Na prvý pohľad priemyselná oblasť okolo mesta Žarnovica sa v posledných rokoch pomaly kryštalizuje ako neobjavená turistická destinácia. Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti prinášajú turistické a cykloturistické trasy, no aj hradné zrúcaniny či zaniknuté hrady. Na sklonku letnej sezóny 2022 sa k nim však hrdo pridáva aj novovznikajúci areál Pekný les v obci Horné Hámre.

Areál, ktorý vzniká v tesnej blízkosti križovatky nových cyklotrás v Kľakovskej doline, buduje nezisková organizácia STEFANI. Cyklotrasy v tejto lokalite prepájajú okresné mesto Žarnovica s Kľakovskou dolinou, hradom Revište, vrchom Vtáčnik, ale aj s Novobanskou kotlinou. „Naším cieľom je postupné vybudovanie atraktívneho turistického zázemia s príslušnou infraštruktúrou pre návštevníkov. Hlavnou cieľovou skupinou sú pre nás rodiny s deťmi,“ uviedla Lucia Vrtíková, riaditeľka STEFANI, n. o., r.s.p. a zároveň spoluautorka myšlienky areálu Pekný les.

Pekný les definujú ako eko-vzdelávací areál, kde chcú pestovať v deťoch lásku k prírode, ale aj k sebe navzájom. Návštevníci sa v ňom dozvedia ako chrániť vodné zdroje, nepoužívať pesticídy či separovať odpad. „Lokalita by mala mať popularizačno-náučný charakter s dôrazom na rozvoj udržateľného cestovného ruchu,“ povedala Mária Pátková, výkonná riaditeľka OOCR Región GRON. V prostredí ovplyvnenom priemyslom tak, ako je tomu v Žarnovici a okolí, je takýto druh atrakcie pre turistov i miestnych veľmi prínosný. „Zároveň tvorí tento areál zaujímavý kontrast vo vzťahu príroda – priemysel. Práve to je jeho silnou stránkou,“ doplnila Pátková.

Okrem cykloturistického odpočívadla a postupne budovaného zážitkového náučného chodníka návštevník v areáli nájde aj hospodárske zvieratá, v letnej sezóne sú tu organizované tematické letné denné tábory pre deti. Novinkami, ktoré tu vznikli vďaka podpore Rozvojovej agentúry BBSK, n. o. sú však dva nové fotopointy – miesta, z ktorých si okrem dojmov návštevník odnesie aj peknú spomienku. Priamo v areáli pribudla socha maskota lokality – Hámroša. Na Smelom vrchu, ktorý sa vypína priamo nad Pekným lesom, je to zas fotogenická lavička s výhľadom. Vybudovanie týchto dvoch atrakcií bolo realizované z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK, n. o. do OOCR Región GRON, projekt bol podporený sumou 3 000 EUR.

Ako uviedol Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa zúčastnil slávnostného odhalenia sochy Hámroša : „tento región, ktorý je väčšinou vnímaný ako priemyselný, má čo ponúknuť aj z hľadiska cestovného ruchu. Za posledné roky sme na strednom Pohroní podporili niekoľko rozvojových zámerov a veľmi ma teší, že spoločne sa všetky tieto zámery podieľajú na tvorbe ucelených a konkurencieschopných turistických produktov regiónu.“

„Oba fotopointy sú drevené, nad iným materiálom sme ani neuvažovali. Drevo je pre okolie Žarnovice také prirodzené ako dýchanie pre človeka. V minulosti tadiaľto okolo areálu viedla aj trasa lesnej železnice, ktorou sa zvážalo drevo z Kľakovskej doliny. Oba objekty tvoril slovenský rezbár Michal Minich,“ prezradila Paulína Kopčová, vedúca areálu a spoluautorka projektu Pekný les. Spomenutá lavička sa na Smelom vrchu nachádza práve na mieste jedného z najkrajších výhľadov na Kľakovskú dolinu. „Úlohou fotopointu – lavičky je vyzvať turistov k fotke a jej následnému zdieľaniu. Týmto spôsobom dokážeme prezentovať neznáme zákutia stredného Pohronia širokému publiku,“ uviedla Gabriela Matlovičová, marketingová koordinátorka OOCR Región GRON.

Socha maskota areálu Pekný les – Hámroša je umiestnená priamo v areáli, pričom čiastočne nahrádza živého maskota (animátora), ktorý nebude v areáli prítomný stále. „Takáto socha takisto slúži ako fotopoint, ale aj ako nástroj na šírenie myšlienky celého areálu. STEFANI, n. o., r. s. p. s tematikou ústrednej postavičky už aktívne pracuje – formou videoklipu k piesni Hámroš z Pekného lesa, tvorbou knihy o Hámrošovi, ale aj účasťou na rôznych podujatiach v regióne i okolí,“ dodala Matlovičová.