Banskobystrický kraj už deviaty raz organizoval aktivitu s názvom Krajská Gruntovačka zameranú na vyčistenie a vyzbieranie odpadkov v regiónoch kraja. Inšpiráciou k jesennej Gruntovačke je celosvetová iniciatíva World Cleanup Day (17.9.2022), ktorá pripomína potrebu spájania sa sveta pri riešení globálnych problémov s odpadom. V regiónoch Banskobystrického kraja sa gruntovalo od 13.9. do 16.9., zapojili sa študenti aj menší žiaci.

Celokrajská Gruntovačka je spoločná aktivita, ktorá má za cieľ vyčistiť turisticky exponované miesta od odpadov a zároveň upriamiť pozornosť na dôležitosť ochrany prostredia, v ktorom žijeme.

„Krajská Gruntovačka je téma, ktorá spája oblastné organizácie cestovného ruchu na území Banskobystrického kraja s dobrovoľníkmi, študentmi a žiakmi základných a stredných škôl. Upršané a zamračené počasie neodriadilo viac ako 180 študentov a žiakov, ktorí spoločnými silami vyzbierali 104 vriec triedeného a komunálneho odpadu, na Podpoľaní naplnili plnú „vetriesku“,“ približuje výsledky jesennej Gruntovačky Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktoré spoločne s oblastnými organizáciami cestovného ruchu túto iniciatívu zastrešuje.

Krajskú Gruntovačku odštartovali v regióne Banská Štiavnica. V utorok (13.9.2022) sa tu spolu s 11 žiakmi a pani učiteľkou zo Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho, z odboru Životného prostredia a odboru Geodézia, kartografia a kataster upratovalo okolie vrchu Glanzenberg a tajchu Červená studňa, pričom sa vyzbieralo 19 vriec odpadu.

Ako ďalší sa zapojil do Gruntovačky región stredné Pohronie a v stredu (14.9.2022) vyzbierali s 25 žiakmi zo Základnej školy sv. Alžbety v Novej Bani 5 vriec odpadu (vrátane dvierok z piecky) na chodníku k turisticky populárnej Zvoničke.

V ten istý deň (14.9.2022) sa pustilo v regióne Horehronie do upratovania 19 žiakov zo ZŠ Pionierska 2, 23 žiakov zo ZŠ K. Rapoša Pionierska 4, 30 žiakov z Gymnázia Jána Chalupku a 24 žiakov zo ZŠ Šumiac. Ich „úlovkom“ v oblasti Banisko – kyslíková dráha a na trase na Dedečkovu chatu bolo 12 vriec plastov, 3 vrecia papiera, 14 vriec zmesového odpadu a ešte aj nadrozmerný odpad.

V piatok (16.9.2022) sa gruntovalo v Banskobystrickom kraji na 3 miestach. V regióne Stredné Slovensko vygruntovalo 30 žiakov a pán riaditeľ ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine (Turecké studne, Štramploch) 20 vriec odpadu. Dokonca našli aj pneumatiky, matrac, kovové ražne a podlahu z linolea.

V Hnúšti na Gemeri vyzbierala 20-členná partia zo ZŠ Klokočova 3 vrecia plastov, 1 vrece skla a 4 vrecia komunálneho odpadu.

V Hriňovej (Krivec II., časť Blato a okolie kostola u Samporov) na Podpoľaní pomáhali s gruntovaním zamestnanci mesta a obyvatelia mesta Hriňová. Čistenie a zbieranie odpadu zobrali veru vážne, veď nazbierali 23 vriec odpadu (sklo, plasty, komunál) a niekoľko desiatok kíl kovu, čím naplnili celú vetriesku. Medzi odpadom objavili aj kuriozity v podobe lebiek zvierat.

„Sme radi, že sa do krajskej Gruntovačky zapojili práve žiaci základných a stredných škôl. Je isté, že to je generácia, ktorá preberá zodpovednosť za čistotu prírody a zdravé životné prostredie v budúcnosti. Ak si už teraz osvoja spôsoby udržiavania poriadku v prírode, pochopia negatívny dopad odpadu na životné prostredie a možnosti riešenia týchto problémov, budú to neskôr brať ako samozrejmé,“ približuje Mária Pátková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron ciele zapojenia študentov vybraných škôl do podujatia upratovania regiónov.
„Záujem žiakov o účasť na jesennej Gruntovačke nás potešil a veľmi pozitívne vnímame tento ich zápal i počas samotných aktivít a upratovania v teréne. Veríme, že spájanie dobrovoľníkov rôznych vekových skupín má širší význam, a to nielen pre oblasť ochrany životného prostredia,“ objasňuje Jiří Pěč z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko a dodáva: „navyše je evidentné, že krajská Gruntovačka sa dostala už všetkým pod kožu, keďže ju spoločne organizujeme už piaty rok.“