Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora je pre obec mimoriadne dôležitou lokalitou, s významným potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Na to, aby obec zviditeľnila tento potenciál a  sprístupnila svoje kultúrne dedičstvo širšej verejnosti, bude slúžiť atraktívna vstupná brána s oddychovou lokalitou a s informáciami o tejto výnimočnej časti regiónu.

V prekrásnom a kľudnom prostredí na južnom okraji Štiavnických vrchov leží vinohradnícka osada, ktorá bola v roku 1981 zapísaná do zoznamu Pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Osada predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníkov. Vinohradnícka osada sa nachádza 3 km od obce Sebechleby, ktorej je súčasťou. V tejto osade miestne organizácie niekoľkokrát do roka organizujú rôzne udalosti a festivaly. Ku hlavným pozoruhodnostiam Starej Hory patria nepochybne vínne pivnice kopané ručne do tufového podložia (sopečného pôvodu) a chyžky postavené nad nimi.

Z dlhodobého hľadiska je cieľom obce, koordinovaným spôsobom, rozvíjať cestovný ruch, ktorý sprístupní kultúrne dedičstvo verejnosti tak, aby sa nestratila autentickosť Starej Hory, vo väčšej miere sa nenarušil každodenný život obyvateľov a zároveň podporil miestne hospodárstvo.“ priblížila starostka obce Terézia Krnáčová.

Zároveň starostka dodáva: „Prioritou rozvoja je udržateľný kultúrny cestovný ruch, vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy spojené s náučnou turistikou, zážitkové predstavenie etnológie regionálnej lokality Hont s priblížením tradičnej remeselnej výroby akou je vinohradníctvo, ovocinárstvo, včelárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo a podobne  a zároveň predstavenie miestnych ľudových tradícií.“

Prvú etapu projektu na Starej Hore v obci Sebechleby podporila prostredníctvom členského príspevku v oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko Rozvojová agentúra BBSK sumou 12 699 eur.

Návštevníci tu po novom nájdu vstupný portál s označením Stará Hora. Portál má architektonickú úpravu so zdôraznením na ľudový charakter a typickú sebechlebskú ľudovú výšivku.  Umiestnená je tu aj informačná tabuľa, z ktorej sa návštevníci dozvedia základné informácie o pamiatkovej rezervácii. Taktiež sa tu nachádza oddychový bod, ktorý bude slúžiť predovšetkým turistom a cyklistom. Architektonicky je bod doplnený o charakteristické ľudové prvky a prvky typické pre Starú Horu.                                                                                                                                                                              

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj, Ján Beljak, uviedol: „Stará Hora je výnimočná lokalita a veľmi sa teším, že sa zapojila do tvorby produktov cestovného ruchu v regióne. Práve aktuálne prebiehajúce podujatie Hontianska vínna cesta a návštevnosť tohto podujatia sú dôkazom toho, že toto miesto má potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Som rád, že prostredníctvom schémy pomoci Rozvojovej agentúry BBSK môžeme podporovať projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality produktov cestovného ruchu.“

Maroš Skopal, poslanec krajského zastupiteľstva BBSK doplnil: „Schéma pomoci  Rozvojovej agentúry BBSK priniesla do nášho regiónu už niekoľko projektov, ako napríklad zatraktívnenie krupinského podzemia či expozície Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, alebo vybudovanie cyklopožičovne. Verím, že spoločne vytvoríme priestor aj pre ďalšie projekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného v Krupine a okolí.“