklí, dymové a zvukové signály zo strelných zbraní tak, ako v minulosti, tiež nebudeme používať. Svetlo budeme vysielať vďaka výkonným baterkám a prenosným reflektorom. Ale ako sa v minulom roku ukázalo, aj kumulácia ľudí s čelovkami, dokáže vyrobiť celkom pekne viditeľný svetelný bod, preto sa, dúfam, nášho podujatia zúčastní čo najviac ľudí.

Na hradoch Šášov, Revište a Pustý hrad bude súčasťou podujatia prednáška hradných pánov o hrade. Na vrchu Sitno bude zároveň verejnosti predstavený zrealizovaný rozvojový zámer podporený Rozvojovou agentúrou BBSK cez členský príspevok v OOCR Región Štiavnica – nové schody na Sitno.

Ako uviedla Barbora Rekšáková z OOCR Stredné Slovensko: „časy začiatku výstupov na jednotlivé lokality sú rôzne, preto odporúčame návštevníkom pozrieť si čas i miesto organizovaného výstupu dostatočne dopredu na sociálnych sieťach kraja Za horami, za dolami a zapojených OOCR Región Gron, Supervulkán Štiavnica a Stredné Slovensko.“ Podľa jej slov: „západ slnka vychádza 24. marca na približne 18. hodinu. V tom čase začneme vysielať svetelné signály a určite to budeme viackrát opakovať.“

Samotné prepojenie lokalít nemá postupný časový harmonogram, hrady sa prepoja po 18. hodine. „Samozrejme nie všetky hrady sú vzájomne vo vizuálnom spojení. Ani v minulosti to tak nebolo, podstatné bolo, aby si signál posúvali po celej dĺžke Pohronskej hradnej cesty“ uviedla Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus a doplnila: „my budeme hrady prepájať nasledovne: Pustý hrad vo Zvolene sa vizuálne spojí so Zvolenským zámkom, hradom Peťuša a hradom Žakýl; hrad Teplica sa spojí so Žakýlom a hradom Revište a vrch Sitno prijme signál zo hradu Žakýl a z vartovky nad Krupinou. Tento rok je poriadnou výzvou pre hrad Šášov, ktorému sa zatiaľ nepodarilo svetelne prepojiť s inou lokalitou, preto sa pre tento rok rozhodli vyslať signál z lokality Vežička.“

„Novinkou tohtoročného podujatia je súťaž o balíček pekných a najmä praktických vecičiek z regiónov kraja Za horami, za dolami (čelenka, hrnček, fľaše na turistiku, ponožky a pod.) a o voľné vstupenky pre dvoch na všetky komentované prehliadky hradov Pohronskej hradnej cesty a tiež o voľné vstupenky pre dvoch na atraktívne podujatia Glgáč (Hrnčiarska slávnosť na hrade Revište) a Kráľovská svadba (unikátna slávnosť na Pustom hrade). Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník podujatia Svetelný signál spojí hrady popri Hrone, ktorý svoju fotografiu z tejto aktivity umiestni na svojom Instagram profile hneď 24.3.2023 do 24.00 hod a označí ju dvomi hashtagmi #pohronskahradnacesta a #svetelnysignal. Tak sa bude šíriť signál z Pohronskej hradnej cesty ďalej do sveta i novodobým spôsobom,“ vysvetľuje Jiří Pěč z OOCR Stredné Slovensko.

Podujatie Svetelný signál spojí hrady popri Hrone je len jednou z mnohých aktivít, ktoré sa v spolupráci s hradnými pánmi, združeniami na záchranu hradov, historikmi, archeológmi, krajskou a oblastnými organizáciami cestovného ruchu realizujú s cieľom zviditeľnenia tematickej trasy Pohronská hradná cesta. Samotná sezóna ponúka turistom netradičné prehliadky, tradičné hradné podujatia a slávnosti, o ktorých sa široká verejnosť dostatočne dopredu dozvie prostredníctvom profilu na sociálnych sieťach Pohronská hradná cesta alebo turistického portálu Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk.

Miesta a časy stretnutí na jednotlivých lokalitách:

Signál 24. marca 2023

Lokalita Miesto stretnutia čas stretnutia trvanie výstupu
Pustý hrad parkovisko pod Pustým hradom na Haputke 17.15 40 min
Zvolenský zámok – bez verejnosti
Peťuša pri Červenom medokýši, Zvolen 17:15 40 min
Krupina na vartovke 17:45
Šášov pri expozicii /domčeku pod hradom 17.15 40 min
Revište na hrade 17:00
Teplica kultúrny park v Sklených Tepliciach 17:00 60 min
Žakýl Obecný úrad Podhorie 16:30 45 min
Sitno terasa u Blaškov pri Počúvadle 15:30 60 min