Obec Včelince v okrese Rimavská Sobota predstavila unikátnu novinku. Bol tu vytvorený náučný chodník, ktorý vznikol vďaka poznatkom z archeologického výskumu spred viac ako tridsiatich rokov. Dnes o jedinečných nálezoch predovšetkým z neskorej doby kamennej a zo všetkých úsekov doby bronzovej  informujú tabule na jednotlivých archeologických lokalitách.

V čase prebiehajúceho výskumu v lokalitách v katastri obce Včelince sa tu na exkurzii zastavili účastníci medzinárodného archeologického kongresu z celého sveta. Konal sa v roku 1991 a archeologickým špičkám z celého sveta boli prezentované výsledky prebiehajúceho výskumu, ktoré priniesli neoceniteľné poznatky z obdobia praveku, predovšetkým z neskorej doby kamennej a z doby bronzovej – na našom území.

Starosta obce Včelince Ľubomír Kosztúr uviedol: „sme si vedomí výnimočnosti nálezov, ktoré dokazujú prítomnosť osídlení v jednotlivých úsekoch praveku a sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať zdroje na realizáciu tohto náučného chodníka. Realizátorom bola spoločnosť Art Archeology – Jozef Stankoviansky, ktorá vychádzala z poznatkov výskumu, ktorý tu realizovali pracovníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied pod vedením, profesora Václava Furmánka a doktorky Kláry Markovej v rokoch 1985 až 1992.  Zásluhy za súčinnosť pri realizácii patria aj Gemersko – malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote.“

Náučný chodník mapuje jednotlivé lokality, predstavuje výnimočné vzácne nálezy aj prostredníctvom priestorových  modelov predmetov zo života obyvateľov na tomto území pred viac ako  tromi tisíckami rokov. Doplnené sú aj modely územia, v ktorých sú naznačené jednotlivé sídla a náleziská, ktoré sa nachádzajú v južnej časti regiónu Gemer.

Ako uviedol Jaroslav Hric z oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, „sme radi, že región Gemer prichádza s ďalšou novinkou, ktorá doplní atraktivity nášho regiónu akými sú napríklad Národný park Muránska planina, či unikátne stredoveké kostoly s vzácnou výmaľbou. Verím, že takáto atraktívna prezentácia našej dávnej minulosti vzbudí záujem aj u návštevníkov a bude ich motivovať k návšteve regiónu.“

Projekt, ktorého celkový rozpočet bol 15 000 eur, bol realizovaný aj vďaka finančnej podpore vo výške 6400 eur z Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj a cestovný ruch Ján Beljak uviedol: „Rozvojová agentúra BBSK prostredníctvom schémy pomoci podporuje projekty, ktoré majú potenciál byť stimulom rozvoja cestovného ruchu v regiónoch, alebo také projekty, ktoré rozvíjajú už jestvujúcu turistickú ponuku. Tento projekt je pre mňa výnimočný tým, že je postavený na dlhoročnej odbornej práci mojich kolegov archeológov a tieto poznatky sa okrem početných publikácií  pre odbornú verejnosť pretavili aj do turistickej ponuky tejto malej obce na juhovýchode Banskobystrického kraja a návštevníkom pútavou formou prinesú informácie o každodennom živote našich predkov v praveku.“