Občianske združenie Včelí kRaj v Kokave nad Rimavicou rozširuje svoju vzdelávaciu a zároveň zážitkovú ponuku o Motýlí dom. Je prvou stavbou tohto druhu na Slovensku a bude centrom vzdelávania o motýľoch. Zároveň je tento projekt dôkazom, že aj odľahlejšie regióny Banskobystrického kraja dokážu vytvoriť atraktívnu turistickú ponuku, ktorá osloví širokú verejnosť.

Motýlí dom je postavený v rámci areálu vzdelávacej včelnice Včelí kRraj v Kokave nad Rimavicou, ktorú vytvoril Dávid Turčáni spolu s priateľkou Soňou. Projekt Včelí kRaj vznikol v roku 2013 a je založený na vyše 65 ročnej tradícii včelárenia v rodine Turčániovcov. Dávid je treťou generáciou včelárov v rodine.

Motýlí dom umožňuje zážitkové pozorovanie domácich druhov motýľov počas sezóny, ktorá trvá od apríla do septembra. Stavba Motýlí dom o rozmere 6 x 12 metrov má dve miestnosti – tzv. vstupnú a motýliu časť. Drevenou konštrukciou pripomína archu. Tvar archy je použitý úmyselne, nakoľko rovnako ako bájna archa, aj tento projekt sa snaží nie len zachraňovať, ale aj edukovať o význame živočíchov nevyhnutných pre ľudstvo.

Predná časť, stavby je určená na bezpečný vstup a výstup z motýlej časti. Nachádzajú sa tu aj chovné klietky a malá krytá učebňa. Nájdeme tu aj rôzne hostiteľské rastliny, pokojnú zónu pre vývin kukiel a oddychovú časť s lavičkami pre pokojné sledovanie motýľov. Ďalšia väčšia učebňa je vonkajšia a poskytuje priestor bádateľom pre vzdelávaciu časť programu.

Návštevníci tu môžu vidieť všetky fázy vývoja tohto hmyzu, od vajíčka, cez húsenice a kukly až po krásne motýle. Môžu tu obdivovať druhy, ktoré žijú u nás, prevažne babôčkovité.

Súčasťou Motýlieho domu bude vzdelávací program, ktorý vytvoria lektori – ekológ Dávid Turčáni a krajinná architektka Soňa Keresztesová. Tím dopĺňa entomológ so špecializáciou na motýle – Gabriela Benčuríková.

„Cieľom je vytvoriť program, ktorý prevedie žiakov a návštevníkov svetom motýľov : biológiou, životnou stratégiou, najznámejšími druhmi, ale aj problémami spojenými s klimatickou zmenou. V rámci aktivít žiaci a návštevníci budú v skupinách hľadať odpovede na to, ako im vo svojom bežnom živote pomôcť. Chceme vytvoriť priateľov motýľov, ktorí chápu ich význam, vedia ako im pomôcť a neboja sa ich, ani ich húseníc.“ uviedol Dávid Turčáni, autor projektu Motýlí dom.

Slávnostné otvorenie Motýlieho domu sa uskutočnilo 23. júna a zúčastnil sa ho aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, ktorý uviedol: „Tak ako Dávid, aj ja som včelár, aj keď len vo voľnom čase. S obdivom sledujem, aký úžasný projekt tu Dávid Turčáni so svojimi blízkymi vytvoril. Vzdeláva o včelách, vďaka tomuto projektu aj o motýľoch, venuje sa environmentálnej výchove a ešte aj vyrába produkty, ktoré sa veľmi dobre predávajú v e-shope našej krajskej Rozvojovej agentúry, zameranom na predaj regionálnych produktov. Takéto projekty treba podporiť a ja sa teším, že sme k jeho realizácii prispeli aj my cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.“

Banskobystrický samosprávny kraj podporil tento projekt sumou 6450,-€ cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Petra Šuhajdová z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus doplnila, že projekt Včelí kRaj je aktívnym partnerom Banskobystrického kraja. „S občianskym združením Včelí kRaj pracujeme na viacerých úrovniach. Okrem toho, že Dávid Turčáni je ambasádorom kraja Za horami, za dolami za región Novohrad, tak je súčasne partnerom krajskej cestovky, ktorá úspešne predáva jeho zážitkový produkt „Jeden deň včelárom“. A okrem toho sa v e-shope regionalnepulty.sk veľmi dobre predávajú sviečky, za ktorými je tiež nezvyčajný príbeh: vosk z Včelieho kRaja sa vlieva do recyklovaného skla, ktoré Dávid Turčáni vykupuje od marginalizovaných skupín obyvateľov, následne sviečky vyrábajú dlhodobo nezamestnaní a na záver sklo brúsia sklárski majstri, ktorí dnes v tomto regióne márne hľadajú uplatnenie.“