Na „dolnom hrade“ vo Fiľakove bola koncom minulého roka vybudovaná replika pravekej pece. Je dôkazom bohatej histórie hradného vrchu, ktorá siaha až do praveku. Pec bude využívaná počas podujatí, tvorivých dielní, či školských výletov. Zároveň doplní ponuku Fiľakovského hradu, ktorý je významným turistickým cieľom v regióne Novohrad.

K myšlienke výstavby pravekej pece v areáli stredovekého hradu priviedli pracovníkov Hradného múzea nálezy, ktoré boli objavené počas zemných prác na dolnom hrade. Ako uviedol Attila Agócs, primátor mesta Fiľakovo „náš hrad je miesto, ktoré nám neustále odhaľuje niečo nové zo svojej histórie, tak ako tomu bolo pri náleze črepín keramiky badenskej kultúry.“ Ako doplnil „Fiľakovský hrad navštívi ročne viac ako 20 000 návštevníkov a som veľmi rád, že im tento rok môžeme opäť ponúknuť nové zážitky.“

Stavbu pravekého vypaľovacieho zariadenia s prístreškom zabezpečilo Hradné múzeum vo Fiľakove s finančnou pomocou na podporu rozvoja cestovného ruchu, vo výške 2 755 €, pod záštitou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (OOCR TNP). Celková hodnota objektu je 5 830 €.

Fiľakovský hradný kopec bol obývaný už v praveku, svedčia o tom aj archeologické nálezy badenskej kultúry (3600 – 2800 pred n. l.) z obdobia eneolitu. Našli sa tu aj kamenné sekerky, štiepané industrie a kostené nástroje, no vo väčšine prípadov môžeme hovoriť o keramických predmetoch. Postaviť dobovú pec používanú v období praveku sa pracovníci Hradného múzea rozhodli najmä preto, aby návštevníkom priblížili poznatky o najstarších dejinách Fiľakova.

Pec sa bude využívať v rámci podujatí organizovaných múzeom, kreatívnych vyučovacích hodín pre miestne školy, tvorivých dielní a workshopov pre vopred prihlásené skupiny záujemcov. Výstavbou bola poverená hrnčiarka Amália Holíková, ktorá je špecialistkou na stavanie dobových vypaľovacích zariadení. Podľa jej názoru bolo pre zabezpečenie dlhej životnosti pece nevyhnutné aj postavenie prístrešku, ktoré realizovala miestna firma.

V roku 2020 sa v obnovenom interiéri remeselníckeho domčeka na nádvorí fiľakovského hradu sprístupnila interaktívna výstava s názvom Remeselníctvo v okolí Fiľakova v stredoveku a v ranom novoveku.

„Praveká pec dotvorí koncepciu prezentácie remesiel rôznych historických období a bude slúžiť na vypaľovanie keramiky, hlinených nádob či iných predmetov vyhotovených na základe archeologických nálezov. Zaujímavosťou je, že pri výrobe pravekej keramiky sa nepoužíval hrnčiarsky kruh, keďže vznikol až v neskoršom období“ upresnila využitie nového prvku zastupujúca riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Valéria Budaiová. „Hradné múzeum v marci 2022 zorganizovalo workshop v troch vzdelávacích inštitúciách vo Fiľakove, zameraný na zhotovenie ručne tvarovaných hlinených nádob, ktoré budú vypálené pri prvej ukážke používania pravekej pece“ doplnila Budaiová. „Fiľakovský hrad dýcha neprebádanou históriou a som rád, že takéto projekty nám pomáhajú históriu prezentovať atraktívnym spôsobom. Verím, že novinka pritiahne na hrad nových návštevníkov“ hovorí riaditeľ OOCR TNP Tomáš Krahulec, ktorý vidí potenciál v obnovovaní tradičných predmetov kultúry akým je aj praveká pec v Hradnom múzeu vo Fiľakove.